Yan Flüt Dersi

Yan flüt dersi programımızda, kimi kaynaklarda Boehm Flute de denilen, ülkemizde yan flüt olarak tanınan mekanik, bakır nefesli enstrüman’ ın dersleri verilmektedir. Derslerimiz çoğunlukla birebir yapılmakla birlikte zaman zaman grup eğitimleri de yapılmaktadır.

Her enstrümanda olduğu gibi, yan flüt için de en doğru eğitim yöntemi dersin bireysel verilmesidir. Özellikle okul dışında alınan eğitimlerin efektif olabilmesi için bireysel eğitim tartışılmaz olarak en doğru yöntemdir.

Kurumumuzda haftalık 1 saatlik dersler kapsamında bireysel yan flüt eğitimleri verilmektedir. Öğrencilerimizin kişisel programlarına en uygun gün ve saati tercih etmelerini kolaylaştıracak biçimde ders saati ayarlamaya yapmaya çalışıyor, programımızdaki boşluklardan özgürce seçim yapmanıza olanak tanıyoruz.

Yan Flüt Nedir ?

Bilinen en eski enstrümanlardan olan, kökleri MÖ. 200 – 500′ lü yıllara dayanan enstrüman, bu çağlarda belli bir metodu olmaksızın, çeşitli şekillerde üretilmiş ve kullanılmıştır. Bilinen modern flüte en yakın üretim 12. Yüzyıl da Avrupa’ da Alman Flütü ismiyle üretilmiş, 17. Yüzyılda Tehobald Boehm tarafından modern flüt üretilmiştir. Hatta yan flüte Boehm Flute de denmektedir. Yan Flüt Ağızlık, Gövde ve Ayak ismi verilen 3 parçadan oluşur. Sol anahtarı kullanan enstrüman “Dilsiz nefesli Çalgılar” grubunda anılmaktadır.
Günümüzde hemen hemen her türünde kendine yer bulabilen yan flüt, 70’ler rock müzik içinde de yerini almış, JethtroTull grubunun efsanevi yorumuyla modern müzikte kendine sarsılmaz bir yer edinmiştir.
Esasında ülkemizde ismi yanlış kullanılmaktadır. Dünya’ da bu enstrümana “yan” tabirini kullanan bizim dışımızda bir ulus yoktur. Ancak yurdumuzda Blok flüt enstrümanı ile karışmaması için yan flüt ismi verilmiştir. Blok Flüt dünyada “recorder” ismiyle anılırken, yan flüt, “flute” ismiyle tanınır.

 

Enstrüman Seçimi

Yan flüt esasında seçilmesi hayli sancılı enstrümanlardan birisidir. Zira hem mekanik hem de müzikal özellikleri dikkatle incelenmelidir. Ucuz olup, en azından belli bir kalite seviyesinde olan enstrümanlar olabildiği gibi, bir marka kisvesi altında pazarlanmasına karşın ne yazık ki eğitim süreci için hiç verimli olmayan enstrümanlar da vardır. Tüm bunların dışında ekonomik sınıfın dışında kalan yüksek kaliteli markalar her açıdan güvenilirdir, ancak bu enstrümanların da müziğe başlangıç aşamasında satın alınması gerekli değildir.

Başlangıç düzeyinde optimum fiyatta maksimum kaliteye sahip enstrüman seçilmelidir. İşte kurumumuz sizi bu konuda da yönlendirmektedir. Öğretmenlerimiz sizin için tavsiyelerde bulunurken, kurum temsilcilerimiz ürünün satıcılarıyla sizin adınıza pazarlık dahi yapabilmektedir.

Siz yeter ki isteyin, biz sizin için buluruz.

Çalışma Ortamı

Yan flüt nefesli enstrümanların içinde belki de en sessiz olanıdır. Bu sebeple ister apartmanda yaşayın, ister yurtta kalın bu enstrümanı çalışacak bir ortam muhakkak bulursunuz. Yan flüt dersi alanların, çalışmak için özel bir ortama ihtiyaç duymamaları enstrümanın öğrenilmesi sürecini de kolaylaştırmaktadır. En kötü ihtimalle kurumumuzdaki sınıflarımız sizlere daima açıktır. Öğrencilerimiz sınıfları boş oldukları süre boyunca istedikleri kadar kullanabilmektedir.

