Perküsyon, bilinen en eski müzik aletidir. Genel olarak ağaç silindirlerin iki ucuna hayvan derisi gerilmesiyle oluşan kesit silindir biçimindeki şekliyle kullanım alanı bulunur.

Modern perküsyonların çoğunda artık deri kullanımı terk edilmiş bunun yerine plastik deriler geliştirilmiştir.

Perküsyonlar yalnızca yukarıda bahsettiğimiz formda ve şekilde değildirler, tamamen ahşap, demir vb. perküsyonlarda vardır. Örneğin marimba da bir perküsyondur ancak marimba, çeşitli boyutlardaki ağaç kesitlerin bir platform üzerine oturtulmasıyla oluşmuştur ve baget benzeri araçlarla çalınız, keza Ksilefon da Marimba nın çok benzeri olmakla birlikte metal den yapılmıştır.

Tüm bunların dışında ziller de perküsyon ailesinin üyeleridir. Perküsyonun vazgeçilmez parçası olan ziller günümüzde bateri nin yaygın kullanılmasıyla oldukça ciddi önem kazanmış durumdadır.

Elbette zillerin perküsyonlardan bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu araçları tamamlayıcı unsurlar olarak düşünmekte fayda vardır.

Perküsyon özellikle Latin müziklerinde büyük kullanım alanı bulmaktadır. Hatta perküsyon ailesinde, Latin Perküsyon ismi taşıyan bir grup enstrüman da vardır.

Derslerimiz:

  • Latin Perküsyon Dersleri

Congo, Bongo, Djembe, Tumba, Timbale gibi latin perküsyonlarının konu alındığı derslerimizdir. Gruplarda veya birebir yapılır.

  • Etnik Perküsyon Dersleri

Udu Drum, Cajon, Bata gibi etnik perküsyonların konu alıdığı derslerimizdir. Gruplarda veya birebir yapılır.

  • Oryantal Perküsyon Dersleri

Darbuka, Davul gibi Asya ve Orta Doğu perküsyonlarının konu alındığı derlerimizdir. Sadece birebir dersler olarak uygulanır.

  • Klasik Perküsyon Dersleri

Timpani, Ksilefon gibi Klasik Batı Müziği perküsyonlarının konu alındığı derslerimizdir. Sadece birebir ders olarak uygulanır.

  • Ritim Atölyeleri

4 – 15 kişilik gruplarda karma perküsyonlarla yapılan gösteri çalışmalarıdır. Dersten çok uygulama çalışmalarını kapsar, daha çok deşarj ve eğlence maksatlı çalışmalardır. Hem perküsyon çalmayı öğrenip hem de iyi vakit geçirmek için sıklıkla tercih edilen çalışmalardır.

  • Bateri

Bu Konu hakkında bilgiye Bateri Dersi linkinden ulaşabilirsiniz.

  • Bando

Çoğunlukla okulların tercih ettiği eğitim grubumuzdur. 70 kişiye kadar hem vurmalı hem nefesli sazların eğitimlerinin verildiği genel ve repertuar çalışmalarının yapıldığı çalışmalardır.

Share Button