Vizyonumuz – misyonumuz, kurumsal ilkelerimiz.

Dante Müzik Kursu, müzik eğitimi ve eğitim danışmanlığı faaliyetleri yürütmektedir. Eğitim faaliyetlerimiz sadece Müzik Eğitimini kapsar. Bunun dışında herhangi bir eğitim faaliyetiyle ilgilimiz ve bu alanlarda faaliyet gösteren şube ve/veya iştirakimiz yoktur.

Dante Müzik Kursu en iyi eğitimi en uygun biçimde vermek için her geçen gün yenilenmekte ve büyümektedir. Sosyal sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getirmeye çalışmakta, hem katma değer hem sosyal fayda hem de yarattığımız istihdamla ulusal ekonomik fayda yaratmayı hedeflemekteyiz.

Siz önemlisiniz

Dante Müzik Kursu gerçekten %100 memnuniyetiniz için çalışmaktadır. Varlığımızın teminatının siz olduğunuzun farkındayız. Ve sizlerin güvenini kazanmak için, maliyeti ne olursa olsun, tereddüt etmeksizin het türlü faaliyette bulunmaktayız.
Gerek ofis personelimiz, gerek akademik personelimiz gerekse, tüm kademelerindeki idareciler ve yönetim ve ortaklar kurulumuz, yukarıda belirttiğimiz hususa ciddi ehemmiyet göstermekteyiz.

Ciddiyiz ve Samimiyiz…

Kurumumuz benzerine çok az rastlanacak ciddiyette faaliyet yürütmektedir. Ülkemizde çok da ciddiye alınmayan Müzik Eğitimi meselesini Bir memleket meselesi şeklinde ele alıp, sanki bir üniversiteymişcesine eğitim faaliyetlerimizi en hassas biçimde sürdürmeye çalışmaktayız. Bunun yanında şeffaf ve herkese eşit hizmet anlayışımızlada samimiyet çizgisinden sapmadığımaya da çalışmaktayız. Örneğin kurumumuz fiyatları ilan edilen indirimler dışında şirket ortaklarına dahi aynıdır, değişmez.

Kaliteliyiz..

Kurumumuzda ISO Standartlarında Bağımsız Toplam Kalite yönetimi esasları uygulanır. Kalite yönetiminin en zor olduğu hizmet sektöründe standarları tutturmak için maksimum çabayı sarfetmekteyiz. Prosedürler maliyete katlanmak pahasına da olsa asla taviz verilmeksizin uygulanmakta, müşteriler açısından fayda maliyet oranı maksimize edilmeye çalışılmaktadır.

Profesyoneliz…

Her düzeydeki personelimize Kurumsallık ve profesyonellik konusunda en iyi eğitimleri veriyor ve profesyonelliğin değerini biliyoruz. Personel seçimi özel tekniklerle yapılmakta, hizmet içi eğitimler sürekli verilmektedir.İdari yapı bürokrasiyi optümum düzeyde tutacak formlara sokulmuştur. Fiziksel ortam en iyi sekilde dizayn edilmiş, müşteri anketleriyle devamlı geliştirilmektedir. Hukuki yapı devamlı Hukuk müşavirlerinin denetiminde ve Mali sistem, kurumdan bağımsız bir muhasebe ve finans birimi tarafından teknolojinin ve tekniğin sınırları zorlanarak yürütülmektedir.

Tüm öğrenci ve personelimiz, Biamız dahilinde, her olaya karşı sigortalanmakta, tüm binamız kameralarla izlenmekte ve kurallar çerçevesinde yayınlanmaktadır.

Özenliyiz..

Eğitimlerimizi özgün eğitim metodları ile, denenmesi dahi düşünülmemiş (maliyetleri nedeniyle) sunumla vermekteyiz. Eğitmen kadromuz dikkatle seçilmekte ve devamlı izlenmektedir. Maliyetleri ne olursa olsun firmamız bünyesine en kaliteli eğitmenleri almakta, ne kadar yetkin olurlarsa olsunlar devamlı gözetim altında tutulmaktadır. İdari kadromuz, konusunda yetkin, yine yüksek maliyetli ve en kalifiye personelden oluşmaktadır. (Tüm İdari Personel Üniversite Mezunudur) Gerek akademik, gerek teknik, gerekse idari bilgileri en yetkili kişilerden her zaman edinmeniz mümkündür. Ayrıca kurumumuzda kadrolu olarak çalışmakta olan bir Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık uzmanı da bulunmaktadır.

