Müzik Okullarına Hazırlık

Ülkemizde müzik eğitimi çoğunlukla Devlet okullarında ve parasız olarak verilmektedir. İlköğretimden Lisans ve Yüksek lisansa kadar her seviyede eğitim alabileceğiniz Bölümler Başlıca Aşağıdaki gibidir. Bu okulların pek çoğu sınavla öğrenci almakta ve müzik okullarına hazırlık programı’ nın kapsama alanındadır.


Müzik Okullarına Hazırlık programlarımız

(Başlığa tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz)

 1. Konservatuarlara Hazırlık
 2. Müzik Eğitim Fakültelerine Hazırlık
 3. Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık
 4. Müzik Teknolojileri Hazırlık
 5. Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık
 6. Askeri Bando Okullarına Hazırlık
 7. İlk öğretim Müzik Okullarına Hazırlık

 Müzik Okulları Hakkında Bilgiler

 • Devlet Konservatuarları

İlköğretim
Orta Öğretim
Lisans
Yüksek Lisans
Yarı Zamanlı Lisans, İlköğretim ve Orta Öğretim

 • Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

Orta Öğretim

 • Askeri Mızıka Okulu

Orta Öğretim

 • Sanhe Sanatları

İlk Öğretim
Orta Öğretim
Lisans
Yüksek Lisans

 • Güzel Sanatlar Fakülteleri

Lisans
Yüksek Lisans

 • Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri

Lisans
Yüksek Lisans

 • Türk Müziği Konservatuarları

Lisans
Yüksek Lisans
Sertifikasyon

 • Özel Öğretim Kurumları

İlköğretim
Ortaöğretim
Sertifikasyon

Görüldüğü gibi çok çeşitli eğitim birimlerinde pek çok eğitim dalı tercih etmek mümkündür. Elbette her okulun kendince özellikleri, kazanç ve zaafları bulunmaktadır. Aşağıda hangi okulların ne gibi özellikleri olduğuna kısaca değinilmiştir.

Devlet Konservatuarları

Devlet konservatuarları bilinen en Klasik Müzik okuludur. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Devlet Konservatuarları bulunmakta ve her geçen gün yenilenip gelişmektedir.

Esasen en kapsamlı müzik eğitimi Devlet Konservatuarlarında verilir. Neredeyse tüm batı müziği çalgılarının eğitimleri ülkemizdeki konservatuarlarda verilmektedir. Elbette çalgı eğitiminin yanı sıra Şan eğitimi de konservatuarlarda verilen eğitimlerdendir.

Devlet konservatuarlarında İlk ve Orta Öğretimden Lisans ve Yüksek Lisans düzeyine kadar eğitimler verilir. Alınan diplomalar normal öğretim kurumlarında alınan diplomalara denktir ve ayrıca bu okulları okumak gerekmez. Ancak yarı zamanlı konservatuarlar için aynı durum söz konusu değildir. Yarı zamanlı konservaturlarda alınan diploma, örneğin Lise Diploması yerine geçmez ve mutlaka normal öğretimin buna paralel sürdürülmesi gerekir.

Devlet Konservatuarları Sınavla Öğrenci Alır. Sınavlar her seviye (İlk, Orta, Lisans, Y.Lisans) için farklıdır. Bu konuya ileride değinilecektir.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
(Örnek Ankara Güzel Sanatlar Lisesi / Çankaya)

Eski İsmiyle Lise yeni tabiri ile Orta Öğretim düzeyinde eğitim veren Lise dengi bir öğretim kurumudur. Bu alanda çalışmakta olan bir özel okul bulunmamaktadır. Yani sadece devlet’ e ait Güzel Sanatlar Liseleri bulunmaktadır.
Genellikle Lisans eğitimine hazırlık olarak nitelendirilen kurumlarda öğretim 4 yıl çalgı ağırlıklı müzik eğitimi şeklindedir. Güzel Sanatlar Liseleri sınavla öğrenci alır.

Askeri Mızıka Okulu

Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Hizmet edecek, Astsubay Müzisyen personelin yetiştirilmesi amacıyla çalışan müzik okuludur. Genel Kurmay Başkanlığına Bağlıdır. Orta öğretim ve MYO. Düzeyinde diploma verir. Bando okullarına giriş için ya orta öğretim ya da ön lisans düzeyinde başvuru gerekir. Sınavla Öğrenci alır.

