Viyolonsel Dersi

(Çello Dersi)

Çello Dersi (Viyolonsel Dersi, bundan sonra Çello olarak anılacaktır) Yaylı çalgılar grubunda keman’dan sonra en çok tercih edilen eğitim dalıdır. Enstrümanın tedariki ve taşınması biraz sıkıntılı olsa da, büyüleyici sesi bu zorlukların görmezden gelinmesine neden olmaktadır.

Çello Nedir ?

İsmi İtalyanca Violoncello olan ve Türkçe’ye Viyolonsel olarak girmiş enstrümanın yaygın enternasyonel ismi Çello’ dur. Yaylı ailesinin 2. Büyük çalgısı olan çellonun ilk defa, 16. yüzyılda Fransa’ da kullanıldığı bilinmektedir. Viola De Gamba adı verilen bir çeşidi dışında perdesiz bir enstrüman olan çello, boyutları gereği oturulup, bacak arasına alınarak çalınır. Şekli itibariyle tüm yaylılara benzer özellikler gösterir, ancak boyutları onu keman ve viola dan oldukça ayrı bir noktaya götürmektedir.

Gövdesinin iki yanında bulunan f harfine benzeyen delikleri sayesinde ses gövde içinde rezonans oluşturduktan sonra gövdeyi büyüyerek terkeder.

Elbette çello bir yay vasıtasıyla çalınır. Bilinen teknikler arasında pizzicado (parmak) çello için akademik bir teknik değildir. Ancak yine de kullanım alanı bulmaktadır.

Çello, orkestralarda hem ensemble hem de solist olarak kullanılabilmektedir. Özellikle Oda orkestralarında vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Senfoni orkestralarında yokluğundan bahsetmek zaten mümkün değildir.

Kimler Çello dersi alabilir?

Çello dersi almak için 2 alanda gereksinimler vardır.

 1. Fiziksel ve mental yeterlilik
 2. Yetenek düzeyi

Fiziksel ve mental yeterlilik, enstrümanı çalabilecek kadar beden gelişmişliğine sahip olmak anlamına gelir. Kurumumuzda çello dersi öğrencileri ilköğretim itibariyle kabul edilmektedir. Ancak dünya’da 3 yaştan itibaren bu eğitimin verildiği görülmektedir.

Enstrüman 3/4, 1/2, 1/4 hatta 1/8 ebatlarında üretildiği için her beden ölçüsüne uygun bir çello edinebilmeniz mümkündür.

Yetenek düzeyi ise, isminden de anlayacağı üzere müzikal yeteneği ifade etmektedir. Bir ölçeği bulunmayan müzikal yetenek ancak sınanarak belli bir süre içerisinde anlaşılabilir.

Yani çello dersi almak için 7 yaştan itibaren üst yaş sınırı olmaksızın herkes başvurabilmektedir.

Elbette başvuru yapan herkes koşulsuz derslere devam edebilir diyemeyiz. Derslere başladığınız ilk ay içerisinde mutlak suretle hakkınızda eğitim raporu hazırlanacak, devam edip etmemeniz hususunda tavsiyeler verilecektir. Kimi durumlarda öğrenciye devam etmemesi önerilmektedir. Elbette burada karar çello kursu almakta olan bireyindir. Dilerseniz her şeye rağmen eğitimi almaya devam edebilirsiniz. Bu durumun istisnası ileri derecede ritim ahrazı ve fiziksel rahatsızlıklardır. Bu gibi hallerde öğrenciye devam etme seçeneği sunulmaz.

Ancak bu kimsenin gözünü korkutmamalıdır. Denemeden ne kadar mümkün olduğunu göremezsiniz. Kaç yaşında olursanız ve ne derece yetenekli olursanız olun denemeniz tavsiye edilmektedir.

