İlköğretim Müzik Okulu Hazırlık

İlköğretim Müzik Okulu Hazırlık derslerimizde ülkemizde az sayıda olan, müzik ağırlıklı ilköğretim okullarına öğrenci hazırlamak konu alınmaktadır. Dersler çoğunlukla temel müzik bilgisi ve müzikal yatkınlığın artırılması noktasında olmaktadır. Zira bir 7. sınıf öğrencisinin virtüöz düzeyinde enstrüman çalması veya solfej yapması beklenmez. Zaten sınavlarda da böyle bir içerik yoktur.

İlköğretim düzeyinde müzik bilgisi basit enstrüman icrası ve 3 sese kadar işitme düzeyindedir. Ve sınavlarda bu şartlardan daha ağırı aranmaz. Ancak elbette bu okullarda da, ne yazık ki rekabet söz konusudur. Başvuran her öğrencinin okula kabulü mümkün olmayacağından bir eleme yapılmaktadır.

Elbette müzikal yetenekleri asgari seviyede olmayan öğrenciler otomatik olarak elenmektedir. Fakat geriye kalanların içinde de ciddi bir yarış olmaktadır.

İşte bu nedenle kurumumuzda bu yaş grubunun rekabet gücünü artıracak, müzikal becerini sınavda öne geçecek düzeye getirebilecek eğitimler verilmektedir.

Gerek enstrüman becerisi, gerekse teorik bilgi bakımından bu sınavlarda başarılı olma olasılığı bu derslere katılan öğrencilerde mislilerce artmaktadır.

Derslerimize Pedogoji uzmanı eğitimciler girmekte ve öğrenciyi sıkmadan, en iyi eğitimi verebilmek için kapsamlı metodlar kullanılmaktadır.

Özellikle ergenlik çağı öncesindeki çocuklara eğitim vermek özel bir bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu öğrencilere yaklaşım çok özel olmalı ve işin uzmanları tarafından yürütülmelidir. Hele ki bu ya grubuna verilecek müzik eğitimi çok daha büyük dikkatle hazırlanmalı ve özenle sunulmalıdır. Zira onlar müzik eğitiminin gerektirdiği disiplin ortamına adapte olabilecek durumda henüz değiller.

İşte bu noktadan haraketle kurumumuzda aslında biz bu derslere hazırlık dersleri demiyor, öğrenciyi strese sokmuyoruz. Onlar sanki sıradan bir müzik eğitimi alıyormuşcasına derslere katılıyor ve sınav günü göz açıp kapayıncaya kadar herşey olup bitiyor. Yukarıda da değindiğimiz gibi, zaten okulların beklentileri de çok yüksek noktalarda olmayacağından asgari koşulların sağlanması yeterlidir. Miniklerimiz daha o yaşta böyle bir yarışın içine sokmak yerine, ne olup bittiğini anlamamalarını tercih ediyoruz.

Share Button