Sanhe Sanatları Fakülteleri

Ülkemizde henüz yeni gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte oldukça fazla rağbet görmektedir. Bilinen en meşhur sahne sanatları fakültesi Bilkent Üniversitesi bünyesindedir. Bilkent’ e bağlı İlk ilk öğretim, orta öğretim ve fakülte düzeyinde eğitim veren kurumlar vardır.
Müzik eğitiminde Devlet konservatuarlarına rakip olan sahne sanatları, devletçe tanınan, denk diplomalar verir ve yine konservatuarlarda olduğu gibi yarı zamanlı bölümleri bulunabilir. Yarı zamanlı bölümler için konservatuarlarda geçerli olan koullar geçerlidir. Bu okullarda Sınavla Öğrenci Alır.

Güzel Sanatlar Fakülteleri

Müzik bilimcisi, müzisyen yetiştiren fakültelerdir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci alır. Al dallarında pek çok kategoriye ayrılmakla birlikte genelde Müzik Bilimleri bölümü olarak tanınır. İsminden de anlaşılacağı gibi müziğin daha çok bilimsel ve teknik boyutu ile ilgilenir. Elbette çalgı ve şan eğitimi de bu okullarda verilmektedir.
4 Yıllık lisans diploması veren bölümler Sınavla Öğrenci Alır.

Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri

Eğitim fakülteleri günümüzde en çok rağbet gören müzik okullarıdır. Eğitim seviyesi konservatuarlara göre, göreceli olarak düşük görülse de, iş garantisi ve mesleki kaygılar bu okulları ön plana çıkarmaktadır. Esasen güzel sanatlar fakültelerinden farkı, verdiği formasyon olan eğitim fakülteleri yine sınavla öğrenci almaktadır.

Türk Müziği Konservatuarları

Kimileri Üniversitelerin alt birimi olarak kurulmuş olan konservatuar, çoğunlukla cemiyetler ve belediyelere ait konservatuarlar biçiminde ortaya çıkar. Günümüzde popülerliğini oldukça yitirmiş olan Türk Müziği Konservatuarlarının, lisans düzeyinde eğitim verenler Diploma verebilirken, Cemiyet ve belediye konservatuarları sertifika verebilmektedir. Üniversitelerin konservatuarları sınavla öğrenci alır.

Özel Öğretim Kurumları

Modernleşme çizgisi yükselmekte olan ülkemizde müzik ve sanata verilen önem arttıkça, hobi eğitimine olan eğitim de artmaktadır. Elbette müzik ciddi nbri hobidir ve mutlaka profesyonel destek gerektirir. İşte ülkemizde bireysel ve isteğe bağlı müzik eğitimi almak isteyenlerin yararlandığı, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolündeki özel teşebbüsler. Özel Öğretim kurumlarıdır.
Sadece sertifika eğitimi verebilen kurumların sertifikalarının normal öğretime denk bir eğitim diploması verme yetkileri yoktur. Yani normal öğretim sürdürülmelidir. Bu sertifikalar sadece kişisel becerilerinizi geliştirmek için gittiğiniz kurslara katılım belgesi niteliğindedir.
Her özel öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak koşuluyla kendine ait bir müfredatı ve öğretim süresi vardır. Dolayısıyla bu okulların öğretim sürelerini söylemek güçtür. Bu okulların öğrenci alma işlerinin sınavlı yada sınavsız oluşu tamamen kendi insiyatiflerine bırakılmıştır. Ancak bilinen pek çok özel öğretim kurumu sınavla öğrenci almaz.

Neden Sınav Yapılıyor?

