Şan Dersi

Şan dersi öncelikle, doğru nefes almak, ses tonunu en efektif ve verimli biçimde kullanmak, sese zarar vermeden sınırları dahilinde tüm genişliği kullanmak ve bunu devamlı yapabilmek için ihtiyaç olan bilgi ve deneyimi kazanmayı hedeflemektedir. Elbette bütün bunları doğru yaptığınızda doğru şarkı söylemek de beraberinde gelmektedir.

Evrensel metodlarla, doğru bir biçimde verilen şan eğitimi doğru şarkı söylemekle birlikte, daha doğru nefes alma ve konuşma yetilerini de kazandırdığından, hitabet yetilerini de güçlendirecektir. Bazı konuşma bozukluklarının tedavisinde destekleyici olarak ve duyma bozukluklarının tedavisinde kaçınılmaz olarak verilmektedir. Ayrıca ses teli nodüllerin tedavisinde de önemli yere sahiptir. Ayrıca sesin doğru kullanılması ileride oluşabilecek çeşitli ses rahatsızlıklarının da giderilmesinde faydalı olacaktır.

Şan Nedir?

Bilinen en basit tabiriyle Şan; “şarkı söylemek” dir. Ancak elbette Şan olgusunu tanımlamak ismini söylemek kadar kolay değildir. Şan akademik olarak, “insana ait ses perdelerinin doğru kullanılması sonucu armonik seslerle yaratılan nameler veya ezgilerdir.” denilmektedir. Ki bu şekilde bakıldığında Şan’ a ait 2 temel öge derhal karşımıza çıkmaktadır.

  • Ses perdelerini doğru kullanmak.
  • Armonik (uyumlu) sesler üretmek.

Ses perdeleri doğru kullanıldığında zaten armonik seslere ulaşılmaz mı?

Elbette hayır. Ses perdelerini doğru kullanmak sadece doğru vurguyu yapacak seslerin ne şekilde çıkarılacağını öğreten fiziksel bir meseledir. Elbette bunun yanında doğru tonları bilmek ve sesleri olması gerektiği tonda vermek de şan’ ın bir parçasıdır. Notasal değerleri bakımından doğru sesleri ermek müzikal bir konu iken, doğru ses enstrümanlarını kullanmak anatomik ve teknik bir konudur. Nasıl ki, bir piyanoyu çalabilmek için hangi tuştan hangi notanın çıkacağını bilmemiz gerekiyorsa, vücudumuzun hangi sesi nasıl çıkaracağını öğrenmek ve onu daha doğru kullanmak mümkündür. İşitme eksiklikleri doğru nota değerine ulaşmayı engellerken, doğru duyum ve notasal değere rağmen, yanlış kullanılan ses yüzünden pek çok sorunla karşılaşılması mümkündür.

Ancak, ses perdelerini doğru kullanmadan doğru sesleri elde etmek mümkündür. Ve tabi bu biçimde ulaşılan sesler ne kadar doğru olurlarsa olsunlar, teknikleri bakımından insan fizyolojisine zarar verebilmektedirler. Örneğin eğitilmemiş bir ses ile farklı perdelerden söylenecek Çok dik eserler zaman içerisinde sesinizi tamamen kayıp etmenize sebep olabilir. Kısacası ne kadar yetenekli olursanız olun, doğru sesleri hayatınız boyuna çıkarabilmek istiyorsanız, ses eğitimi almanız sağlığınız açısından faydalıdır.

Şan Dersi Neye Yarar?

İster İbrahim Tatlıses söyleyin, ister Pavarotti, Şan eğitimi ses çıkardığınız sürece işinize yarayacaktır. Örneğin çok tiz bir sese çıkmak pek çoğumuz için imkansız gibi görünebilir, veya çok tiz bir ses çıkarmak için avazımız çıktığı kadar bağırmamız gerektiğini düşünebiliriz. Veya çok kalın tonlarda eserler okurken, fısıltıya yakın şiddette ses çıkarabiliriz. Daha da kötüsü sesleri yanlış perdelerden, yanlış biçimde okuyabiliriz.