Enstrüman Seçimi

Çello kolay kolay her müzik mağazasında bulunabilen, çok fazla seçeneği olan bir enstrüman değildir. En az 500 Amerikan Dolarından başlayan fiyatıyla pek çok bütçeyi zorlayabilecek niceliktedir. Çello, kolaylıkla zarar görebilen bir enstrümandır. Büyük oluşu nedeniyle kolay taşınamaz ve arızaları çoğu zaman kırılma ve çatlama şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle çello en az diğer enstrümanlar kadar ince eleyip, sık dokuyarak satın alınması gereken bir enstrümandır.

NOT: Çello dersi alan öğrencilerimiz derslere enstrüman taşımak zorunda değildir. Kurumumuzda bulunan enstrümanlarla eğitim alınabilir. Çello satın almak, evinizde yapacağınız egzersiz için gereklidir.

Mümkün olduğunca ucuz seçeneklere yönelmemekte fayda vardır. Ancak yine de eğitmenlerimiz sizi en uygun fiyatlı ve en verimli enstrümana yöneltecektir.

Kurumumuz temsilcileri dilerseniz sizin için enstrümanı bulabilir hatta sizin için pazarlık dahi yapabilir. Enstrüman seçimi konusunda içiniz rahat olabilir.

Çello Çalabilir miyim?

viyolonsel dersleriDiğer enstrüman derslerinden farklı olarak büyük yaylılarda bu soruya biraz daha temkinli cevap veriyoruz. Öyle ki, Çello perdesiz bir enstrümandır. Asgari yeteneklerin yanı sıra ortalamanın üzerinde bir müzikal yetenek gerektirir. Zira hem orta-düşük frekanslı enstrümanlar grubunda yer alır ve hem işitilmesi zordur hem de perdesiz olmasından dolayı yüksek hassasiyetli duyum gerektirir.

Bu nedenle başvuru yapan herkese koşulsuz çalabilirsiniz diyemiyoruz. Ancak elbette kararı bir kaç dakikalık bir sınama ile de veremiyoruz.

Pek çok parametresi olan yetenek olgusunun bir kaç dakikalık bir sınama ile adının konması söz konusu olamamaktadır.

Eğer fiziksel bir eksiğiniz yoksa ve şarkılara parmak şıklatarak eşlik edebiliyorsanız, temel testi geçtiniz demektir. Bundan sonrasını bir kaç haftalık temel eğitimin ardından bir uzmanın söylemesi gerekir. Yani yapıp yapamayacağınızı anlamak için bir kaç derslik maliyeti göze almak durumundasınız.

Derslerimiz

celloÇello dersi birebir (özel ders) biçiminde haftada 1 gün yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak süresi uzatılabilen derslerimizin müfredatı, Alman ve Amerikan okullarının metodlarını işlemekte, olabilecek en hızlı ve en iyi veri transferini sağlamayı amaç edinmektedir.

Kurumumuzda çello dersi mümkün olduğunca akademik format kapsamında işlenmektedir. Ancak öğrencinin eğilimlerine göre çeşitlendirilebilmekte ve örneğin öğrencinin tercih edeceği repertuar eserlerine yönelmek mümkün olabilmektedir. Yani bir Mozart eserinin yanında, bir Apocalyptica eseri çalmanız da mümkün olabilecektir.

Çello son yıllarda pek çok müzik türünde kullanılmakta ve dikkat çekici sesi ile orkestralarda yerini sağlamlaştırmaktadır. Yani senfonik bir enstrüman olmaktan çıkıp, modern orkestralarda da kullanılmaya başlamıştır. Çello dersi alan öğrencilerimiz modern müzik uygulamaları da yapmaktadır.

Derslerimizde, çello dersi Programına özel konuların yanında; Genel Nota Teorisi, Genel Armoni, Polifoni, Orkestra gibi ders konuları da işlenmektedir.