Bilinen yaygın tabiriyle, “müzik yetenek ister” denilmektedir. Elbette müzik yapabilmek için bir yeteneğe ihtiyaç vardır. Ve elbette müzik ile ilgili bir okulu okuyabilmek için de bu yeteneğe en azından normal düzeyde gereksinim vardır.
Ancak yine bilinen yaygın ve resmi tabiriye “Özel Yetenek Sınavları” nın arayışı tam olarak yetenektir, denilemez. Zira bu sınavlar yeteneği ölçmekten oldukça uzak, eleme esaslı ve bilgi ağırlıklı sınavlardır. Elbette “bu bilgiyi edinmek için yetenek gerekir” cümlesi herkesin kafasında belirecektir. Ancak şundan emin olunmalıdır ki, yeterli bilgi sahibi normal yetenek düzeyindeki bir kişi, bilgiye sahip olmayan çok yetenekli bir kişiyi bu sınavlarda alt edebilir. Çünkü kurumlar terimleri dahi bilmeyen bir kişiyi yetenekli olsa dahi almayı tercih etmezler. Zira donanımlı öğrenciyi geliştirmek sınırlı sürede daha mümkün görünmektedir.
Bunun yanında en fazla yarım saat süren bir sınavda bir kimsenin yetenekli olup olmadığı görmek çok da mümkün olamamaktadır. Zira ölçüm metotları dahi belli düzeyde bilgi sahibi kimseleri sınayabilmektedir.

Pek çok kimse yetenek sınavları ile iligli yanlış yargılara kapılmaktadır. Örneğin çok güzel şarkı söylemek şan bölümü sınavlarında en fazla 10 puanlık getiri sağlayacaktır. Zira sınav soruları ağırlıkları başka noktalara ağırlık verir.

Sonuç olarak yetenek sınavları, sınırlı kontenjan içine en fazla bilgi, beceri ve deneyime sahip öğrencilerini almak için yapılmaktadır. Ve eleme yapabilmek için oldukça ağır bilgi birikimi gerektirir.

YANLIŞ: Çok İyi Şarkı Söylüyorum. Ben yetenekliyim bu sınavı geçerim
DOĞRU: Çok iyi şarkı söylüyorsunuz. Eğer bu yeteneğinizi gerekli bilgileri edinerek sınav komisyonuna ispatlarsanız. Bu sınavı geçersiniz.

YANLIŞ: Çok iyi gitar çalıyorum. Nota bilmesem de bu sınavı geçerim.
DOĞRU: Çok iyi gitar çalıyorsunuz. Eğer yeterince bilgi edinip sınav komisyonunu da aynı yönde ikna ederseniz. Bu sınavı geçersiniz. (Nota bilmeden müzik okulu kazanılamaz)

YANLIŞ: ÖSS’ den sonra 1 Ay ders alsam yeter.
DOĞRU: ÖSS’ den sonra alacağınız 1 aylık ders tek cümle ile “HİÇ BİR İŞE YARAMAZ”. Almanız gereken bilgi en az ÖSS’ ye hazırlandığınız sırada aldığınız bilgi kadar ciddidir. Bunun yanında teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim zamana ihtiyaç duyar bu nedenle hiçbir şekilde 1 aylık bir eğitimden beklentiniz olmamalı. Bizim tavsiyemiz Eylül- Ağustos Döneminde kesintisiz bir M.O. Hazırlık dersi almanızdır. Bu durumda yeterli gayreti gösterirseniz sınavı kazanmanız neredeyse garantidir.

YANLIŞ: Torpilim Var bu sınava girmesem bile olur.
DOĞRU: Bu sınavlarda torpil hiçbir şekilde işe yaramaz. Zira sınav 5 Kişilik komisyon önünde, kameraya kayıt edilerek yapılmaktadır. Herhangi bir itiraz halinde konu mahkemeye kadar taşınabileceğinden hiçbir aklı başında komisyon üyesi, hiç kimseye torpil yapmayı düşünmez. Kaldı ki komisyondaki üyeler o okulda ders veren kimselerdir ve istedikleri kriterlere uygun olmayan öğrenciyi alıp, kendilerine gereksiz yük edinmek istemezler.
Tüm bunların dışında torpil vicdanen hiçbir eğitimcinin düşünmemesi gereken olumsuz bir davranış biçimidir. Ve biz hiç bir eğitimcinin böyle bir düşünce içinde olabileceğine ihtimal dahi vermiyoruz.
Bu nedenle karmaşık yollar aramak ve başkalarından medet ummak yerine gereğini yapmanız en doğrusu olacaktır. Zira okulu kazanmak sadece başlangıç eğer gerekli donanıma sahip değilseniz, sınavı bir şekilde aşmış olsanız dahi 2. sınıfı göremezsiniz.

