Müzik Kursu – Genel Açıklamalar

Dante Müzik Kursu bünyesinde, Müzik Eğitimi Hizmetleri verilmektedir. Bizi, Müzik Kursu deyince sektörde ilk akla gelen kurumlardan biri haline getiren prensiplerimiz hakkında genel bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

Uzman kadromuz ve toplam kalite felsefemizle sizlere en iyi hizmeti kalite standartlarını sağlayabilecek en uygun fiyatlarla sunmak amacı gütmekteyiz.

Dante Müzik Kursu “Müzik Eğitimi” verir. Her konuda uzman olmadığımızın ve hiç kimsenin olmayacağının bilincindeyiz. Bu çerçevede, sadece en iyi bildiğimiz işi yapmaktayız. Zira hizmet kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için yapabileceğimiz en doğru iş, uzmanlaşmadır ve bu yolda sarsılmaz bir tavra sahibiz. Kuruluşumuzdan bu güne kadar, Sadece müzik ve özel olarak Batı Müziği alanında eğitim vermekteyiz. Zira hem şirket ortaklarımızın, hemde üst düzey yöneticilerimizin büyük bir kısmı Batı Müziği, müzisyenidir. Ve bu kişilerin büyük bir çoğunluğu Müzik Pedogojisi eğitimi almıştır. Bir kurumda, eğitim dışı personelin de en az eğitim personeli kadar yetkin olması, kurumun işe yaklaşımı tarzında ciddi farklılıklara sebep olur. Örneğin; bir dersin işlenişi sırasında ortaya çıkabilecek özel durumlara müdahale eden eğitimciye karşı takınılacak tavır konusunda, ders konusunun özelliklerine hakim bir eğitimci-yönetici’ nin izleyeceği yol ile, sadece işletmeci sıfatlı bir kimsenin izleyeceği yol, elbette farklı olacaktır. Buradan bakıldığında örneğin, şirketin kurucu temsilcisi olarak atadığı kişilerin Gitar Eğitmeni olması, eğitimcilerin sınanması ve gerekli olduğu zaman, durumların doğru raporlanması, sevk ve idaresi için önemli bir faktördür. Oysa bir gitarist, tiyatro dersinin işlenişi sorgulayabilecek yetiye sahip değildir.

Ayrıca kürsü başkanlıklarımızın kurmay etkileriyle, zaten uzman olan idarecilerimiz konulara daha yüksek hakimiyete erişmektedir.
Şirketimizde kullanılan iç denetim mekanizmasına denetçi olarak bu yetkin kişiler atanmış olduğundan, sistemin güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe yoktur. İşimizi seviyoruz ve onu çok iyi tanıyoruz.

Müzik kursu başlığı altında, klasik gitar dersi, elektro gitar dersi, akustik gitar dersi, bass gitar dersi, kontrbass dersi, piyano- Hammond – Org dersleri, Blues Harp (Armonica) dersi, bateri – perküsyon dersi, Keman dersi, Viyola dersi, Viyolonsel dersi, Armoni dersi, Şan dersi, Flüt dersi (yan flüt), Saxofon dersi, Trombon dersi, Trompet dersi ve Müzik Okulları ve Yetenek Sınavlarına Hazırlık dersleri bulunmaktadır. Standart programlarımızın yanı sıra, The Blues Academy bölümümüz de müzik eğitimi vermektedir. Bu bölümde sadece Blues – Jazz müziği ve türevleri irdelenmektedir. Blues Academy derslerinde elbette enstrüman seçimi yapılacak, kişiler istediği enstrümanı seçeceklerdir.

Eğitim kadromuz özenle seçilmekte, ve devamlı izlenmektedir. Tüm programlarımızda, üstün okulların müfredatları işlenmektedir. Her yaş gurubuna her seviyede en uygun seçeneklerimiz bulunmakta ve müfredatımız devamlı güncellenerek geliştirilmektedir. Derslerimiz hem ders takip tutanaklarından hem de kameralı uzaktan izleme sistemlerimiz tarafından periyodik olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.

Gerek akademik, gerekse idari kadromuz, puanlama yöntemiyle performans değerlendirmesine tabi tutulmakta, gerekli olması halinde personel, hizmet içi eğitimlere tabi tutulmak üzere askıya alınabilmekte, eğitimlerde başarı göstermeleri için en doğru programlara yönlendirilmektedir. Müzik kursu vermek müzisyen olmakla aynı şey değildir. Her müzisyen iyi müzik öğretecek diye bir koşul yoktur, biz her ikisini de iyi yapan müzik insanlarıyla çalışmayı tercih ediyoruz.

