Piyano dersi

piyano dersiPiyano dersi programımız kapsamında klasik piyano eğitimleri verilmektedir. Tamamen akademik metodlara dayalı eğitim sistemimiz evrensel ilkelere göre işlenmektedir. Piyano dersi temel düzeyde alınması gereken, akademik kapsamı en geniş, en kolay anlaşılan ve müziğin temel prensiplerine adaptasyon sürecinde rahat kullanılan enstrümandır. Bu özelliği ile piyano dersi, yaş, cinsiyet, müzikal eğilim vb. gözetmeksizin ana enstrüman olarak kabul edilmelidir.

Zaten tüm müzik okullarında, öğrencinin branşı ne olursa olsun ana enstrüman piyanodur.

Açıklamalardan hareketle piyano’ nun çok sıkıcı bir eğitim olduğu sonucuna varmayınız. Kurumumuzda eğitimler modern çağın gerekliliklerine uygun biçimde revize edilmekte, öğrencinin beğenilerine göre mümkün olduğunca eğlenceli forma sokulmaya çalışılmaktadır.

Hatta kimi zaman müfredat dışına çıkılıp, modern eserler işlenebilmekte, bu yönde karar verirken öğrencinin talepleri ve eğilimleri de dikkate alınmaktadır.

Piyano’ nun tarihçesi

piyano kursuKökleri 13-14. Yüzyılda icat edilmiş olan klavsen’ e dayanan piyano, 16.yüzyılda günümüzdeki haline en yakın formuna ulaşmıştır. Tuşlara bağlı çekiçlerin, bir mekanizma ile gövdeye bağlı tellere çarpmasıyla ses oluşturan genellikle 88 tuşlu çalgıdır.

Konsol ve Grand (Kuyruklu) olmak üzere akustik piyanoların 2 çeşidi mevcuttur.

Günümüzde piyano elektronik formlarıyla da yaygın kullanım alanına sahiptir. Zira elektro piyanolar %100 akustik sese sahip olmasa da teknolojinin sınırlarını zorlayarak akustik piyanolara en yakın sesleri ve piyano tuşu hassasiyeti sağlayabilmektedir.

Elektro piyanoların bakımının neredeyse olmaması, taşınmasının kolay olması gibi etkenler onları daha kullanışlı kılmakta, hatta kimi orkestralar dahi elektro piyanoları tercih edebilmektedir.

Piyano tüm dünya müzik ekollerince müziğe girişte en olumlu sonuç alınan enstrüman olarak kabul edilmektedir.

Dünya konservatuarlarının neredeyse tümünde piyano ana enstrüman olarak kullanılmaktadır. Sebebi ise batı müziğindeki Tampera sistemin en iyi anlaşıldığı ve müzik türü ayırt etmeyen en net seslerin en rahat algılandığı enstrüman oluşudur. Geniş ses aralığı ve polifoniye uygun oluşu da bu enstrümanı cazip kılan özellikleri arasında yer almaktadır.

Günümüzde piyano kökeninden türeyen klavyeler, özellikle müzik teknolojileri alanında çok büyük fayda sağlamaktadır. Modern teknolojinin de yardımı ile her sesi simüle edebilen klavyeler, modern müziğin ana elemanıdır.

Derslerimiz:

piyano dersleriPiyano dersi programımız kapsamında haftada 1 gün birebir ders yapılmaktadır. Piyano eğitimi sürecinin gruplar halinde sürdürülmesi mümkün değildir. Bir sınıfta birden fazla piyano olsa dahi eğitimin verimliliği bakımından aynı ortamda çalınmaları doğru değildir.

Kurumumuzda, Dünyaca meşhur piyano metodlarını en iyi şekilde sunmak için;  gerek fiziksel ortamımız, gerek eğitim kadromuz özenle hazırlanmaktadır.

Derslerimize katılmak için hiç bir ön eğitime gerek yoktur. Hiç bir şey bilmeden de derslere katılabilirsiniz. Derslerimizde öğrenciyi en temel seviyeden master class seviyesine kadar ulaştırabilmekteyiz.

Nota, solfej ve deşifre eğitimleri derslerimizin içeriğinde mevcuttur.

Derslerimizde mümkün olabildiğince eğlenceli yöntemler tercih edilmektedir. Sürecin sıkıcı bir hal almaması için maksimum gayret sarf edilmekte ve öğrencinin odaklanması kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak elbette tüm enstrüman eğitimlerinde olduğu gibi, piyanoda da belli bir akademik silsile takip edilmek durumundadır, işte biz bu süreci mümkün olabildiğince sancısız atlatabilmek için gerekli gayreti en yüksek düzeyde sarf ediyoruz.

Derslerimiz sistematik biçimde belli metodlar üzerinden işlenmektedir, ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, zaman zaman müfredat dışı ek eğitimler de verilebilmektedir.

