Davul Derslerimiz, Merkez Dersliklerimizde, Teorik ve Yarı Teorik, Studyo Dersliklerimiz Pratik ve Teknik olarak verilmektedir.
Eğitmen kadromuz Ankara’ nın en elit orkestralarının Davulcularından oluşmaktadır.
Derslerimizde Teknik ve Teorik eğitim en üst düzeyde tutulurken, moral ve motivasyon maksadıyla örnek eserler de işlenmekte, zaman içerisinde diğer departmalarımızda yetişen öğrencilerimizle birlikte orkestra haline gelmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz eğer isterlerse belli bir süre sonra sadece Orkestra derslerine katılmakta ve bu guruplarda Repetuar çalışmkatadır.

Davul – Bateri olarak isimlendirdiğimiz derslerimiz, metodu firmamıza ait olan perküsyon eğitimiyle bütünleşik olarak işlenmektedir.
Bilindiği gibi Bateri perküsyon ailesinin bir üyesidir ve asıl olan peküsyon mantığı kavranmadan edinilen bateri tekniği ileride ciddi arızalara hatta gerişi dönüşü olmayan yeti eksikliklerine sebep olabilmektedir. İşte bu nedenle derslerimiz dünya nın en iyi perküsyon metodlarının karması olan özel bir metodla tüm vurmalı calgılara yönelik Bateri eğitimi şeklinde verilmektedir.
Direktörlüğünü 50 yılllık perküsyon ustaların yaptığı derslerimiz genç ve dinamik kadromuzun sunumuyla her yaştan müzik meraklısına hitap etmektedir.

Nasıl İşleniyor ?

Derslerimiz sunuşta da belirttiğimiz gibi teknik ve teorik bilgileri en iyi şekilde verirken, moral
motivasyon sağlamayı ve katılımcıyı en iyi şekilde tatmin etmeyi amaç edinir.
Derslerimize katılan neredeyse tüm öğrencilerimizin öncelikli talebi olan
“eğlenmek” ihtiyacını öncelikli olarak sağlarken, mümkün olan en iyi teknik
veriyi sıkmadan ve strese sokmadan vermek için tüm gücümüzü sarf etmekteyiz.
Derslerimizde müziğin alfabesi “kesinlikle” öğretilmektedir.
“Davul notasız çalınır” tezini şiddetle reddetmekte, nota bilmeyen hiç kimsenin
müzisyen dahi sayılamayacağını düşünmekteyiz. Nasıl ki okuma yazma bilmeyen bir
kimseye yazar denilemezse; nota bilmeyen bir kimseye de müzisyen demek bizim
görüşlerimizden değildir. Elbette nota öğrenme işini içinden çıkılmaz, sıkıntı
verici ve rahatsız edici bir süreç olarak düşünenler olacaktır. Biz iddia
ediyoruz ki nota öğrenmek hiç kimsenin yarım saatten fazla zamanını
almayacaktır. Ancak elbette senkronize nota okumak ciddi bir süreçtir üzerinde
senelerce çalışmayı gerektirir.
Notasız davul çalma işi ise, belli düzeyde davul çalabilen herkesin zaten
başarabileceği bir iştir. Elbette ki öğrencilerimizi notaya bağımlı, “notasız
çalamayan” kişiler olarak yetiştirmemekteyiz. Nota müziğin lisanıdır ve
bilinmesi gerektiği için öğretilmektedir. Kaldı ki kullandığımız yabancı
menşeili kaynak metodları okuyabilmek için nota bilmek öncelikli koşuldur.

Derslerimiz Teknik – Teorik ve
Uygulama olmak üzere 3 kısımdan oluşur.
Teknik derslerimizde Stick Control vb. konular işlenirken, teorik derslerimizde
Müzik Teorisi, Müzik Kronolojisi gibi konular işlenir. Uygulama derslerimizde
ise teknik ve teorik derslerde işlenen konuların metodlarda bulunan egzersizleri
ve örnek eserler çalınır. Örnek Eserler daha çok öğrencinin tercihine bırakılır.

Derslerimiz, Başlangıç, Orta,
İleri ve Usta olmak üzere 4 düzeyde verilmektedir. İsteyen herkes seviye testine
tabi tutulmak koşuluyla istediği seviyeden başlayabilmektedir. İler ve Usta
düzeyler Stüdyo ortamında; başlangıç ve Orta düzeyler sınıf ortamında ders
almaktadır. Her düzeyde eğitimci ve öğrenci ayrı davullarda çalışmakta, dersler
birebir işlenmektedir.

Öğrenebilir miyim?

Dante Müzik bugüne kadar derslere
katılan öğrencilerinin %95′ ine davul öğretmiştir. Bu oranın neredeyse %100′ ü
orkestralarda müzik yapar duruma gelmiş büyük bir kısmı bizim kurduğumuz
orkestralara katılmıştır.

İddia Ediyoruz ki; Normal Zeka
Düzeyinde, Ritmik Yürüyebilen herkes tüm derslerimizde orta düzeye kadar
ilerleyebilecektir. Bu düzeyden daha ilerisinde yetenek faktörü devreye
girmektedir ki, ileri düzey profesyonel seviye sayılabilecek bir noktadır ve
elbette yetenek gerektirecektir.