Çello Dersi Konuları

 • Temel Müzik Eğitimi
 • Temel Enstrüman Bilgisi
 • Duruş, Tutuş, Oturuş
 • Pozisyon (Sol el)
 • Yay Tutuş (Sağ el)
 • Yay Çekme
 • Gamlar ve dizilerin kavranması ve icrası
 • Stillerin kavranması ve oluşumları hakkında bilgiler
 • Genel Armoni
 • Entonasyon
 • Polifoni
 • Eser İcraları
 • Eser Analizleri
 • Eşlikli Çalışmalar

Çalışma Ortamı

çello eğitimiÇello satın aldıysanız evinizde pek ala diğer enstrümanlar gibi çalmanız mümkündür. Ancak elbette diğer enstrümanlara göre bir nebze daha fazla ses çıkaracağından komşularınızı rahatsız edebilir. Bu gibi durumlarda susturucu takarak enstrümanı %50 oranında sessizleştirmek mümkündür.

Düşük frekanslı sesler özellikle sert cisimlerde (örn: binadaki beton) hızla yayılabilir. Bunu önlemenin pek çok yolu vardır. Eğitmenlerimizin tavsiyelerine kulak vererek enstrümanı kimseyi rahatsız etmeden çalabilirsiniz. Ayrıca upright ismi verilen akustik bir gövdesi olmayıp, bir amfi aracılığı ile seslendirilen çellolar da, bu işe gönül vermiş ancak ses yüzünden çalamayan kişilere deva olacaktır. Zira silent veya upright ismi verilen bu enstrümanlar, akustik bir çello nun bütün niteliklerine sahiptirler ve %20’si kadar ses çıkarırlar.

Eğer Çello satın almadıysanız, çello dersi aldığınız zamanların dışında sınıflarımızı kontenjan ölçeğinde dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Özellikle karar verme sürecinde bu imkan çok işinize yarayacaktır. Sınıflarımızı kullanmak için hiç bir ücret ödemezsiniz. Sadece boş olup olmadığını öğrenmek için bir telefon etmeniz yeterli.

Çello Dersi ne kadar sürer?

Eğitimler müfredat itibariyle yaklaşık 3.5 yıl sürmektedir. Ancak kurumumuzda verilen eğitimlerin hiç birisinde süre zorunluluğu yoktur. Yani derslere katılmak için herhangi bir sözleşme imzalamaz ve taahhüt vermezsiniz.

Çello Dersi süresi öğrencinin performansı oranında uzayabilir veya kısalabilir. Eğer yeterince çalışırsanız ve öngörülen yeteneğe sahipseniz belki de 3.5 yıllık programı 2 yılda bitirebilirsiniz. Veya tersi biçimde süre marjinal biçimde uzayabilir.

Burada önemli olan müfredatın ne kadarın teknik ve teorik bilgi, ne kadarının repertuar olduğudur. Zira eğer yeterli teknik ve teorik bilgiyi alırsanız repertuar çalışmaları için derse ihtiyacınız daha az olabilir. Yani en azından ders almasanız da belli düzeyde ilerleme yaşayabilirsiniz.

Derslerimizin ilk 3 ayı müziğe başlangıç, takip eden 6 ay ise temel çello eğitimidir. Yani 9 aylık bir süre kaçınılmaz olarak göze alınmalıdır. Aksi halde eğitim yarım bırakılmış olacağından kendi kendinizi geliştirme ihtimaliniz kalmayacaktır. 9. ayı takip eden süreçte ileri teknikler ve repertuar çalışmaları başlar ki, bu kısım öğrencinin tercihine göre alınmayabilir veya ertelenebilir.

Ancak örneğin 3 aylık bir çello eğitimi hiç bir işe yaramaz. Zira ne teknik ne de teorik bilgi yeterince alınmamıştır. Eser icraları ancak 7-9 ay arasında başlayacaktır.

