Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme çalışmalarımız 5746 Sayılı kanun hükümlerine uygun olarak ve bununla birlikte herhangi bir Devlet katkısı veya dış kaynak kullanılmadan, kurumumuz içinde finanse edilmektedir. Personelimizin hemen hemen tamamı Ar-ge ekibimize dahildir.

Dante Müzik Kursu, Ar-Ge çalışmaları; kuruluşumuzdan bu yana, istatistik arşivlerimiz ve işlem odaklı çalışmalarımızla gelişmektedir. Hedefimiz, işimizi en iyi şekilde yaparak sektörde fark yaratmanın yanında, ilgili sektörel ve bilimsel çevrelere kaynak oluşturmaktır.

Örneğin Dante Müzik Kursu, geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü The Blues Academy müfredat programı ile, pek çok eğitim kurumuna esin kaynağı olmuştur.

Ticari hedeflerimiz ve ideallerimizin buluştuğu ortak nokta “Bilimin ışığında hep daha ileriye gitmek” tir. Bu ana fikirle yola çıkmış hiçbir işletme Ar-Ge çalışmalarını gündeminin dışında tutamaz, zira Ar-Ge özellikle Hizmet işletmelerinde, sistem tasarımı, içerik geliştirme ve uygulama safhalarında en doğru sonucu almak için devamlı takip edilmesi gereken standartlar ve kalite sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Standartlar ve Kalite Sistemi

Standartlarımız kendi yürüttüğümüz Ar-ge çalışmaları neticesinde oluşmakta, sürdürülmekte ve ar-ge çalışmaların paralel olarak devamlı suretle geliştirilmektedir. Zaten toplam kalite uygulamalarında en önemli noktalardan birisi de, ürün ve/veya hizmetlerin zaman, mekan ve duruma göre biçimlenebilir olmasıdır.
Elnette arge çalışmalarımız sadece işletmecilik sistemi üzerine değildir.

Aşağıda Yaptığımız Çalışmalara bir kaç örnek yer almaktadır

The Blues Academy, Blues Müzik eğitim müfredatı geliştirilmiştir.
Özel Kurslar vb. Eğitim Kurumlarına uygulanabilir, danışmanlık sistemi geliştirilmiştir
Uzaktan (internet ile) Müzik Eğitimi sistemi geliştirilmiştir. (2010 yılında sistem devreye sokulacaktır)
Klasik ve Modern Müzik Yazılı kaynakları arşivlenmiş ve kodlanmıştır.
Müfredat geliştirme uygulamalarıyla 5 Ana dalda toplam 11 eğitim dalı üzerine benzersiz müfredatlar geliştirilmiştir. (2009 yılı itibariyle müfredatların tamamı öğretime açılmamıştır)
Müfredatlarımızı kapsayan 12 Adet kitap hazırlanmaktadır.
Ölçme değerlendirme, devam takip, ders takip vb. istatistik kaynak oluşturabilecek kaynaklarımız arşivlenmiş ve kodlanmıştır.
Hizmet içi eğitim programı geliştirilmiş, personelimizin sistemin gerisinde kalması engellenmiştir.
Eğitim Kurumlarında Muhasebe Sistemi Geliştirmesi (Eğitim Kurumlarına Özel Bir Dosya ve Öğrenci Takip Sistemi Geliştirilmiş, web tabanlı bilgisayar programı haline getirilmiştir)
Yerli ve Yabancı araştırma ve istatistik kurumlarının da katkısıyla Müzik eğitimi, Modern müzik, Türkiye’ de Müzik eğilimleri, İnsanların Müzik Eğitimine bakışı, Eğitim sistemi, Eğitim süreci vb. konularda 36 bilimsel araştırma yapılmış, sonuçlar, geliştirme sistemine dahil edilmiştir.

Yukarıda ar-ge çalışmalarımızın bir kısmı yer almaktadır. Ar-ge hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, yetkili danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Dante Müzik Kursu Arge çalışmaları, Devletten herhangi bir destek alınmaksızın, tamamen kurumun finansal kaynaklarıyla yürütülmektedir.

Share Button