Personelimiz Ailemizdir. Dolayısıyla, prosedürlere defaten aykırı tavır sergilmeyen veya ağır kabahatler işlemeyen personel ile ilişik kesme yoluna yukarıda bahsettiğimiz hizmet içi eğitim yolları tıkandıktan sonra gitmekteyiz. Gerekli olması halinde personelimizin, kurumumuzda veya dışarıda eğitim almaları sağlanmakta, Pedogojik ve teknik yeterliliklerini en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarfetmekteyiz. Belli periyodlarda düzenlenen ve konularında uzman kişiler tarafından verilen seminerler de, personelimzin iş hakimiyetinin arıtılması bakımından önem arz etmektedir.

Dersanemizde toplam kalite esas alınmaktadır. Sağladığımız hizmetin en üst düzeyde verim getirmesi için en kaliteli hizmeti hedef almakta ve gerekirse bu uğurda kazanç kaybetmeyi dahi göze almaktayız. Kurumumuz kalite standartları, International Standarts Organization (ISO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), American National Standards Institute (ANSI), British Standarts Institude (BSI), Technische Überwachungs Verein – Rheinland (TÜV), Comité Européen De Normalisation (CEN) yönetmelikleri kapsamında, bu yönetmeliklerin herhangi birinden asla taviz vermeksizin uygulanmakta ve aylık olarak kontrole tabi tutulmaktadır. Gerek hizmet sunumu, gerek içerik açısından tüm programımız özenle derlenmekte, her koşula uygun alternatifler geliştirmekteyiz. Kadro seçimimizde bu standartlar çerçevesinde yapılmakta, personelin hizmete uygunluğu en ciddi sınavlarla test edilmektedir.

Ankara merkez yerleşkemizde, 8 Derslik ve buna ek olarak Stüdyolarımız Bulunmaktadır. Müzik Teknolojileri ve prodüksiyon derslerimiz için stüdyolarımızda tam donanım mevcuttur ve devamlı güncellenmektedir. Prodüksiyon stüdyomuzda dijital kayıt için gerekli tüm ekipmanlar bunun yanında Müzik teknolojileri dersleri için açık ve kapalı alan seslendirme sistemleri hazır tutulmaktadır. Tüm dersliklerimizde iligli sınıflarda verilecek dersler için gerekli olan ders araç ve gereçleri’ nin yanında, Televizyon, Dvd, Bilgisayar ve yüksek hızlı internet bağlantısı bulunmaktadır. En az bir dersliğimiz devamlı sinevizyon gösterisi için sabit projeksiyon sistemi ile donanmış durumda iken, diğer dersliklerimiz için mobil sinevizyon hazır tutulmaktadır.

Derslerimiz / Kurslarımız Grup dersleri ve Birebir dersler şeklinde işlenmektedir. Grup dersi, klasik gitar, pop gitar ve konservatuara hazırlık derslerinde en fazla 6 kişidir (bu dersler birebir de alınabilmektedir). Sınıf maksimum mevcudu, sınıfın alansal büyüklüğü, ekipmana ve kişi sayısına bağlı ses seviyesi, hava akışı, oksijen seviyesi, öğrenci – öğretmen iletişiminin optimizasyonu, seans süresi gibi faktörler dikkate alınarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’ nın, tek bir sınıf için kontenjanımızı 31 kişi olarak belirlemiş olmasına karşın, biz bu sayıyı 6′ da tutmaktayız.

Bazı kurslarımızda hiçbir şekilde grup uygulaması yapılmamaktadır. Örneğin bass gitar grup halinde işlenemeyen bir müfredata ve sistematiğe sahiptir. Zira bass gitar, solist enstrüman değildir ve doğası gereği frekansı düşük olduğundan, yüksek volumde kullanılması gereklidir. Bu durumda aynı ortamda birden fazla bass’ ın aynı anda çalınması, kaos ortamına sebebiyet verebilecektir. Gitarın aksine iki bas gitarın birlikte eşlikli çalınması da mümkün olmadığından, tamamen verimsiz dersler ortaya çıkacaktır.