YANLIŞ: OSS’ de barajı aşsam yeter.
DOĞRU: ÖSS’ de barajı aşmak elbette özel yetenek sınavlarına girmek için yeterlidir. Ancak unutmayınız ki sınavlarda ÖSS puanı da etkilidir. Diyelim siz ÖSS’den 200 Puan Aldınız. Özel Yetenek Sınavından da 70 Puan aldınız. Sizinle aynı özel yetenek puanını almış bir kişi ÖSS’ den 200,00001 Almış ise sizi eler. Ayrıca Güzel Sanatlar Liseleri ve Konservatuarlardan gelenlerin ek puanlarını da dikkate almanızı ve ÖSS’ ye buna göre çalışmanızı öneririz.

YANLIŞ: Bütün okulların sınavına girerim, nasılsa birisi olur.
DOĞRU: Bu yargı kesinlikle yanlıştır. Zira Neredeyse bütün okulların sınavları ve sınavlara başvuru tarihleri aynı zamandadır. Başvuruların bizzat yapılması gerektiği de düşünülecek olursa. Örneğin Çanakkale’de 10 Ağustos günü başvurusu olan okulun sınavı 17 Ağustos’ ta ise, Aynı tarihte başvuru yapılması gereken İzmir’deki bir okulun sınavı 18 Ağustos’ ta olsa bile katılamazsınız. Zira hiçbir sınav 1 gün sürmez. Mutlaka 2. aşama bir sonraki gün olacaktır, kaldı ki o kadar yol gittikten sonra girilecek sınavdan sonuç beklenmemelidir.
Bizim tespitimiz; 2009 sınav takvimlerine göre bir öğrenci ülke çapında en fazla 7 okulun sınavına girebilmektedir. Bu sayı matematiksel olarak bulunan sonuçtur. Elbette bu kadar sınava peş peşe yarışçı edasıyla girilmez. Bunun için optimum sınav sayısını 4 olarak sınırlamak doğru olacaktır. Elbette bizim öğrencilerimize tavsiyemiz ders almaya başladıkları gün girmek istedikleri en fazla 3 okulu belirleyip yorulmadan ve kendin emin biçimde sınavlara girmeleridir.

Sınavda Neler Soruluyor ?

İlk Öğretim Düzeyinde Yapılan Sınavlarda:

 • Temel Müzik Bilgisi (Notalar)
 • Müziksel İşitme (İki Ses, nadiren üç ses sorulur.)
 • Müziksel Söyleme (Basit Ezgi Tekrarı)
 • Müzik Tarihi Bilgisi
 • Bireysel Çalgı Bilgisi (Tercihen Piyano-Keman-Yan Flüt )

Orta Öğretim Düzeyinde Yapılan Sınavlarda

 • Temel Müzik Bilgisi
 • Solfej (Müziksel Okuma )
 • Müzik Tarihi ve Form Bilgisi
 • Çok Ses İşitme (İki,Üç,Dört Ses Duyma )
 • Ezgisel Bellek
 • Ritimsel Bellek
 • Şan
 • Bireysel Çalgı Bilgisi

Lisans Düzeyinde Yapılan Sınavlarda

 • Temel ve İleri Müzik Bilgileri
 • Çok Ses İşitme-Yineleme
 • Ezgisel Bellek-İşitme
 • Ritimsel Bellek-İşitme
 • Solfej-Deşifraj (Müziksel Okuma )
 • Dikte (Müziksel Yazma )
 • Müzik Tarihi ve Form Bilgisi
 • Armoni ve Form Analiz
 • Şan Bilgisi
 • Bireysel Çalgı Bilgisi

Genel olarak tüm sınavlarda sorulan bilgiler aşağı yukarı aynıdır. Ancak seviye yükseldikçe sorulan soruların niteliği de değişmektedir. Örneğin, Lise giriş sınavlarında çoğunlukla DİKTE’ ye yer verilmezken Lisans sınavlarının neredeyse hepsinde sorulur. Okullar Üniversiteye göre de farklı sınavlar yapabilirler. Örneğin Bir Eğitim fakültesi ARMONI bilgisi aramazken bir diğeri bu konuya özellikle eğilebilir.

Derslerimiz:

Müzik Okullarına hazırlık derslerimiz; ihtiyacınız olan optimum bilgiyi en iyi şekilde size aktarabilmeyi ve sınavlarda en iyi performansı göstermenizi amaç edinir.

!Müzik Okullarına Hazırlık Derslerine Mülakatla Öğrenci Alınır !