Piyano derslerine 3 yaştan itibaren, üst yaş sınırı olmaksızın kayıt kabul edilmektedir. (bu konuda detaya çocuklar için piyano dersi linkinden ulaşılabilir)

 Piyano Öğrenmek İçin Çok mu geç kaldım?

piyano kurslarıBu soruya cevap vermek için kendinize sormanız gereken soru, piyanoyu ne için çalmak istediğinizdir. Zira eğer 30’lu yaşlarınızdaysanız ve bir mesleğe sahipseniz, gündelik hayatınızı bir kenara itip, piyano üzerine bir kariyer yapmayı düşünmeniz doğru değildir. Ancak eğer evinizde ruhunuzu dinlendirmek, günlük hayatın stresinden biraz uzaklaşıp, iç dünyanızla bütünleşmek istiyorsanız; bu eğitimi almak için 70 yaş bile geç sayılmaz.

Yani piyano dersi almak için bir yaş sınırı hemen hemen yoktur. Tuşlara basabilecek güce erişildiği andan itibaren eğitimlere başlanabilir.

Piyano enstrüman olarak herhangi bir müzik türüne bağlı olmak durumunda değildir. Klasik Müzik’ te de piyano kullanılabilir, Bir Rock parçasında da. O halde piyano dersi alırken herhangi bir müzik dağarcığına da gerek bulunmamaktadır.

Yani ister 3 yaşında olun, ister 80, mevcut müzikal dağarcığınızı kullanarak piyano çalabiliriz.

Bu noktada değinilmesi gereken ve özellikle vurgulanması gereken nokta, yaş ilerledikçe öğrenme güçlüğü başlaması konusudur. Fizyolojik olarak bu tez doğrudur. Ancak, piyano öğrenmeye engel olacak refleks ve duyu kaybı, 60 yaşından önce başlamaz. Bu yaştan önce ancak öğrenme süresinde uzama öngörülebilir ki, bu da zaten beklenen bir durumdur.

O halde, 40’lı yaşlarda piyano öğrenmenize tek engel, ön yargılarınız dır. Bunlardan sıyrılın. Biz size öğretebiliriz.

Evime Piyano Almak Zorunda mıyım?

Evinize çalışmak için bir tuşlu çalgı almanız gereklidir. Ancak en azından temel düzeyde bu ihtiyacı tam boy tuşlu bir klavye (org) ile de karşılayabilirsiniz. Ancak orglar, tuş hassasiyetine sahip olsalar da, tuş ağırlığına yani, piyano mekaniği hissine sahip değildirler. Bu nedenle orta vadede bir elektronik piyano veya akustik piyano ihtiyacınız doğacaktır. Elektronik piyanolar da akustik piyanolar kadar evde egzersiz için yeterli olacağından bu makinalar da gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

Bir diğer alternatif ise, sınıflarımızda egzersiz yapmanızdır. Kontenjan durumuna göre dilediğiniz zaman kurumumuzdaki sınıflarımızda, süre sınırlaması olmaksızın egzersiz yapabilirsiniz.

Enstrüman Seçimi

piyano dersiKurumumuz yetkilileri size enstrüman seçimi konusunda yardımcı olmaktadır. Dilerseniz enstrümanı sizin için bulabilir hatta satıcı ile pazarlık dahi yapabiliriz.

Piyano satın almak ciddi bir süreçtir. Öyle ki; eğer akustik bir piyano alacaksanız bu konuda ciddi araştırmalar yapmalısınız. Akustik piyanolar pahalıdır. Kolay taşınamaz ve bakım masrafları yüksektir. Seçilecek piyano kolaylıkla gözden çıkarılamaz, değiştirilemez. O halde doğru seçim yapılmalıdır.

Ancak biz ısrarla elektronik piyanoları tavsiye etmekteyiz. Hiç bir bakım masrafı olmayan, taşınabilen ve farklı fiyat marjlarında pek çok alternatifi olan bu piyanolar her amatör için doğru seçim olacaktır. Hatta günümüzde profesyoneller dahi konserler dışında egzersiz için elektronik piyanoları tercih etmektedirler.

Günümüz teknolojisi, bir akustik piyanodan beklediğimiz pek çok özelliği elektronik piyanolara entegre etmiştir. Örneğin çekiç hissi dediğimiz özellik elektronik piyanolarda vardır. Polifonik çalım ise oldukça üst düzeyde yüklenmiştir. Sesler ise gerçek seslerden simüle edilmektedir. Sonuç olarak bir elektronik piyano ile, ömrünüzün sonuna kadar çalışabilirsiniz.

Son seçenek ise, elektronik orglardır. Çekiç hissi olmayan, tamamen dijital olan bu cihazlar. Gerçeğe uzak sesler çıkarırlar ve piyanonun mekanik özelliklerine sahip olmadıkları için, tuşe geliştirmenize yardımcı olmazlar. Ancak yine de eğitimin başında, en azından deşifre me mekanik koordinasyon çalıştığınız dönemlerde ihtiyaçlarınızı karşılayabilirler. Ve fakat temel eğitimi takip eden süreç içerisinde mutlaka bir piyano almanız gerekecektir.

