Orff Eğitimi

Herşeyden önce belirtmek isteriz ki, orff eğitimi metodunu tam olarak bir ders olarak algılamamak gereklidir. Zira bu teknik direk olarak dersten çok, oynayarak öğrenmek temeline dayanır. Ki bu özelliği ile, özellikle okul öncesi çağlardaki çocuklar için çok büyük etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir yargıdır.

Teknik ismini, “Carmina Buranna” operası ile tanınan Alman besteci, Carl Orff’ dan almıştır. İçeriğinde, drama, dans ve müziğin yer aldığı bir teknik olan orff, geneli itibariyle bir ritim çalışmasıdır. Zaten bestecinin diğer çağdaşları ile en iyi ayrıştırıcı özelliği ritim ögelerindeki güçtür.

Orff tekniğinde sistem, orff çalgıları ismi verilen çeşitli perküsyonlar, ve melodik perküsyonlar ile yapılan müziğe danslı eşlik şeklinde şeklindedir. Burada enstrümanlara yüksek hakimiyet beklenmez; amaç, 2 – 6 yaş arasındaki çocukların sanatsal yeteneklerini ayakta tutmak ve/veya ortaya çıkarmak için aktivite halinde kalmalarını sağlamaktır. Elbette orff tekniği ile çalışıldığı esnada bir takım müzikal yetiler de kazanılacaktır, ancak bu yetiler özel olarak enstrüman dersleri ile desteklenmediği sürece gelişemezler. Ancak şu da bir gerçektir ki, örneğin; 2 yaşındaki bir çocuğa müzik öğretmek için kullanılacak metdolar da sınırlıdır. Zira bu yaştaki öğrencinin müzikal ögeleri kavraması direkt olarak enstrüman üzerinden sağlanmaya çalışıldığında hem çocuk hem de eğitici açısından tam bir çıkmaz ile karşı karşıya kalınmakta ve çoğunlukla sonuç hüsran olmaktadır. Bu nedenle erken müzik eğitiminde temel prensip olarak Avrupa’ da uzun yıllardır, orff tekniği uygulanır, ki çocuklara öncelikle müziğin en temel unsuru olan ritim, eğlenceli biçimde öğretilsin, enstrümanlar hakkında da fikir geliştirilmesi sağlanmış olsun.

Orff tekniği, müzikal öğreticilik özelliğinin yanında kavramsal yetenekleri de geliştirmektedir. Yine bilimsel bir yargıdır ki, orff tekniği ile çalışma yapmış çocuklar diğerlerinden daha yüksek iq’ ya sahiptir. Ayrıca grup çalışması bilinci, yaratıcılık ve özgüven davranışlarının da ayakta tutulması ve/veya geliştirilmesine ciddi katkıda bulunmaktadır.

Nasıl Yapılır?

Sayı sınırı olmayan gruplarda (fiziksel koşulların elverdiği ölçüde), aynı yaş grubundaki çocuklardan, gruplar oluşturulur. Hafta’nın belirli gün ve saatlerinde, uzman pedogog ve perküsyon sanatçısı eşliğinde neredeyse tüm perküsyonlar kullanılarak, şarkılı ve ritimli küçük piyesler oynanır. Bu piyesler metinden işlenebildiği gibi öğrencilerin piyesi yönetmesine de izin verilir. Bu sayede emprovize yeteneğin geliştirilmesi hedeflenir.
Elbette eğitim sadece bundan ibaret değildir. Öğrenci’nin orff çalgılarının tamamı ile çalışması ve bunlara en azından oyunlara eşlik edecek kadar hakim olması sağlanır. Bunun yanında müzik teorisi bilgisi de bu düzeye indirgenerek, akademik olmayan bir dille öğrenciye, gerekli olduğu ölçüde aktarılır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde Orff çalışmaları, ritim grubu çalışmalarıdır. Ancak bunu ritim çalışmasından ayıran özellik; dans ve drama’nın işin içine girmesidir. Katılımcıların sadece enstrüman çalması gibi bir durum söz konusu değildir. Öğrencinin mutlaka etkinlikte, aktif rol alması sağlanır. Sonuç olarak her orff öalışmasında miniklerin arasında, minik bir “operetcik” sergilenmiş olunur. Bu sayede; yukarıda değindiğimiz gibi, çocuklarımızın müzikal yetenekleri gelişirken, gelecekte gerek hobi, gerekse sosyal aktivite olarak benimseyecekleri neredeyse her sanat dalına değinilmektedir. Bu da sanat faaliyetlerine başlamak için çok doğru bir adım olacaktır.

Kimler Ders Verir?

Orff eğitimi kurumumuzda sadece 3 – 9 yaş grubuna verilmektedir. Bu nedenle bu derslere girecek eğititmenlerde pedogojik formasyon ön koşulu aramaktayız. Yani örneğin yurtdışından veya yurt içinden özel sertifikalı olasalar dahi, eğitimci olmak üzere yüksek öğrenim görmemiş kişilere orff eğitimi verdirilmez. Zira bu yaş grubunda liderin özellikleri, evrensel eğitimci kriterleri ile birebir örtüşmeldiri.

Bu nedenle kurumumuzda Orff eğitimini, En az 15 yıllık eğitim deneyimi olan ve Eğitim Fakültesi mezunu Öğretmenler vermektedir. Öğretmenlerimize yardımcı olması için derslere zaman zaman perküsyon sanatçıları da katılmaktadır, ancak bu kişiler kesinlikle eğitimin herhangi bir noktasında etkili olmamaktadır.

Metod Nereden Gelir?

Orff tekniği dünyanın her yerinde aynı altyapıya sahip, genel geçer bir metoda sahiptir. Bu nedenle orff tekniğinde önemli olan metodun sunumudur. Orff konusunda yeterli deneyimi olan, küçük yaş gruplarında deneyimli eğitimciler tarafından sunulabilen bir metod dur. Çıkış noktası Avusturya olarak bilinir. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir tekniktir.

Ne kadar Sürer?

Esasında Orff tekniği ile çalışmaların, çocukların net bir sanatsal faaliyeti benimsediği noktaya kadar devam etmesi tavsiye edilir. Ancak kurumumuzda orff seçmeli dersler statüsünde verilir ve herhangi bir süre sınırı konulmamaktadır. Dileyen veliler çocuklarını diledikleri süre boyunca bu çalışmalara gönderebilirler.

Share Button