Derslerimiz

Yan Flüt Derslerimiz birebir ders biçiminde verilir. Derslerimiz Sıkıcı olmadan en iyiyi sunma amacı doğrultusunda sunulur. Bu bağlamda her türlü teknik ve teorik bilgi verilip, enstrümanın kökenlerine ait eserler icra edilirken, popüler uygulamalar da göz ardı edilmemektedir. Elbette popüler Müzik icra etmek ya da bu alanda eğitim almak öğrencinin kendi isteğine bağlıdır. Birebir derslerimiz tamamen kişiye özel olarak tasarlanmaktadır. Kişilerin bireysel yetenekleri ve disiplinleri ölçeğinde dersler hızlanmakta veya yavaşlamaktadır.
Örneğin, hayatınızda sizi meşgul edecek flüt dışında bir uğraşınız yoksa derslerin içeriği sizin gelişim hızınızla doğru orantılı olarak kalabalıklaştırılabilirken, günlük uğraşları fazla olan birisiyseniz tersi biçimde dersler size uygun biçimde hafifleştirilebilmektedir.
Yani derslerin ilerleyiş hızında odak siz’siniz. Siz ne kadar hızlı ilerlerseniz dersler de o kadar hızlı ilerleyecektir.

Yani programa göre bir ders saatinde o dersin konusu biterse bir sonraki derse geçilir. Ders saati, sırf müfredata uygun ilerlemek için boş geçirilemez. Tersi biçimde öğrenilmemiş konu, çizelgeye uygun ilerlemek için geçilmez. %80 öğrenme gerçekleşene kadar konu tekrarlanır.

Yan Flüt Çalabilir miyim?

Fiziksel engelleriniz yok ise ve çok az sayıda müzikal yeteneği hiç varolmayan kişiden birisi değilseniz elbette çalabilirsiniz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, her enstrümanı çalabilmek için eğitim sürecinde hassasiyetle uyulması gereken kurallar vardır.

Bunlar,

 • Düzenli derse devam
 • Ödevleri yeterince çalışmak
 • Başarıya odaklanmak’ dır.

Sadece yan flüt değil, herhangi bir enstrüman için motive olduysanız yarısını gitmişsiniz demektir. Bundan sonrası, yeterli egzersiz ve doğru eğitimdir. İddia ediyoruz ki, eğitmenlerimiz tarafından derse katılması konusunda olumsuz fikir belirtilmeyen tüm öğrencilerimiz, yaşları, işleri, cinsiyetleri ne olursa olsun yeterli çabayı göstermeleri halinde başarı göstereceklerdir.

Elbette herkes yan flüt çalabilecek diye bir koşul yoktur. Öğretmenlerimiz bir imkansızlık gördüklerinde, açık yüreklilikle ve zaman kaybetmeden sizi uyaracaklar ve boşa zaman ve para harcamanıza engel olacaklardır. Zira işimiz, size yan flüt çaldırmak ise, yapamayacağınızı göre göre bu işi üstelememiz, en basit ifadeyle kötü niyet anlamına gelir. Ve biz “Kötü Niyetli” olarak anılmayı asla istemeyiz.

 Müfredatımız

Yan Flüt Dersi, başlığını taşıyan kapsamlı ve beynelmilel geçerli ve Türkiye menşeyli çok iyi bir metod ne yazık ki bulunmamaktadır. Elbette Flüt Derslerimizde yerli sanatçıların eserlerine yer verilecektir, Ancak çoğunlukla, Alman ve Amerikan okullarının metodları işlenmektedir. Zira bu yayınlar çok daha ileri bir eğitimi vaad etmektedir.

