Muhasebe ve Hukuk Birimi

Tüm ödeme işlemleri muhasebe müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Dante Müzik Kursu sadece tahsilat ve faturalandırma dan sorumlu ve yetkilidir. Bunun dışında kalan tüm işlemler muhasebe müdürlüğü tarafından yürütülür.

Her türlü Hukuki ve Ticari itilaf halinde irtibat mercii muhasebe müdürlüğü dür. Ancak tahsilat ve normal ödemelerle ilgili yetki mercii yine kurum yetkilileridir.

Ödeme işlemleriniz Şöyle izlenmektedir.

Eğitim merkezindeki ödeme sistemleri doğrudan muhasebe birimine bağlıdır. Yaptığınız ödemeler muhasebe deki otomasyon sistemine kaydedilir. Ve Ücret birim yetkilisi tarafından banka hesabına aynı gün yatırılır.

Muhasebe birimimiz vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin dışında üyelik sisteminin takibinden de sorumludur.

Dante Müzik Kursu Hukuk ve Muhasebe Birimleri birlikte çalışmaktadır.

LÜTFEN DİKKAT!

Dante Müzik Kursu’dan aldığınız hizmet için ödendi makbuzunu almayı unutmayınız. Zira Ürününüz veya hizmetiniz bu ödendi makbuzları karşılığında muhasebeye intikal eden veriler doğrultusunda faturalandırılmakta ve kontenjan rezervasyonunuz bu ödemenin muhasebeye intikal ettiği kesinleşince gerçekleşmektedir.

Kayıt yenileme için bir önceki kaydınız dolduğu anda yeni ödeme tarihi gelmiş olmaktadır. Maksimum ödeme süreniz 5 iş günü dür. Bu tarihler içinde ödeme yapmayan öğrencinin kaydı dondurulur.
Ücret tahsilatlarını muhasebe birimi yapmamaktadır. Ödemelerinizi mutlaka kurum yetkililerine Kredi Kartı ve nakit olarak veya alacağınız hesap numarası ile banka hesabına yapınız.


Ücret İadeleri ile ilgili Yönetmelik

1- Kayıt olunan ay (aydan kasıt 4 haftadır) memnuniyetsizlik ilkesi kapsamında ücret iadesi yapılmaktadır. Ancak, ilk ayı takip eden aylarda, sebep her ne olursa olsun, tahakkuk eden ayın ücreti iade edilmemektedir. Yani 2. ayın 1 dersini alıp, kalan ücreti iade istemek söz konusu değildir.

2 – Yıllık ve benzeri periyodik blok ödemeli kayıtlarda, herhangi bir sebeple kayıt sildirmek ve iade istemeniz durumunda, eğer yapılmışsa indirimler iade tutarından düşülür, kalan iade tutarı 4 haftanın katları olacak biçimde hesaplanarak iade edilir. Derslerimizin liste fiyatları Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na beyan edilmektedir. İndirimsiz tutarlar bu tutarlar üzerinden hesaplanır.

3 – 2 Takvim yılından uzun kayıt alınmamakta, ve 2 takvim yılını geçmiş ödemeler iade edilmemektedir.

4 – Ücret ödemesi kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, peşin yapılmışsa banka hesabına yapılır. Elden ücret idesi yapılamamaktadır.

5 – Ücret ödemeleri kaç taksitle yapılmışsa ideleri aynı sayıda taksitle yapılacaktır. İlk taksit iadesi, başvuruyu takip eden ayın 18. gününde yapılacaktır.

6 – Ücret iadeleri, müşterinin talebini takiben 20 iş günü içinde karara bağlanır ve en geç 30 iş günü içinde müşteri hesabına aktarılır. Aktarımı 30 iş gününü aşan iadeler için, günlük hesaplanmak üzere kanunda belirlenen oranlarda temerrüt faizi hesaplanır ve müşteriye ödenir.
(Kimi münferit hallerde bu süre uzaya bilmekte, müşterinin mağduriyeti bu biçimde giderilmeye çalışılmaktadır.)

7 – Yıllık blok kayıtlarda öğrenci 5. haftada ayrılsa dahi, toplam öğretim süresi ücretinin %20’si kanuni kesinti olarak ayrılacak iade edilmeyecektir.

8 – İade işlemi süreci, müşterinin yazılı ve ıslak imzalı beyanının evrak kayıttan geçmesi ve tarih sayı almasıyla başlar. Öğrencinin kursu fiilen bıraktığı tarih dikkate alınmaz. öğrenci kursu bıraktığı tarihte kurs yönetimine başvuruda bulunmaz ise, ilerleyen zamanlarda dersleri yapılmış sayılır ve başvuru yapana kadar ders saati hesaplanmaya devam eder.

9 – Kayıt sildirme başvurusu mevcut ayı takip eden ay başını baz alarak hesaplanır, mevcut ay her koşulda satın alınmış sayılır. Bu nedenle öğrenciler kayıt sildirmek istediklerinde ay sonundan 2-3 gün evvel idareye başvurmalıdır.

10 – İadelerde Kdv dahil devlete ödenen harç ve vergilerden dolayı hiç bir kesinti yapılmamaktadır.

11 – İadeler kanunun en az kanun’un öngördüğü biçimde, öğrenciyi koruyacak biçimde yapılmak üzere yönetmeliğe bağlanmıştır.

12 – Kurumumuza kaydolan herkes iş bu yönetmelik ilkeleri okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

13 – Tüm uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti başvuru hakkı saklıdır.

EK MADDELER (Özel Durumlar)

1 – Kurumun yıllık kayıt aldığı bir eğitim programını kapatması durumunda yapacağı iadelerde indirimler iptal edilmez, ödeme tutarı üzerinden hesaplama yapılır.

2 – Yıllık kayıt olunan eğitim programının kapatılması durumunda öğrenci isterse başka bir eğitim programını tercih edebilir.

3 – Memnuniyetsizlik iadesi ilkesi, suistimal edilmemesi için, ilk 2 hafta geçerli olmaktadır. 3. Haftadan itibaren iade yapılmayacaktır. Memnun olmayan öğrenci 2. dersin bitiminde yazılı ve ıslak imzalı beyanını bildirmek durumundadır.

Örnek Durum:

Öğrenci 2 hafta derse gelmiş, herhangi bir beyanda bulunmadan kalan derslerine gelmemiştir. Aradan 5 hafta geçtikten sonra, sadece 2 ders aldığını ve memnun kalmadığını, tüm ücretini değilse bile 2 ders ücretini geri almak istediğini beyan etmiştir.

Bu durumda öğrencinin iade alabilmesi söz konusu değildir. Zira, öğrenci 2. dersin bitiminde bir bildirimde bulunmamış, üstelik kaydını sildirmemiş olduğu için kalan dersleri, geçen süre zarfında yapılmış sayılmıştır. 2 hafta mazeretsiz biçimde derse gelmediği için de kaydı kalıcı olarak silinmiştir. Bu durumda öğrenci ne alacaklı ne de borçlu değildir.

Oysa öğrenci, 2. dersin sonunda başvuru yapmış olsaydı, girdiği 2 dersin ücreti dahil tüm ücretini geri alabilecekti.

Share Button