İşte şan dersi, size bu durumlarda nasıl davranmanız gerektiğini öğreten eğitimdir. Şan Derslerimizde Nefes Almaktan, 9/8′ lik ritimde ne şekilde davranılacağına kadar pek çok konuda eğitim verilmektedir. Öncelikle doğru nefes almanız ve sesleri “yeterince” enerji harcayarak çıkarmanız sağlanır. Bunun ardından seslere ne derece aşina olduğunuz ölçülür ve insan oktavı içerisindeki sesleri tanımanız ve taklit etme yöntemi ile vücudunuza o sesleri öğretmeniz sağlanır. Bunun ardından, doğru nota değerlerinde sesler çıkarabilmek için ezgisel belleğiniz ve ritim belleğiniz güçlendirilir. Bunu takip eden süreç içerisinde örnek eserler, ihtiyaca göre özel teknikler ve nota – solfej bilgisi verilecektir. Gördüğünüz gibi şarkı söyleme bağlamında şan eğitimi adeta insan enstrümanını çalmayı öğrenmek gibidir.

Ayrıca eğitimli bir ses, hitabet konusunda da önemli bir yol katetmiş olacaktır. Örneğin topluluk içerisinde konuşma yapılırken, uzun süreli ses etkinliklerinde bulunulacağında, sesin verimini korumak pek çok kimse için büyük sorunken, eğitimli kişiler için hiç de zor değildir. Doğru nefes ve artikülasyonla hem etkili bir konuşma yapabilir, hem de doğru perdeleri kullanarak ses kayıplarına engel olabilirsiniz. Ayrıca eğitilmiş sesin efekti, sıradan bir sese nazaran çok daha yüksektir.

Örneğin, tiyatrocular, televizyon programcıları, konferans konuşmacıları gibi meslek gruplarının mensupları çoğunlukla bu eğitimi almaktadır. Öyle ki, bu mesleklerin mensupları çıplak seslerini saatlerce kullanıp, hem efektini sürdürmek, hem de verimini kaybetmemesini sağlamak zorundadır.

Ne sesi kısık bir tiyatrocu, ne de sesi çatlayan bir haber spikeri mesleğinde başarılı olamaz. Kimi siyasetçilerin bu eğitimleri aldıkları rivayet edilmektedir. Aslında siyasetçilerin bu eğitimleri alması gereklidir. Zira sesinin gücüne en çok ihtiyaç duyan kişiler politikacılardır. Sadece sesin verimini korumak değil etkili konuşmak için de şan eğitimi çok faydalı olacaktır. Bu açıklamadan hareketle, kimi ele alırsanız alın, şan eğitiminin gerek mesleki, gerek amatör hayatında faydalı olacağından bahsedilebilir. Öğretmenden, banka memuruna kadar pek çok kimse sesine efektif olarak ihtiyaç duyar.

DİKKAT: Şan eğitimi hiç kimseye sahip olmadığı ses aralıklarını kullanmayı vaad etmemektedir. Şan eğitimi almanın en önemli faydası da burada ortaya çıkmaktadır, zira kişi kendi sınırlarını ve potansiyelini bilmekte ve buna göre davranmaktadır.

Ancak elbette şan eğitimi almış kişilerin ses aralıklarında değişiklik olacaktır. Zira eğitim sonunda, daha önce kullanmadığınız ses register’larını (ses enstrümanı) kullanır hale geleceğinizden ses özelliklerinizde belirgin bir farklılık olacaktır. Eğitimsiz kişilerin verimli olarak kullanamadığı kimi ses perdelerini kullanmaya başlayacağınızdan muhakkak bir genişleme ortaya çıkacaktır.

