Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık

Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık derslerimizde, diğer müzik okullarına hazırlık derslerimizde olduğu gibi 2 kısımlı eğitim verilmektedir.

Bu aşamaların ilki Müziksel Okuma ve Yazma, ikincisi ise enstrüman eğitimleridir.

Kimi üniversitelerin, bazı bölümlerinde enstrüman zorunluluğu olmadığından dileyenlerin dersleri bir boyuta indirilebilirken, pek çoğunda Müziksel işitme ve yazma dersleri iki katına çıkarılarak sınavda başarı oranı yükseltilmeye çalışılmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültelerinde Hangi Bölümler Vardır?

Güzel Sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerinde, Müzik bilimleri ve Müzik Teknolojileri bölümleri vardır. Bu bölümlerin altında, Müzikoloji, Müzik teknolojisi gibi bölümler yer almaktadır.

Güzel sanatlar fakültelerine giriş için Üniversite giriş sınavının ilk aşamasında barajı aşmak gerekmektedir. Ancak bu sınavlarda üniversite giriş sınavı puanı, yetenek sınavı karma puana etki ettiğinden bu sınavda olabildiğince yüksek puan almakta fayda vardır.

Sınav İçeriği

  • Müziksel İşitme
  • Ezgi Tekrarı
  • Ritim Tekrarı
  • Solfej
  • Dikte
  • Şan
  • Enstrüman

Güzel sanatlar fakültelerinin pek çoğunda, ayrıca mülakata yazılı sınav da dahil edilmektedir. Bu sınavda öğrencinin Sanat tarihi, müzik kavramları ve genel kültür bilgisi ölçülür. Ne yazık ki sınavın bu kısmına bizim faydamız olamamaktadır, zira bu sınav çoğunlukla kültürel bilgidir ve öğrencinin bireysel bilgilerine bağlıdır.

Önemli Not: “Üniversiteye giremedim o halde güzel sanatlar okuyayım” yaklaşımı çok yanlıştır. Günümüz koşullarına bir üniveriste kazanamıyorsanız, üniversite sınavı puanı bakımından güzel sanatlar fakültesi kazanabilmeniz de çok zordur. Ayrıca güzel sanatlar fakültesi sınavları son dakikada hazırlanılacak sınavlar değildir.

Share Button