Esasında enstrüman çalanlara sorduğunuzda enstrüman eğitiminin sonu olmayacağı cevabını alırsınız ancak, bir müfredat süresi de elbette olacaktır. Çello kursu sadece işe başlarken size rehberlik edecektir. Enstrümanı çaldığınız sürece, hayatınız boyunca öğrenmeye devam edeceksiniz.

Nasıl bir eğitim alacağım?

çello dersleriKurumumuzda konservatuar eğitimi verilebilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, amatör ihtiyaçlar için bu denli ağır bir eğitim gereksizdir. Öyle ki, konservatuar öğrencileri günde 6-8 saat eğitim alır, bir bu kadar da egzersiz yaparlar. Sonuç olarak onlar müzik profesyoneli olurlar. Oysaki kursumuzda alınan eğitim, amatörlere yöneliktir. Her ne kadar müzik kursları kanun nazarında meslek eğitim kursu olarak görünse de müzisyenlik mesleği bu kadar kolay edinilecek bir yeti değildir.

Yani kurumumuzda enstrümanı çalmak için gerekli tüm bilgileri çok daha hızlı ve konsantre biçimde alacaksınız. Bunun yanında elbette konservatuar müfredatından oldukça uzak bir eğitim ortaya konulacaktır.

Her şeye rağmen, alacağınız eğitim sizi, bir konservatuar mezunu ile düet yapacak duruma getirebilecektir. Dersin derinleşmesi, öğrencinin ilerleyiş genişliği ile ilgilidir. Dersin odağı “siz” siniz. Siz ne kadar ilerlemek isterseniz biz o kadar ilerlemeye hazırız ve buna fazlasıyla yeterliyiz.

Eğitmenler Kim?

Derslerimize mutlaka, çello ana dalından mezun akademik lisans sahibi eğitmenler girmektedir. Öğretmenlerimiz ülkenin büyük okullarından mezundur ve alanlarında tanınmış kimselerdir. Kurumumuzda eğitim veren öğretmenler en az 5 yıl eğitim deneyimine sahiptir.

Eğitmenlerimizin insan ilişkilerindeki yetileri bizim için en az öğretmenlikleri ve müzisyenlikleri kadar önemlidir. Eğitmenlerimiz iyi müzisyen, iyi öğretmen ve iyi insan olma vasıflarına sahiptirler.

Eğitmenlerimiz ne kadar iyi insan ve ne kadar iyi müzisyen olduklarına bakılmaksızın ilkelerimiz ve vizyonumuzla uyuşmadıkları takdirde kurumumuzda çalışma şansına sahip değildir. Kurumumuz ilkelerine ciddi şekilde sadakat göstermekte ve aynı vizyonu paylaşmayan kişilerle asla yoluna devam etmemektedir.

İlkelerimize uygun davranmayan eğitmen eğer Mozart ise, kurumumuzda ancak çay içebilir.

Çalamayacak olursam bilgilendirilecek miyim?

çello kursuElbette, hatta sizinle mülakat yapmadan derse kabul etmeyeceğiz ve ilk ay içinde herhangi bir zamanda size kursu bırakmanızı bile önerebiliriz. Elbette çalamadığınız için sizi kurstan uzaklaştırmayız. Ancak bir imkansızlık görürsek, eğitimi bırakmanız konusunda geri bildirimde bulunuruz.

Burada özellikle yukarıda bu konuyla ilgili bahsettiğimiz istisnaları dikkate almanızı rica ediyoruz. Ciddi fiziksel sorunlar enstrüman çalabilmenize engeldirç

Bu konuda oldukça samimiyiz. Sizden alacağımız paradan çok; sizi çalarken görüp, bizi tercih edecek olanlarla, onları görenler ve onları görenleri görenlerle ilgileniyoruz. Sonuç olarak biz tanınmayı seviyoruz. İyi isimle anılmayı daha da çok seviyoruz. Buna zarar verecek hiç bir adımı asla atmayız. Saygınlığımızı buna borçluyuz…

Share Button