Çok daha önemli olan konu ise, şan eğitiminin “sonsuz” sağlıklı ses vaad etmesidir. Yani fiziksel bir rahatsızlığınız olmadığı sürece eğitimli bir sesi çok fazla kullanabilir ve performansında düşüş gözlemlemezsiniz. Elbette burada bahsedilen sonsuz makul ölçekte geçerlidir. Elbette hiç bir canlı sesini belli ölçekten daha fazla kullanamaz. Zaten şan derslerimizde sesin korunması konusunda da bu konulara değinmekteyiz.

Şan dersi almış kişilerin sesleri nadiren yorulur ve kısılır. Çünkü eğitimli ses yorulmamak için kullanması gereken referansları bilir ve onları çalıştırır. Örneğin nodüllü bir ses çok dikkatli kullanılmalıdır. Nodüller zorlandıkça büyür ve tehlikeli hale gelirler. İşte şan eğitimi alanlar, nodüllerine zarar vermeden konuşmayı, hatta şarkı söylemeyi de öğrenmektedir.

Şan derslerimizde, Doğru Nefes almak, doğru nefes kullanmak, Artikülasyon (Temel Diksiyon) eğitimi, Ses elemanlarını tanımak ve doğru kullanmak, Vücut potansiyelini tanımak, İşitme, Ezgi tekrar etme, Temel ses ve nota bilgisi, Ses egzersizleri, vokal Egzersizleri gibi konulara değinilmektedir.

Sonuç olarak şan derslerinin sloganı ” Doğru nefes, doğru sese; doğru ses, doğru artikülasyon ve doğru notalarla şarkıya dönüştürülür.” olarak tanımlanabilir.

LÜTFEN DİKKAT: Şan eğitimi çok ciddi bir konudur. Yanlış ellerde alınacak şan eğitimi sadece yanlış olarak öğrenilen bilgilere değil, çok ciddi sağlık sorunlarına ve hatta sesinizi geriş dönüşü olmayan biçimde kısmen veya tamamen kaybetmenize sebep olabilir. Bu nedenle şan eğitimini sorumluluk alan Kurumlardan almanızı öneririz. Ehil olmayan kişilerden eğitim almayınız. Hele ki, “scream vokal”, “brütal vokal” gibi isimlerle, merdiven altında verilen eğitimlere asla katılmayınız. Scream, brütal gibi teknikler bilinen tüm şan tekniklerine aykırı ve tehlikelidir. Asla akademik bir kapsama sokulamaz. Medikal açıdan büyük sakıncaları vardır. Şan eğitimi alacağınız kişiler mutlaka bu konuda uzman, üniversitelerin opera ve/veya şan bölümlerinden mezun kişiler olmalıdır. Ne kadar iyi bir müzisyenden eğitim alıyor olursanız olun, şan özel bir konudur. Bu eğitimi veren kişinin yukarıda bahsettiğimiz medikal hususlardan haberdar olması gerekir. Bu derece yetkin kişiler ise Şan bölümü mezunlarıdır. Asla çok iyi şarkı söyleyen bir kişiden; profesyonel müzisyen olsa dahi eğitim almayınız.

Kimler Şan Dersi Almalı?

Açıklamalarımızdan anlayacağınız gibi, Şan dersi salt bir müzikal eğitim değildir. Hayatın her noktasında ihtiyacımız olan, adeta sesimizle ilgili her fonksiyonu iyileştiren bir süreçtir. Sonuç olarak Şan dersi hemen hemen herkesin ihtiyacıdır. Bir matematik öğretmeni de şan dersi almalıdır, bir siyasetçi de, herhangi bir müşteri temsilcisi de.

Yapılan araştırmalar, efektif sese sahip satış temsilcilerinin satış oranlarının, yetenekleri ne kadar fazla olursa olsun, verimsiz sese sahip temsilcilere göre %70 oranında daha fazla olduğu ortaya koymaktadır. Zira doğru hitabet efekti yükseltecek ve karşı tarafın ikna olma ihtimalini de bu oranda artıracaktır.