Müfredatımıza kaynak teşkil eden bu yabancı kaynaklar %100 Türkçeleştirilmiş, TC.MEB. Talim Terbiye Kurulu tebliğlerine uygun hale getirilmiştir. Ayrıca derslerimizde repertuar bakımından hiç bir kısıtlama yoktur. Zira her repertuar parçasının onlarca alternatifi bulunmaktadır. Bu bağlamda derslerimize katılan öğrencinin gerek Klasik Batı Müziği, Gerekse popüler müzik dallarında pek çok eseri icra edeceği söylenebilir. Ayrıca Konser repertuarımız da müfredatımıza dahildir. Eşlikli çalışmalar, solo ve orkestra çalışmaları devamlı yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz yılda 1 veya 2 kez yapılan büyük konserlerimizde ve sayısız dinletilerimizde sahne alabilir, kazanımlarını sevdikleriyle paylaşma imkanı bulabilirler.

Konserlerimizin her biri birer festival niteliği taşır ve 2 gün sürer, onlarca öğrencimizin sahne aldığı konserlerimiz ulusal boyutta dikkat çekmekte ve basın yayın organları tarafından da takip edilmektedir.

Yan flüt dersi programında müfredat hemen hemen dünya’ nın her yerinde aynıdır. Ancak kurumumuzda standart programa ek olarak modern eserlerin icrası da işlenmektedir. Ayrıca armoni bilgisi, form bilgisi gibi konular da işlenmektedir.

Derslerin Tamamında standart olarak işlenen teknik ve teorik konular aşağıdaki gibidir.

 • Genel Nota Teorisi
 • Nefes ve ağız teknikleri
 • Flütü tanıma ve nota yerlerini kavrama hususundaki etüt ve çalışmalar
 • Doğru ses çıkarma ve alıştırma etütleri
 • Genel Armoni
 • Gamlar ve dizilerin kavranması ve icrası
 • Stillerin kavranması ve oluşumları hakkında bilgiler
 • Eser İcraları
 • Eser Analıizleri
 • Polifoni
 • Orketsra (Eşlikli Çalışmalar)

Eğitmenlerimiz

Yan Flüt Dersi eğitmenlerimiz müzik akademisyenlerinden oluşur, yani alaylı tabir edilen profesyonel müzisyenler bu derslere eğitimcilik yapamazlar (özel kurslardan sertifika sahibi olsalar dahi). Kurumumuzda Klasik Batı Müziği Enstrümanlarının derslerini sadece Klasik Batı Müziği Konservatuarları veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, “Pedogojik Formasyona sahip” eğitmenler veya Eğitim Fakültelerinin Müzik Bölümünden mezun Öğretmenler verebilmektedir. Yani eğitmenlerimiz alanlarında uzman, eğitim konusunda da en az alanlarında oldukları kadar başarılı müzik insanlarıdır. Kurumumuzun sloganı stratejisinden de hareketle, “Genç Dinamik Kadro, Az Öğrenci Etkin Eğitim” dir. Her dersimizde olduğu bu derslerimizde de eğitimcilerimiz 25 ile 40 yaş arasındadır. Hep söylediğimiz gibi, tüm eğitmenlerimiz, kurum vizyonumuza uygun biçimde davranmak zorundadır. Bizim hakkımızda duyduğunuz ve bizim bu sayfada taahhüt ettiğimiz her husus garantimiz altındadır. Eğitmenlerimizin de bu vizyona sahip olması şarttır. Aksi takdirde ne kadar büyük müzisyen olduklarına bakılmaksızın eğitimci istihdamı yapmayız.

Bu Başlık Hakkında Sık Sorulan Sorular:

Yan flüt dersi ne kadar sürer?

Yan flüt dersi müfredatı, 104 haftadır. Ancak kurumumuzda derslere devam konusunda bir bağlayıcılık olmadığından, istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Ortalama 8 ay içerisinde enstrümana hakimiyet gelişir, ilerleyen süre içerisinde gelişmiş teknikler çalışılır. Bu sürece dahil olup olmamak sizin tercihinizdir. Pek çok kimsenin kafasında hemen beliren ilk soru, “iyi ama 104 haftalık bir müfredat nasıl olur da 8 ayda bitirilebilir” olmaktadır.

Şöyle ki,

Elbette 8 ayda 104 haftalık programa hakim olmanız zordur. Ancak, müzik yetileri görecelidir. Yani örneğin 8 aylık süreç içerisinde öğrendiklerinizin sizin için yeterli olduğuna ve bundan sonrasını kendiniz de geliştirebileceğinize kanaat getirirseniz, derslere devam etmeniz gerekmez. Derslerimizde olabildiğince ezberci eğitimden uzak durup, kendi kendinize yetecek bir altyapı oluşturmaya çabalıyoruz. Bu sayede kendinizi geliştirmeniz mümkün olabilmektedir.