Bu, şu demektir. Eğer müzik okullarına hazırlanmanıza yetecek asgari yeteneğe sahip değilseniz, ve/veya eğitmenlerimiz yeterli çabayı göstereceğinize ikna olmazsa bu derslere katılamazsınız. Yani bu derslere dileyen herkes katılamaz. İdaremize başvurmanız halinde, en kısa zamanda bir test tarihi belirlenecek ve sınamanız yapılacaktır.

! Müzik Okullarına Hazırlık Derslerinde Başarı Grafiği %70′ in Altına Düşenlerin İlişiği Kesilir. !

Derslerimize devam ederken, disiplin notunuz ve akademik başarınızın ortalaması 70′ in altına düşerse ilişiğiniz kesilir. Derslere bir daha katılamazsınız.

Disiplin Notu, davranış notu niteliğindedir. Kurum içerisindeki davranışlarınız ve devamsızlık durumunuz bu puanlamaya esastır. Akademik not ise dönemsel tekrarlanan ölçme ve değerlendirme sınamalarında aldığınız net puanlardır.

Nasıl İşleniyor ?

Dersler talebinize bağlı olarak gruplarda veya özel derslerde işlenmektedir.

Müzik okullarına hazırlık derslerinde gruplar 6 Kişi standardındadır, optimum 4 kişide tutulmaya çalışılır. (kontenjan yoğunluğu halinde 6 kişilik kontenjan kullanılır). Haftada 1 gün Ses ve Teorik eğitim verilirken, 1 gün Enstrüman dersleri verilir. Ses ve Teorik eğitim Günde 1 saat, Çalgı eğitimi ise günde 2 saattir. (gruplarda ders alanlar seçmeli enstrüman olarak sadece Klasik Gitar Seçebilirler)

Özel Dersler ise isminden de anlaşılacağı gibi, birebir olarak işlenir. Haftada 1 gün Ses ve Teorik eğitim verilirken, 1 gün Enstrüman dersleri verilir. Ses ve Teorik eğitim ve çalgı eğitimleri Günde 1’er saattir. Seçmeli enstrüman Piyano, Gitar, Yan Flüt veya Keman olabilir.

Eğitim programları her klasman için farklıdır. Hatta hazırlanılacak okula göre bile farklı bir eğitim programı geliştirilir. Aşağıda farklı klasmanlar için eğitim programlarının bir taslağı verilmiştir.

İLK ÖĞRETİM HAZIRLIK (7 – 14 Yaş)

Ülkemizde İlköğretim Sınıfı bulunan kurumlar Devlet Konservatuarları ve Sahne Sanatları İlköğretim Kısımlarıdır. Avrupa ve Amerika’da Özel veya Devlete bağlı birçok Müzik İlköğretim Okulu olmasına karşın ülkemizde böyle bir yapılanmaya fazla gidilmemiştir. İlköğretim Hazırlık Sınıfında öğrencilerimize Oyun-Dans Drama gibi yardımcı konularla müziği daha iyi anlamaları sağlanır. Ayrıca İşitme Eğitimi ile müziksel duyularının gelişmeleri sağlanır. Ses ve İşitme organlarının tam gelişmediği göz önünde bulundurularak,yapılan müzik eğitimi dersleri çocuğun bilinçaltında sağlam bir müzik altyapısı oluşturmayı,ilerde yaptığı ve dinlediği müziği daha iyi algılaması hedeflenmektedir. Hedeflenen bu yolda öğrencinin daha iyi bir müzik eğitimi alacağı müzik okullarına en hazır şekilde bulunması sağlanmaktadır.

Bu sınıfta verilen Müzik Eğitimi Dersleri :

 • Müzik Dinleme
 • Çocuk Şarkıları ve Türküleri Söyleme
 • Oyun-Dans-Müzik
 • Drama-Müzik
 • Temel Müzik Eğitimi
 • Müziksel İşitme
 • Müziksel Söyleme
 • Blokflüt ile Nota Çalma-Tanıma
 • Müzik Tarihi
 • Bireysel Çalgı (Tercihen Piyano-Keman-Yan Flüt )

LİSE HAZIRLIK (10 – 12 YAŞ)