Ayrıca şan dersi almış kişiler, doğru ses kullanmanın yanında doğru şekilde konuşacaklarından, söyledikleri kelimeler tam olarak anlaşılır, vurgular dinleyici tarafından doğru anlaşılır. Yani şan dersi almış bir kişinin ne söylediğini anlamama ihtimali çok zayıftır.

Sonuç olarak, bize kalsa şan eğitimi her Lisede zorunlu ders olmalıdır. Yani bu eğitimi herkes almalıdır. Eğitim süreci çok da uzun olmayan bu ders, herkesin yaşantısında asla silinmeyecek olumlu bir iz bırakacaktır.

Derslerimiz:

Derslerimiz birebir olarak (özel ders), normal koşullarda haftada 1 Gün ve 1 saat işlenmektedir. Şan Dersleri duruma göre piyano, gitar, keman eşlikli olarak veya diğer ses ekipmanları kullanarak (Md, Bilgisayar vb.) yapılabilmektedir.

Derslerimizde beynelmilel şan dersi metodları ve kişiye özel seçilen diğer kaynaklardan yararlanılmaktadır. Öğrencinin bu eğitimi almak için herhangi bir enstrüman satın almasına gerek yoktur, nefes ve ses egzersizlerini yeterince yapması eğitim süreci için yeterlidir.

Şan dersi temel eğitim süreci toplam 32 hafta sürmektedir. Bu süreç içerisinde yukarıda değindiğimiz nefes, ses ve artikülasyon konularında eğitim alınır. Öğrenci dilerse bu sürecin ardından ilgi duyacağı müzik türünde repertuar eğitimi de alabilecektir. Bahsedilen 32 hafta zorunlu katılım süresi değildir. Öğrenci derslere dilediği kadar devam edebilir. Kurumumuz öğrenciden herhangi bir senet, sözleşme ve/veya taahhüt talep etmez. Özel derslere dilediğiniz zaman kaydolup, dilediğiniz kadar devam edebilirsiniz.

Şan Derslerimize katılan öğrenciler dilerlerse, konserlerimizde sahne almakta, kuracağımız orketralara solist olarak yerleştirilmektedir. Ayrıca kurumumuzda oluşturulan korolarda da ek bir eğitim ücreti talep edilmeksizin yer almakta, bu korolarda verilen eğitimlerden faydalanabilmektedir.

Şan Derslerimizde Batı Müziği ve Türk Müziği olmak üzere iki ana dal yer almaktadır. Derslerimiz öğrencilerin taleplerine göre bu iki klasmandan birisi tarafından uzman eğitimcilere yönlendirilmektedir.

Türk Müziği ve Şan Eğitimi

Türk Müziği, Batı Tekniğinden gerek teorisi, gerekse tekniği bakımından büyük farklılıklar göstermektedir. Arap, Fars, Türk ve Yunan etkilerinin tamamını içinde barındırır ve aslında Dünya’ nın en komplike türlerinden biridir. Osmanlı dönemi ve hatta öncesindeki etkileşimlerle pek çok kültürden beslenmiş ve çok geniş bir metoda kavuşmuştur. Bu özelliği ile Türk Müziği Şan Eğitimi Batı metodlu okulların mezunları tarafından verilemezler.

Şan eğitimi elbette tüm türlerde ortak özelliklere sahiptir. Örneğin ses elemanlarının kullanımı ile ilgili konular, nefes teknikleri vb. konular ortaktır. Ancak, nota teorisi ve ses teknikleri büyük farklılıklar gösterir. Türk Müziğinde notalar çok daha küçük aralıklarda kullanılırken, batır müziğinde tam sesli sistem vardır. Türk Müziğinde komalı nağmeler kullanılırken, Batı Müziğinde Nağmeler tam sesli ve daha basittir.

Dolayısıyla Türk Müziği Şan Eğitimi Farklı bir yoldur. Değindiğimiz gibi, kurumumuzda Türk Müziği Şan Eğitimlerine Konservatuarların Türk Müziği Bölümlerinden mezun uzman eğitimleri girmektedir.

Share Button