Haftada 1 saat ders yetersiz değil mi?

Kesinlikle hayır.

Şöyle ki, tüm enstrüman derslerinde öğrenmenin yanında pekiştirme çok önemlidir. Ders aldığınız 1 saatlik süre içinde öğrendiklerinizi pekiştirmeden bir sonraki konuya geçiş yapmak mümkün değildir.  Bu cümleden anlayabileceğiniz gibi, enstrüman eğitimi zincirleme bir süreçtir. Yani bir konu öğrenilmeden diğerine geçiş pek mümkün değildir. Sonuç olarak, herhangi bir derste öğrenilen bilgi pekiştirilmedikçe bir sonraki dersin anlamı yoktur. Zira aynı konu bu derste tekrarlanmış olacaktır.

Derslerimizde 1 saatlik eğitim sürecinde verilen eğitimin ortalama 6 saat pekiştirilmesi gereklidir. Ders içerikleri bu şekilde ayarlanmaktadır. 6 saat, diğer derse kadar günde 1 saate denk gelir ki, bu ister öğrenci olun, isterseniz iş hayatı içerisinde yer alın, modern zamanlarda ancak ayrılabilen bir zaman dilimidir. Elbette daha fazla çalışabilme şansınız varsa haftalık ders sayısı artırılabilir.

Bu açıklama ders ne kadar sorusuna verilen cevabı da aydınlatmaktadır. Anlayacağınız gibi ne kadar çalışırsanız dersler o oranda hızlanmakta ve aynı oranda yavaşlamaktadır.

Yan flüt dersi kayıtları ne zaman?

Derslerimiz birebir ders olduğu için, dilediğiniz zaman kayıt yaptırıp, derslere hemen başlayabilirsiniz. Ancak burada önemli husus derse kayıt olmak istediğiniz zamanda kontenjan müsayitliği durumudur. Kayıt yaptırmak istediğiniz tarihte isteyeceğiniz gün ve saat uygun olmayabilir, bunun için başvuru yapıp gün ve saati sorgulayabilirsiniz.

Yan flüt dersi veren hocalarınız kimler?

Eğitmenlerimiz alanlarında yüksek okul mezunu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş eğitmen çalışma izni bulunan ve sadece kurumumuzda eğitim veren kişilerdir. Eğitmenlerimiz kesin olarak alan uzmanı olup, sektörde 5 yıldan daha fazla süreyle eğitim deneyimine sahiptir.

Eğitim personelimiz iyi müzisyen olmalarının yanı sıra iyi eğitimci vasıflarına da sahiptir. Herkesin takdiridir ki, işini iyi yapan herkes, onu iyi öğretme kabiliyetine sahip değildir. Kurumumuzda görev alan personelin eğitim yeterlilikleri bizim için her zaman birinci sırada gelir. Eğitimci vasıfları taşımıyorsa, Dünya’ nın en iyi müzik okulundan mezun olmuş olsa dahi eğitimci olarak asla görevlendirmeyiz.

Yeteneğim hakkında bana bilgi verecek misiniz?

Elbette, bizim için önemli olan boşa kürek çekmemektir. Eğer yan flüt dersi almanıza mani olacak düzeyde bir yetenek noksanınız veya fiziksel ahrazınız söz konusuysa derhal bilgilendirileceksiniz. Asla ve asla, çalamayacağını bilmemize karşın öğrenciyi derslere katılmaya uygun olduğu yönünde yönlendirmeyiz. Yanlızca bu kararı vermek için, öğreciyi en azından 1 ay gözlemlemek isteriz. Zira ani verilen kararların yanıltıcı olduğunu defalarca test ettik.

Ancak, diyelim ki, bir ritim veya fiziksel ahrazınız söz konusu; bu durumda asla vakit kaybetmeden ilk dersten sizi bilgilendirir, kaydınızı siler ve ilk ders dahil olmak üzere tüm ücretinizi iade ederiz.

Share Button