Yaratıcı Drama

yaratici-drama-kursuDrama veya yaratıcı drama eğitimleri hakkında hepimiz bir şeyler duyarız. Oyunculuk, rol kabiliyeti vb. bilgiler kafamızda dolanır durur. Ancak hemen hemen hiç kimse yaratıcı drama sınıflarında yapılan çalışmaların ne işe yaradığını tam olarak bilmez. Örneğin yaratıcı drama bir oyunculuk eğitimi değildir. Elbette oyunculuğun temellerinde dramatik yaratıcılık ögeleri vardır ancak burada yapılan çalışma oyunculuk dışında pek çok fonksiyona sahiptir.

Modern çocuk gelişimi uzmanları ve davranış bilimciler, yaratıcı drama eğitimi alan kişilerin, ister çocuk, ister yetişkin olsun; dünyadaki rolüne daha iyi adapte olduğunu ve sosyal çevresi ile uyumunun arttığını bilimsel verilerle ortaya koymaktadırlar.

Pekiyi nasıl oluyor? Yaratıcı drama eğitimi nasıl bireyleri geliştiriyor?

Şöyle yapalım, düşünün…

yaratici-drama-dersiBir bilim adamı olsaydınız buluşunuzu deneyle doğrulardınız. Mesela çeşitli kimyasalları bir araya getirir deney yapardınız. Veya bir ekonomist olsanız projeksiyonlar yapardınız. Aslında altın anahtar da tam burada yatıyor. “Projeksiyon”. Yaratıcı drama, içerdiği doğaçlama deney yöntemlerini kullanarak bireye, hayatındaki her elementi test etme olanağı sunar. Bireyi sorunları çözeken, neden sonuç ilişkilerini hesaplama, dış faktörleri dikkate alma, sosyal grupları kullanma ve onların parçası olam gibi yetiler kazandırır. Yani yaratıcı drama eğitim alan birey, daha hızlı sorun çözer, çünkü soruna dair projeksiyonları kafasında gerçekleştirir. Örneğin birey yaratıcı drama süreçlerinden geçmişse, derslerine çalışmadığında başına gelebilecekleri, pek çok farklı senaryo ile önceden tahmin edebilecektir. Oysa diğer türlü kafasında hiç bir fikir olmayan birey bunu yaşayarak öğrenmek zorundadır.

Yukarıdaki açıklamadan anlayacağımız üzre, yaratıcı drama bir oyunculuk eğitimi değil, projeksiyon geliştirmeyi öğrenme sürecidir. Bu süreç içinde bireyin, sosyal iletişim, eleştiri, empati, haya gücü, anlamak için dinleme, problem çözme, neden sonuç ilişkileri kurma, ego kontrolü ve özgüven yeterliliği gibi hayati kabiliyetlerinde marjinal ilerlemeler görülecektir.

yaratici-drama-egitimiÇok görülen bir örnektir ki, yaratıcı drama eğitimi almış, bir başka değişle, davranışsal bakımdan gelişmiş bir birey, örneğin yumruk yumruğa kavga etme eşiğine gelindiğinde bu eşiğin sonrasını hızla canlandırır, fayda – zarar analizi yapar ve bu eylemin hiç de mantıklı olmadığına hızlı biçimde karar verir ve eylemden kaçınır. Kimilerine göre korkaklık olarak görülebilecek bu davranış aslında medeni davranışın esaslarını oluşturur. Zira kavga sonucunda ortaya çıkacak hasar, kavganın yaratacağı faydadan çok daha fazladır. Çoğu zaman; sorun çözülmese bile kavgadan kaçınmak en azından hasar almayı engelleyecektir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, kavga kendini kontrol edememe dürtüsü değil, çaresizlik dürtüsüdür. Bireyin kafasında sorunu çözmek için medeni bir çıkış yol yoksa bu hayvansal dürtüye sığınılır. İşte yaratıcı drama, bireyin her soruna veya olguya karşı bir b planı, hatta c ve d planları olması için onu medeni, gelişmiş insan seviyesine getirme çabasıdır.

Elbette bu eğitimler sanatsal birer eğitimdir. Sanatın insan gelişimindeki pozitif rolünü artık kimsenin tartışmadığını biliyoruz. Bu eğitimlere katılan kişiler, mutlak suretle sanatsal bakış açısına da sahip olup, özgür iradelerini çok daha efektif kullanmayı da öğreneceklerdir.

Yaratıcı drama asla oyun değildir. Özellikle çocuklara sunduğumuz yaratıcı drama eğitimlerinde velilerimizin çoğunun beklentisi bir temsil olagelmektedir. Ancak şunu açıkça belirtmekte fayda vardır ki, yaratıcı drama eğitimlerinin birey üzerinde ani bir efekti yoktur ve derhal ortaya konulamaz. Uzun vadeli ve çok elementli bir gelişim süreci olduğundan, genele yayılan bir efekt beklenmesi uygun olacaktır. Yukarıda da değindiğimiz gibi belli bir temsil üzerinde rol yapma süreci olmadığı için de herhangi bir gösteri sergilenmesi söz konusu değildir.

Yaratıcı drama eğitimleri mutlaka 10 kişinin üzerinde katılımcısı olan gruplarda verilmektedir. Sosyal bir çalışma olduğundan bireysel çalışılması söz konusu değildir.

Yetişkinler ve çocuklar için farklı gruplarda verilen eğitimi, 5 yaştan itibaren her yaş grubuna sunulmaya uygundur.

Share Button