Enstrümanın doğasının, verimsizliğe sebebiyet vermemesi için bass gitar, kontrbass, bateri, Blues Academy dersleri, piyano – hammond – org ve nefesli enstrümanların dersleri gruplar halinde verilmemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğleri Uyarınca Ders Süresi en fazla 45 Dakika olabilmektedir. Buna rağmen kurumumuzda 1 ders saati olarak belirtilen süre 50 dakikadır. Ders süreleri dijital olarak kontrol edilmekte, ders süresi kaybına izin verilmemektedir.

Dersliklerimizde klima ve iyonizer cihazları bulunmakta ve havanın nem oranı elektronik olarak kontrol altında tutulmaktadır. Bunun yanında devamlı dışarıdan temiz hava akışı sağlanmakta ve oksijen seviyesinin oda koşullarının altına düşmesine izin verilmemektedir. Aynı şekilde ısı seviyesi de yaz – kış 24 derece ortalamada tutulmaktadır. Sınıflarımız her gün mutlaka temizlenmekte, hijyenin en üst seviyede tutulması için kat görevlisi dersler devam ettiği sürece her türlü anormalliğe müdahale etmek üzere hazır bulunmaktadır.

Ders ve üyelik takipleri elektronik olarak izlenmekte, devamsızlıklar hassasiyetle kontrol edilmektedir. Aidat ödemeleri son ödeme tarihinden en az 6 iş günü öncesinden, e-mail, sms ve posta yoluyla üyeye bildirilmekte, tüm bankalara ait kredi kartları, banka havalesi veya nakit olarak ödeme kabul edilmektedir. Kayıt yenilemeleri internet üzerinden kredi kartı veya banka havalesiyle de yapılabilmektedir.

Kuruluşumuzda, öğrenci – eğitimci – veli iletişimi en yüksek olan eğitim sistemini benimsemiştir. İşletmecilik ekolümüz sürüme değil, kaliteye endekslidir. Her şeyden önce en verimli eğitim, en iyi iletişimle olur felsefesinden hareketle, dersliklerimize en az sayıda öğrenci alınmakta, dolayısıyla kalabalıktan kaynaklanan iletişim aksaklıklarına izin verilmemektedir. Bu sayede eğitimcilerimizin tüm birikimlerini en iyi biçimde aktarmaları sağlanmaktadır.

Enstrüman derslerine katılan öğrencilerimize, eğitimcilerimizin yönlendirmeleri neticesinde orkestralar kurulup, öğrencilerimizin, derslerine bu şekilde devam etmeleri de sağlanmaktadır. Bunun yanında, kurulan orkestralara repertuar çalışmaları yaptırılmakta, ve çeşitli gösterilerde sahne alabilmeleri için dersler yapılmaktadır. (bu dersler ücrete tabi değildir) 18 yaşından küçük öğrencilerin yalnızca kendi okullarında sahne almaları desteklenmekte ve bu öğrenciler, asla uluslar arası gösterilere katılamamaktadır.

Kurumumuzda dönemsel olarak öğrenci konserleri düzenlenmekte, öğrencilerimiz edindikleri yetileri, kendi konserlerimizde, geniş kitlelere sergileyebilme imkanı bulmaktadır.
Konserlerimizi ciddiye almakta ve baştan savma – sırf yapmış olmak için – konser yapmamaktayız. Ciddi eserler için ciddi orkestralar kurup, yeterince prova alınarak oluşturulan repertuarlar, son derece profeyonelce sunulmaktadır. Gerek sahnne düzeni (ses-ışık-ekipman), gerekse sunum bakımından oldukça üst düzeyde konserler düzenlemekteyiz. Eğitim sürecinde olmalarına karşın, öğrencilerimizin performansı ile gurur duyuyor, onlara teşekkürü borç biliyoruz. (Öğrenci videoları için Video Galery Linkini ziyaret ediniz.)

Kurumumuzda eğitim alan öğrencilerin büyük kısmı belli bir süre sonra rahatlıkla orkestralarda görev alabilmektedir. Öyleki neredeyse her yarışmada, bir Dante Müzik Kursu öğrencisine rastlamanız mümkündür. Ve ne mutlu ki bu kişiler büyük ihtimalle kazananlar platformunda olacaktır.

Elbette konserlerde sahne almak, öğrencilerimiz istekleri doğrultusunda olmaktadır. Zorla sahne aldırmak gibi bir prosedürümüz bulunmamaktadır.