Enstrümanına haftada en az 6 saat
ayıran herkesin bateri çalabileceğini “GARANTİ EDİYORUZ”.

Kimi öğrencilerimizin hocalarımız
tarafından bateri enstrümanına uygun bulunmaması mümkündür. Bu tip bir durumda
eğitimcimiz ilk ders sonrasında öğrenciyi, veliyi ve idareyi bu konuda
uyaracaktır.

Ne Kadar Sürüyor?

Bateri derslerinde Başlangıç kuru
6 Ay, Orta ve İleri Düzey Kurlar 9′ ar ay, Usta Düzey 12 Ay toplamda 36 Aydır.
Elbette bu yazılı müfredat + / – %15 sapma gösterebilmektedir. Zira katılımcının
derslere devamı, ders için davranışları ve yaptığı egzersiz ve elbette kişisel
yeteneği bu süreyi değiştirebilecektir.

Her kura tamamen katılmak mecbur
değildir. İsteyen katılımcı istediği kura (Test yapılmak koşuluyla) istediği
kadar katılabilir. Başlangıç kuruna katılım için test yapılmamaktadır.

Kişisel Gelişim, Ruh Sağlığı ve Perküsyon

21 yüzyıl; iş yaşantısı, trafik, şehirsellik vb. pek çok etkenin bir araya gelmesiyle oluşan yoğun stresin yaşamımıza hakim olduğu bir zaman dilimidir. Ve insanoğlu bu stres ortamında psikolojik dengesini coğu zaman sağlayamamakta, şehir yaşantısının baskısı altında ezilmektedir. Pek çok Psikiyatri ekolünün 21. yüzyıl stresini aşma konusunda üzerinde hemfikir olduğu yargı ise, Müziğin stres baskısını en aza indirdiğidir. Yine pek çoğunun hemfikir olduğu bir diğer yargı ise vurmalı çalgıların stres azaltma konusunda en yetkin enstrümanlar oldugudur.
Zira, pek çok enstrümadan farklı olarak vurmalı calgılar bedensel faaliyetlerin en fazla olduğu sazlardır.Fiziksel faaliyetler ise fiziksel enerjinin boşaltılması için gereklidir. BU yönden bakıldığında vurmalı calgılara spor gözüyle bakılabileceği dahi söylenebilir.
Bunun yanında vurmalı calgılar ritmik ogeleri canlandırmaktadır. Ve ritimin ruh saglını beslediği bilimsel bir gerçeklik olarak tanınmaktadır.
Sadece bu özellikleriyle bile vurmalı calgıların psikolojik dengeyi sağlamaya ne denli yardımcı olacağı anlaşılabilecektir.
İnsan bedeni doğası gereği bir ahenk içinde haraket etmektedir. Ve bu ahenk başlı başına bir ritim kurgusudur. Örneğin kan bsaıncımızın sabit oluşu, dolaşım sistemimizin devamlı aynı hızla haraket etme eğilimi
organlarımızın senkronize faaliyetleri nörolojik sistemimizdeki ritim vs.
İşte bu ritim ve senkronizasyon yaşamsal faaliyetlerimizin sürdrülebilmesi için kat-iyet le gereklidir. Fiziksel ritim faaliyetlerimiz nörolojik faaliyetlerimizi onlarda pskolojik dengemizi korumaktadır
Bu sistemde ortaya cıkacak en ufak dengesizlik tüm bedenin faaliyetlerini bozacak, denge sisteminden dolaşım sistemine, yaşamsal organlardan haraket mekanizmasına kadar pek cok noktada hasarlar yaratabilecektir. Örneği Spastizm, beyin senkronunun sağlanamasından, şizofreni ise beyindeki enerji akışının dengesiz olmasından kaynaklanmaktadır.
Buradan cıkarılacak sonuc ritim ve senkronizasyonun insan hayatında vazgecilmez,hayati rolü olduğudur.

Vurmalı Çalgılar yukarıda sözünü ettiğimiz organik ve ruhsal senkronizasyonun sağlanmasında %100 itici güce sahiptir. Bunu kanıtlayan hususlar ise, Perküsyonun Hiperaktivite tedavisinde, Sizofreni tedavisinde, manik ve obsesive davranışların tedavisinde, sinir patlamaları ve panik atak tedavisinde, otistizm ve spastizm tedavisinde, fizik tedavi ünitelerinde standart tedaviye yardımcı olarak ve daha pek çok psikolojik ve nörolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılması. Ve Pek cok ilk ve orta dereceli Avrupa okulunda gelişim dersleri adı altında ORFF tekniği kullanılarak drama ve ritim dersleri zorunlu tutulmaktasıdır. Ayrıca artık pek cok büyük şirket personellerine rutin olarak ritim atölyeleri düzenlemekte, moral motivasyon artırırken gurup calışmaları sayesinde senkronize çalışma ve ekip bilinciin artırılmasını hedeflemektedir.

İşte tüm bunlardan haraketle perküsyon adı altında alacağınız her türlü eğitim, size ileride kendi kendinizi rehabilite etme, daha da öenmlisi sevdiğiniz müziği dilediğiniz gibi icra etme yetisi kazandıracaktır.

Share Button