Bunların yanında öğrencilerimize Teknik Servis hizmetini de tamamen ücretsiz sunmaktayız. Temizlik, kantin ve güvenlikten sorumlu personel de kadrolu ve devamlı çalıştırılmaktadır. Sadece bu yönlerden bakıldığında dahi, Kanuni ismi Müzik Kursu olan bir kurum için ne kadar büyük idari maiyetler üstlendiğimiz açıkça görülebilmektedir. Elbette bu büyük maliyetleri ücretlerimizde hissetmemeniz de benzersizliğimizin bir başka göstergesi sayılabilir.

Yönetim Kurulu’ nun Mesajı

Saygıdeğer Türk Milleti,
Ulusumuzun gelişmişlik seviyesinde meydana gelen her artış, takdir edersiniz ki eğitim faaliyetlerindeki artış ile doğru orantılıdır. Ve memleketimiz ne yazık ki uzun yıllardır, gerek maddi imkansızlıklar, gerekse konjonktürel olumsuzluklar nedeniyle eğitim konusunda yeterli yolu kat edememiştir.

Hele ki sanatsal faaliyetlerimizdeki yetersizlik inanılmayacak kadar kötü durumdadır. Şu bir gerçektir ki sanat bir ulusun ilerlemesindeki en önemli ögelerden biri olagelmiştir. Nasıl ki Avrupda da rönesans çağdaşlaşma yolunda sanatsal faaliyetlerin itici gücü ile etkili olmuşsa, Ülkemizde de çağdaşlaşma ancak sanat faaliyetlerine gereken önemin verilmesiyle mümkün olacaktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün, sanat konusundaki hassasiyeti de bu konunun ehemmiyetini açıkça ortaya koymaktadır şüphesiz.

Bununla beraber Çağımızın en en büyük sorunlarından olan, şehir yaşantısının dayanılmaz monotonluğu da sanatsal faaliyetlerin artması ile ruh sağlığımızı daha az etkiler hale gelecektir.

İşte bizler Dante Müzik Kursu ile, halkımıza en etkin sanat eğitimini, en uygun koşularda ulaştırmak için var gücümüzle çalışmakta ve devamlı iş kalitesini yükseltmek için çaba göstermekteyiz.

Değerli Öğrencilerimiz şundan emin olmalıdırlar ki, Dante Müzik Kursu Grubumuzun En son kar amacı güttüğü iştirakleridir. Zira eğitim sektörünün finansal kaynakları, yine faaliyet göstermekte olduğumuz bir diğer iş kolu olan inşaat sektöründen oldukça düşüktür. Ve firmamız bu yönüyle Eğitim iştiraklerinden herşeyden önce sosyal ve ulusal fayda sağlamayı amaç edinir.

Eğitim firmalarımızda çalışmakta olan personelimizi istihdam etmiş olmak dahi firmamızın sağlamayı hedeflediği sosyal faydanın sağlandığının küçük bir göstergesidir.

Elbette ki tüm ticari işletmeler kar amacı güder. Ancak konu “eğitim” olduğunda tüm ticari çıkarların önüne sosyal sorumluluklarımız gelmektedir.

Dante Müzik Kursu bugüne kadar tüm samimiyetleriyle mesai göstermiş olan tüm iş arkadaşlarıma canı gönülden Teşekkür eder, Sizleri de binlerce mutlu müşterimiz arasında görmekten mutluluk duyarız.

Genel Hizmet Prosedürümüz

Tüm Hizmetlerimiz Türk Ticaret Kanunu’ nun ilgili hükümleri çerçecesinde önceden belirlenip ilan edilen koşulları, olağan üstü haller dışında, düzenli ve ve devamlı sağlayacak şekilde sunulmaktadır. Hizmet sözleşmemizde tüm hususlar 12 punto kalın harflerle belirtilmekte, 7 günlük sözleşmeden cayma süresi 21 gün olarak uygulanmaktadır.
Tüm hizmetlerimiz, yoğun bürokrasi gerektirsede, kayıt altında tutulmakta, gerek yazılı belgeler, (devam takip formları, ödeme belgeleri, müfredat programları vb.) gerekse görsel envanter (kamera kayıtları) hassasiyetle arşivlenmekte; arşivlenen veri periyodik olarak denetinden geçirilmektedir.

Ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamında, öğrenci ve eğitmenlerin performansları devamlı suretle kontrol edilmektedir.

Sabit ders saatleri sistemine olağanüstü dikkat edilmekte, zaman kaybına ve karışıklığa asla izin verilmemektedir.
Üst düzey güvenlik sistemimiz sayesinde, kurum içerisinde olup biten herşey kayıt altına alınırken, giriş kapıları manyetik okuma sistemi ile açıldığından, kurum içerisinde yetkilendirilmemiş kişiler asla girememektedir.

Kurum aurası devamlı hijyen kaidelerine uygun biçimde temizlenmekte, sağlık ve hijyen konusunda profesyonel destek almaktayız.

Dante Müzik Kursu personeli sizleri ailesi olarak görmektedir. Her türlü soru ve sorununuza, akraba hassasiyetinde profesyonel çözüm bulmak için, müşteri hizmetleri, devamlı yanınızda. İşimizi hayatımız olarak görmekte, kısa vadeli ucuz işletmecilik değil, güven esasına dayalı ve ahlaki kuralları olan işletmeciliği esas almaktayız.

Hizmet garantisi sistemi uygulamaktayız. Eğer aldığınız hizmetlerde genel hizmet prosedürüne aykırı bir durumla karşılaşırsanız, size gerçekten cevap verecek kişilere, isminizi dahi belirtmeden, internet sitesi üzerinden ulaşabilmektesiniz. Sorununuz 48 saat içerisinde çözülecektir. Sizlerin mutluluğunun bizim teminatımız olduğunun farkındayız.

Referansınıza önem veriyoruz. Kurumumuz tek bir öğrencisinden dahi olumsuz geri bildirim almamak için maksimum gayreti sarfetmektedir. Övüncümüz odur ki, kuruluktan bugüne kadar, sizlerin referansıyla gelmiş bulunmaktayız. Emsallerimizin çok gerisindeki reklam çalışmalarımıza karşın, emsallerimizin hayli önündeki potansiyelimiz de göstermektedir ki, referansınız önemlidir. İşte bu nedenle, eğzınızdan çıkacak her kelimeyi dikkatle dinlemekte ve ödediğiniz ücretin her kuruşundan fayda elde etmenizi sağlamak için gereken herşeyi yapmaktayız. Bu güne kadar bizi tavsiye eden tüm öğrencilerimize teşekkürü borç biliriz.

Maliyet bazlı fiyatlandırma yapmakta ve fiyatlarımızı asla rakiplerimize göre belirlememekteyiz. Fiyatlarımız hakkında karar vermeden evvel lütfen alacağınız hizmetin, ödeyeceğiniz ücrete bağlı olarak iyileşip kötüleşeceğini dikkate alınız.
Ülkemizin ihtiyaçları ve ekonomik koşulları çerçevesinde fiyat politikaları oluşturup, kamu yararını gözetmekteyiz. Vergi hukukuna sonuna kadar riyayet edip, ulusumuza olan borcumuzu ödemekten imtina etmemekteyiz. Mali defterlerimiz tüm halkımıza açıktır.

Dante Müzik Kursu faturasız satış yapmaz. Hiçbir koşulda ticaret hukuku ve vergi hukuku dışında kalan işler yapmamakta ve teklif edilmesinden esef duymaktayız.

Dante Müzik Kursu tüm yan kurumlarıyla Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetin tüm kurumlarına sonsuz saygılı, eşitlikçi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı cerceversinde milliyetçi bir kurumsal ideolojiye sahiptir. Kurumlarımız hiçbir şekilde din, dil, ırk ayrımı gözetmemekte, tüm vatandaşlarımıza kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Elbette Türkiye Cumhuriyeti’ nin üniter devlet düzenine, Atatürk ilkerine ve demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti yapısına olacak her türlü saldırgan eylem, karşısında sonuna kadar bizi bulacaktır. İdeolojimizi ilan etmekten hiçbir şekilde çekinmemekteyiz, zira bu ulus, bu ideoloji ile varolmuş ve sonsuza kadar bu ideolojiyle yaşayacaktır.

Share Button