Program Hakkında Genel Bilgiler:

Hali Hazırda Bölüm Kurs Konuları Aşağıdaki Gibidir.

 • Türk Sanat Müziği Nazariyatı ve Şan
 • Ud
 • Koro
 • Türk Müziği Perküsyonları

Türk Sanat Müziği Nazariyatı ve Şan Dersleri

Bildiğiniz gibi Nazariyat (Teori – Nota bilgisi) Tüm müzik türlerinde, türün niteliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Bilhassa Türk Sanat Müziği Nazariyatı, batı müziğinden pek çok özelliği ile ayrılmakta, çok daha çeşitli ve çok daha kapsamlı dallara ayrılmaktadır.

Faz-ı Mahal Batı Müziğinde Makam (Gam) Sayısı Onlarla ifade edilirken, Türk Sanat Müziğinde Bu rakam Yüzlere ve hatta binlere çıkabilmektedir. Buna sebep olarak en başta Batı müziğindeki not ve koma sisteminden çok daha geniş bir ses yapısının Türk Müziğinde kullanılıyor olması gösterilebilir.

Derslerimiz, enstrüman çalınsın, çalınmasın, bu nazari bilgilerin edinilmesi ve/veya Türk Sanat Müziğinde Şan kullanımı; bir başka deyişle, Türk Sanat Müziği Şarkılarını söyleme hususunda eğitim verme amacını taşımaktadır.

BU derslerimiz Yalnızca Birebir dersler biçiminde yapılmaktadır.

Ud Dersleri

Ud Nedir?

Ud kelimesinin aslı Arapça dır: “sarısabır veya ödağacı” anlamındaki “el-oud’dan gelir

Tekne (gövde), göğüs (kapak), sap, burguluk ve teller olmak üzere beş esas elemandan meydana gelen Ud’un yapımına, eleman sıralamasında da görüldüğü gibi, tekne’den başlanır. Ud’un teknesi; gemi karinasını andıran, enine ve boyuna yapıştırılmış 4-5 cm kalınlığındaki parçalardan oluşan bir kalıp üzerine, 70 cm boy, 2 ila 4 cm en ve 3 mm kalınlıktaki dilim (yaprak veya çenber)lerin, çoğunlukla aralarına -hem estetik, hem sağlamlık amaçlı- kontrast renkli tek veya çift fileto’lar konularak işlenmesiyle meydana getirilir

 1. Ud’un Akort çeşitleri : Ud tellerinin dört türlü akort şekli vardır ki şunlardır
 2. Geleneksel 5 telli Ud’da (inceden kalına); sol-re-la-mi-re
 3. Çağdaş 6 telli Ud’da (aynı sırayla): sol-re-la-mi-re-la (Targan bu kalın La’yı çalacağı parçaya göre bazen kalın Sol olarak da kullanmıştır)
 4. Bacanos’un yaptığı değişiklik; sol-re-la-mi-si-fa diyez
 5. Cinuçen Tanrıkorur’un akort sisteminde sol-re-la-mi-si-en kalın mi.,

Ud perdesiz olması sebebi ile zengin bir ses aralığına sahiptir.Yüzyıllardır kullanılmasına Ud için binlerce eser yazılmasına rağmen hala melodik zenginliğini korumaktadır. Tok ve Davudi sesi ile büyüleyici ve şevk verici bir musıki aletidir

Ud Kursu Ders Konuları:

 • Müziğe giriş.
 • Temel müzik ve nota eğitimi
 • Ud çalmada duruş ve tutuş.
 • Duruş ve Denge.
 • Sol el ve sol kol pozisyonu.
 • Sağ el pozisyonu (mızrap tutuş)
 • Pozisyon etütler, küçük eserler ,parmak egzersizleri ve diğer pozisyonlar.
 • Sol el teknikleri Entonasyon (ses temizliği)
 • Solo ve grup dinleti hazırlık çalışmaları.
 • İleri Düzey Sirto, Longa, Saz Eserleri
 • Türk müziği nazariyatı Bilgileri
 • Makam Bilgileri
 • Usul Bilgileri
 • Makamları Taksim yapmak.
 • Konser repertuarları

TSM Koro Dersleri:

Daha çok uygulama çalışmaları niteliğindeki derslerin büyük kısmı eser icraları ile geçmektedir. Ancak elbette bu derslerin içeriğinde Şan dersleri kadar olmasa da belli bir nazariyat eğitimini kapsamaktadır. Ancak elbette dersin doğası ve asıl hususiyetleri ön planda tutulacağından, nazariyat ve şan eğitimi sınırlı kalmaktadır.

8 – 20 Kişilik korolar şeklinde haftalık 3 saatlik çalışmayı kapsayan derslerimiz, Ud, Kanun, Bendir ve Darbuka; zaman zaman kabak kemane ve yaylı tambur eşliğiyle yürütülmektedir.

TSM Perküsyon Eğitimi

Oryantal ve Etnik perküsyonlar grubuna da dahil olan, Bendir ve Darbuka bu derslerimizde ele alınmaktadır. Elbette perküsyon temelde tüm müzik türlerinde dayanmaktadır; ancak, Türk Müziği Ritimleri de nazariyatında olduğu gibi, oldukça karmaşık yapıları bünyesinde barındırmaktadır.

Bu Bölümde Türk müziğinin yanında Etnik ve Oryantal müziğe de fgirilmekte bu alanda da çalışmalar yapılmaktadır.

Dersler çoğunlukla birebir işlenmekte ancak 6 Kişilik grup seçenekleri de mevcuttur.

Share Button