Org Dersi

Kurumumuzda elektronik klavye bir başka deyişle org dersleri verilmektedir. Klavye ve org hemen hemen aynı enstrümanlardır, sadece klavye’ nin elektronik özellikleri orglara göre daha kapsamlıdır. Ancak Klavye halk arasında tanınan bir değim olmadığından, bu eğitimin adı ülkemizde “Org dersi” olarak tanımlanagelmiştir.

Piyano temelli eğitimlerimizde daha hızlı bir metod işlenmekte, ancak modern metodlar kullanılmaktadır. Esasında klavye piyanodan bir kaç özelliği dışında ayrı tutulamaz. Bunlar:

Klavye elektroniktir, sesleri gerçek değildir.
Klavyede piyanodaki çekiç özelliği bulnumadığından tuşe kavramı yoktur. (Tuş hassasiyeti kimi cihazlarda olsada tuşe için çekiç hassasiyeti şarttır.
İçerisindeki işlemcilerin sağladığı yüzlerce efekt ses sayesinde modern klavyeler tek başlarına orkestra olabilirler.
Müzikal metod ve sistem bakımından piyano ve klavye aynıdır. Tuş dizilişleri ve nota yerleri bakımından herhangi bir fark yoktur. Dolayısıyla eğitimin temelleri bakımından da fark yoktur. Temel kalvye eğitimi ile piyano eğitimi aynıdır.

Elbette piyano ve klavye arasında ilk sahiipleniş maliyetleri bakımından ciddi farklar vardır. Başlangıç serisi bir klavyeye 100$ gibi bir rakama sahip olunabilirken, en ucuz piyano 5000$ dolaylarındadır. Bu açıdan bakınca piyano yerine neden klavyenin daha çok tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Ancak günümüzde teknoloji oldukça ilerlemiş ve elektronik piyanolar neredeyse gerçek enstrümanlar kadar kullanışlı hale gelmiştir ve bu makinalara 1000$ gibi bir rakama sahip olmak mümkündür.

Çok fazla karşılaştığımız bir diğer doru ise, küçük yaştaki çocuğun deneme sürecinde klavye ile başlayıp, başarılı olursa ileride klavyeye geçip geçemeyeceği konudur.

Böyle bir sıralama yapmak doğru değildir. Zira şartlar ne olursa olsun piyano esas olandır ve bu enstrüman ile başlamak doğrudur. Ancak yine de bu bir zorunluluk değildir. Bu konuda bizim tavrımız öğrencinin potansiyeli doğrulutusunda yönlendirmek şeklinde olacaktır.

Klavye modern orkestralarda vazgeçilmez bir enstrümandır. Zira barındırdığı efektler sayesinde pek çok başka enstrümanın yerini doldurabilmekte ve/veya tek başına müzik yapabilmenizi sağlamaktadır. Modern kayıt teknolojilerinde de klavye çok fazla kullanılmakta, tüm midi aranjmanlar midi klavyelerle yapılmaktadır.

Sonuç olarak klavye, eğitime temek teşkil edebilmekle birlikte çok üst düzey eğitimleri de gerektirebilecek oldukça kapsamlı bir enstrümandır.

Kurumumuzda klavye dersleri bireysel olarak verilir. Bu eğitimi almak için herhangi bir ön koşul, yaş sınırı vs. yoktur. Dileyen herkes dilediği zamanda kayıt yaptırıp derslerine başlayabilir.

Dikkat!

Org Dersi programı, modern klavyelerin syntheziser fonksiyonlarının öğrenilmesini kapsamaz.  Synt öğrenmek isteyenlerin Müzik Teknolojileri kapsamındaki eğitimlere katılmaları gerekmektedir. Org dersi kapsamında sadece müzikal çalım üzerinde durulmakta ve org fonksiyonları temel düzeyde anlatılmaktadır. Örneğin MD ile müzik yapmak, org ritimlerini detaylı biçimde kullanmak, org hafızasına sanal enstrüman yüklemek vb. fonksiyonların öğrenilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Share Button