BURSLAR VE EĞİTİMİ DESTEKLEME ÖDENEKLERİ

Dante Müzik Kursu, Kamu yararını gözetme misyonundan hareketle, her yıl kontenjanının %15’i oranında Burs vermektedir. Burslarımız kontenjanla sınırlıdır ve burslu öğrenci kontenjanımız, dersanemiz genel kontenjanına bakılarak, yönetim kurulu taraından her öğretim yılı başında belirlenir ve ilan edilir.

Tam Burs

Tam burslarımız Ekonomik Koşulları nedeniyle Burs başvurusunda bulunmuş ve soruşturma neticesinde Burs almaya uygun bulunmuş, 18 Yaşın altında kişiler için geçerlidir. Bu Burslara Üniversite öğrencisi olup 18 Yaşında Üstündeki kişiler de başvurabilmektedir. Tam burs alan öğrenciler istenilen kriterlere uygun davrandıkları ve ekonomik koşulları değişmediği sürece burs almaya devam edeceklerdir. Burs alan öğrenciler hakkında her 3 ayda bir istihbarat çalışması yapılmakta ve koşullarında değişiklik olup olmadığına bakılmaktadır. Okullarında ve/veya Dante Müzik Kursu ndaki derslerinde başarı oranı %70′ in altına düşen tam burs öğrencilerinin bursları durdurulacak. Bu başarı oranı tekrar kazanıldığı anda burslar geri verilecektir.

Tam bursa başvurabilmek için asgari koşullar aşağıdaki gibidir.

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
  • 18 Yaşından Gün almamış olmak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmamak, ve/veya Çalışmıyor olmak.
  • Aylık Toplam Hane Geliri 895 TL’ nin altında olması..
  • Herhangi bir okulda Eğitim Görüyor olmak (Açık Lise ve Açıköğretim Fakültesi Hariç)
  • İstenen Belgeleri Eksiksiz sunmak.

Burslar verilmeden önce istihbarat çalışması yapılmakta ve kontenjan sınırına bakılmaktadır. Kimi öğrencilerimiz Yukarıdaki koşullara uysalar dahi kontenjan sınırından dolayı bu bursu almaya hak kazanamayabilirler. Tam Burs başvuruları, kayıttan önce yapılmaktadır. Ancak, Burslar ilk ayı kapsamadığı için Başvuru yapan öğrencilerimiz ilk aidatlarını ödeyecekler; eğer burs hakkı kazanırlarsa, kazandıkları andan itibaren ücret ödemeyeceklerdir.

Başarı Bursu (Değişen Oranlı Harç İndirimi)

Bir Diğer Burs Programımız İse başarı bursudur. Başarı bursları öğrencinin akademik performansına göre tahsis edilir. Öğrencinin bu bursa başvurabilmesi için öncelikli koşul en az 1 Kur (3 Ay) eğitim almış olmasıdır. Zira Bu burslar daha önce de değindiğimiz gibi öğrencinin akademik performansına göre verilmektedir.
Başarı bursları %10 ile %90 arasında değişmektedir. Puanlama öğretmenler kurulu ve idare heyeti tarafından yapılır, kontenjan dahilinde yukarıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır.
Öğrencinin bu bursu alabilmesi için sadece kurumumuzda başarı göstermesi yeterli değildir. Örgün eğitim görmekte olduğu okullarda Başarı oranı %80′ in altında olan öğrencilere bu burs hiçbir şekilde verilmez.(Çan eğirisi sistemi ile değerlendirme yapan yüksek öğretim programlarında tavan puan esas alınır.)
Ayrıca bu burstan faydalanacak öğrencinin hiçbir disiplin veya yönetmelik suçu işlememiş olması gerekir.

Lütfen Dikkat!: Koşulları sağlıyor olmanız kesinlikle burs alacağınız anlamına gelmez. Zira daha evvel burs elde etmiş öğrenci sayımızda ve genel kontenjanımızda bir değişiklik olmadığı sürece Burs kontenjanı açılmayabilir veya çok az sayıda açılabilir. Taktir edersiniz ki herkese burs vermek hiçbir kurum için mümkün değildir.
Burslarımızın Dersanelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin ekonomik koşullarına göre belirlenmekte, seçmeler yönetim kurulu huzurunda yapılmaktadır. Kurumumuz ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller, Kurumumuz yönetici ve hissedarları ve bunların 1. Derce akrabaları hiçbir şekilde burslardan faydalanamamaktadır.

Share Button