Bu konuların daha detaylı anlatımına aşağıda değineceğiz.

Neden Piyano Kursu Alınmalı?

Herşeyden önce yukarıda da değinildiği gibi Piyano Batı Müziğinde temel enstrümandır. Neredeyse tüm ekollerde hiçbir enstrüman eğitimi piyano eğitimi temeli alınmadan verilmez. Gerek batı müziği sistematiğini algılamak konusunda, gerekse genel müzikal becerileri edinmek noktasında hem hızlı algılanabilen, hemde teknik üstünleri olan bir enstrümandır.

Örneğin çok sesli müzik uygulamaları piyanoda mümkün iken, gitarda ikinci bir uygulayıcıya ihtiyaç vardır. İki elin iki ayrı meodiyi yaratabilmesi sayesinde piyano, başlı başına bir orkestradır. Ayrıca kesin bir yargıdır ki, piyano çalabilen bireyler diğer enstrümanlara çok daha kolay adapte olabilmekte ve hatta piyano dersi almamış bir öğrenciye nazaran, piyano dersi almış bir öğrenci çok daha başarılı olabilmektedir.

Yapılan bilimsel araştırmalar bireyin kuramsal zekasının olgunlaşması sürecinde enstrüman çalmanın çok büyük pozitif etkilerinin olduğunu göstermektedir. Yine bu araştırmalar kapsamında piyanonun en kolay adapte olunan ve özellikle çocuklar için tercih edilmesi en doğru olan enstrüman olduğu sonucunu ortaya konulmuştur.

Araştırma sonuçları, piyano çalan çocuklar ile, çalmayanlar arasında akademik başarıda %50’ye varan fark olduğunu göstermektedir ki, bu piyano çalan çocuk ders çalışmaz tezini tamamen çürütmektedir.

Elbette piyano yetişkinler için de çok olumlu sonuçlara gebedir. Adapte olunması kolay bir olduğundan bahsettiğimiz piyanoya başlayan yetişkinler, sosyo-kültürel açıdan yeni bir dünyaya açılıp, modern dünyanın olumsuz psikolojik faktörlerinden sıyrılabilmektedir. Tüm psikiyatrlar’ ın ortak yargısı her şehir insanının bir enstrüman çalması gerektiğidir. Adapte olunması; en azından ses çıkarmaya başlanması en kolay enstrüman oluşu da piyanoyu tercih etmeniz için yeterli sebep olarak gösterilebilir.

Piyanonun pahalı bir enstrüman olduğu doğrudur. Pek tabii bu enstrüman için de ekonomik alternatifler bulunabilir. Ömrünün uzun olması bakımından esasında pek de pahalı olduğu söylenemez. Ayrıca günümüz teknolojisinin en büyük nimetlerinden birisi de elektronik piyanolardır. Günümüzde artık konservatuarlarda dahi kullanılan bu ekipmanlar, akustik bir piyanoya göre 1/5 oranında daha ucuzdur. Elbette ekonomik piyanoların, akustik piyanoların yerini %100 doldurduğu söylenemez. Ancak en azından eğitim ve pratik maksadıyla rahatlıkla kullanılabilir.

Burada bir noktaya değinmekte fayda görüyoruz. Elektronik Piyanolar ile Klavyeler -bilinen ismiyle org- aynı şey değildir. Elektronik piyanolar tuşe hassasiyeti olan, ton itibariyle akustik piyanoya yakın olan ve fiziksel olarak ciddi benzerlikler taşıyan enstrümanlardır. Oysa orglar veya klavyeler tuş hassasiyeti olsa dahi çekiç hissi denilen mekanik etkiye sahip olmadıklarından tuşe kontrolü çok zordur.

Elbette piyano eğitmine alternatif olmayacak olsa da, org dersleri de piyanoya çok yakın bir programa sahip olması bakımından tarafımızdan önerilmektedir. Bu kurs programı da piyano eğitimine en yakın etkiye sahiptir.

3 Yaştan itibaren her yaş grubunda eğitimleri bulunan enstrüman, Klasik Müzik’den Modern Jazz’a, Country’den Blues’ a kadar pek çok müzik türünde kullanılan enstrüman, neredeyse her enstrümana başlangıç için kullanılabilmektedir.

NOT: 3 – 6 yaş arasındaki çocuklar eğitmen onayı ile derse alınabilmektedir. Derse başlamadan önce bir mülakat yapılması gereklidir. Bu mülakat fiziksel yeterliliğin anlaşılabilmesi gerekli ve tamamen ücretsizdir.

İlköğretim öncesi çocuklarınız için piyano dersleri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz Piyano Dersi”  linkini ziyaret edebilirsiniz.

Share Button