Sınıflarımızda, öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü ekipman mevcuttur. Ve ekipmanlarımız uzman kadromuz tarafından özenle seçilip, öğrencilerimizin eğitim sürecinde en ufak aksaklığa sebebiyet vermeyecek biçimde organize edilmiştir. Sınıflarımızda en iyi markalar kullanılmakta ve devamlı bakımları yapılmaktadır.

Kurumumuzda genel ihtiyaçları karşılayabilecek yiyecek içecek kapasitesine sahip, ayrıca kırtasiye ve dökümantasyon (fotokopi) ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kantinimiz de bulunmaktadır. Kantinimiz Sağlık bakalınğı ve Belediye kontrolündedir.

Dante Müzik Kursu “TÜCCAR” değildir. Ancak ne yazık ki günümüz koşullarında vakıflar dahi, devlet tarafından “kurum” olarak nitelenmekte ve her kurum çeşitli giderlere tabi olmaktadır. Kar amacı gütmeyen hiçbir işletme yoktur. Zira kar etmeyen hiçbir kurum ayakta kalamaz.

Elbette kurumumuz kar etmek için kurulmuştur. Zira genel giderlerimizin karşılanması ve eğitimcilerimizin ücretlerinin ödenmesi ve sermayedarlarımzın kazançları için kar elde edilmesi şarttır. Ancak kar elde etmek için kullandığımız metotlar oldukça farklıdır. Kurumumuz, her şeyden önce kaliteli eğitime inanmaktadır. Ve kalite için belli giderler öngörülmüştür. İşte kurumumuzun fiyat politikası bu merkezden hareketle hazırlanmakta ve rekabet esasına göre değil kalite standartlarının en iyi şekilde uygulanabilmesi esasına göre, “en uygun maliyetle, en düşük fiyat” stratejisini baz almaktadır.

Kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına %100 uygun çalışmaktadır. Uymakla yükümlü bulundğumuz Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ nun yanında, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatı Hükümlerine de harfiyen uymakta, bu kapsamda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Takdiriniz olur ki %100 yasal çalışmak belli maliyetlere tabi olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle fiyatlarımızın belirlenmesinde tüm bu maliyetler de etkileyici olmaktadır. Tüm bunlara rağmen kurumumuz en uygun fiyatları sunmak için elinden geleni yapmaktadır.

Ancak unutmayınız ki, kalite kazanç getirir. Garanti ediyoruz ki, kaliteli bir eğitime 2 kat ödemek, kalitesiz eğitimden 5 kat iyidir. Zira, kontrolsüz, denetimsiz, sistemsiz bir kişi ya da işletmeden alacağınız eğitimden, A sürede kazanacağınız yetiler 10 ise, Resmi, denetimli, kaliteli bir kurumdan alacağınız eğitim yine A sürede, en az 50’dir. Elbette bu rakam kesin bir istatistik değildir. Ancak ortalama bu civardadır. Bu da demek oluyor ki, %30′ luk indirimle alınacak kalitesiz eğitim, kaliteli bir eğitimden en az 4 kat pahalıya gelmektedir.

Lütfen kurum seçimi yaparken, tüm bunları dikkate alınız. Resmi kurumları tercih edip, iç denetimlerinin doğru işleyip işlemediğini araştırınız. Referanslarını soruşturunuz. Geçmişlerini inceleyiniz.
Sizin iyiliğiniz için, en doğrusunu seçiniz.

Rekabet Etmiyoruz…

Dante Müzik Kursu Kullanmakta olduğu eşsiz ve patentli müfredatıyla hiçbir kişi veya kurumla rekabet etmemektedir. Hizmet prosedürümüz bağlı bulunduğumuz araştırma enstitüleri tarafından geliştirilmekte devamlı güncellenmektedir. Verdiğimiz hizmetlerin “ÖZGÜN” karakteri nedeniyle kendimize rakip işletme görmemekte ve rekabet koşulları tanımlamamaktayız. Hizmetlerimizde hiçbir sınır çizgisi ve üst limit belirlemiş değiliz ve daima daha etkili hizmet vermek için devamlı çalışmaktayız. Ne hizmetlerimizin nevi ne de sunumu konusunda ne de fiyatlarımız konusunda hiçbir kuruluş ile rekabet etmemekteyiz.

Bizi Seçtiğiniz İçin Teşekkür Ederiz…

Share Button