Lise Hazırlık Sınıfında 10-12 Yaş Grubunda bulunan İlköğretim Öğrencileri bulunmakta ve bu öğrenciler,Devlet Konservatuarı Lise Bölümü, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine ve Askeri Mızıka Okulu gibi Lise düzeyinde eğitim veren Müzik Öğretim Kurumlarına hazırlanmaktadır.10-12 Yaş Grubu gereği ergenlik çağında olan bu öğrenciler sesi ve bedeni yormayacak şekilde İşitme Eğitimine tabi tutulurlar. Çalgı seçimi konusunda yönlendirilerek öğrenciye en uygun çalgıyı seçmesine yardımcı olunur. Çalgı seçiminde ve Eğitimimde Türkiye’de Müzik Eğitimi veren Liselerin Çalgı Eğitim müfredatları göz önünde bulundurularak danışmanlık hizmetinde bulunulur.

Bu sınıfta verilen Müzik Eğitimi Dersleri :

 • Temel Müzik Bilgileri
 • Solfej (Müziksel Okuma )
 • Dikte(Müziksel Yazma )
 • Nota Okuma
 • Müzik Tarihi ve Form Bilgisi
 • Çok Ses İşitme (İki,Üç,Dört Ses Duyma )
 • Ezgisel Bellek
 • Ritimsel Bellek
 • Şan Eğitimi
 • Bireysel Çalgı Eğitimi
 • Yardımcı Piyano Eğitimi

LİSANS HAZIRLIK (17 – 25 YAŞ GRUBU)

Lisans Hazırlık Sınıfında halen Lise Eğitimine devam eden,mezun veya Lisans düzeyinde müzik eğitimi almak isteyen öğrenciler bulunmaktadır. Bu sınıfa A.G.S.L. öğrencileri,Devlet Konservatuvarı Lise Bölümü öğrencileri ve Lise Dengi Okullarda okuyan veya mezun öğrenciler başvurabilir. Lisans Hazırlık Sınıfı,Yetenek Sınavlarına Hazırlık Sınıflarının en önemli parçasıdır. Çünkü öğrencilerin Yüksek Öğrenimleri esnasında Müzik Eğitimi almaları hususunda Lisans düzeyi şarttır. Ayrıca Türkiye’de Lisans düzeyinde eğitim Eğitim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı birçok Müzik Bölümü vardır.

Bu sınıfta verilen Müzik Eğitimi Dersleri :

 • Temel ve İleri Müzik Bilgileri
 • Çok Ses İşitme-Yineleme
 • Ezgisel Bellek-İşitme
 • Ritimsel Bellek-İşitme
 • Solfej-Deşifraj (Müziksel Okuma )
 • Dikte (Müziksel Yazma )
 • Nota Okuma
 • Müzik Tarihi ve Form Bilgisi
 • Armoni ve Form Analiz
 • Şan Eğitimi
 • Bireysel Çalgı Eğitimi
 • Yardımcı Piyano Eğitimi

Tüm programlarımızda enstrüman kursu standarttır. Öğrencinin bu dersi istememesi gibi bir durum söz konusu değildir. Dahası öğrencinin programın herhangi bir kısmını istememesi gibi bir durum söz konusu değildir. Programlarımız en iyi sonucu alabilmek için her geçen gün geliştirilmekte ve mükemmeleştirilmektedir. Elbette en iyi sonucu almak, yani sizlere iyi okulları kazandırmak bizim öncelikli arayışımızdır. Bu nedenle eğitim programının her noktasının bizim kontrolümüzde olmasını istemekte ve disiplin sistemimizi buna göre tasarlamış bulunmaktayız. Çalgı eğitimini reddeden veya bu alanda yeterli çabayı göstermeyen öğrencinin ilişiği koşulsuz kesilecektir.

Ancak, önemle eklenmesi gereken bir hususda şudur ki, bu dersleri almak sizin bu sınavları kazanmanızı garanti etmez. Yukarıda bahsettiğimiz konuların herbirine hassasiyetle dikkat etmek gerekir. Örneğin; işitme, şan, solfej, deşifre, dikte konularına %100′ e yakın hakimiyetin yanında enstrüman ve eser seslendirme kabiliyeti de yüksek oranda olmalıdır. Bu nedenle evde gerçekleştirilen ders çalışmaları ciddi önem arz etmektedir.

Naturel yeteklerinizi bilgi ve deneyimle taçlandırmanız sizlere başarının yolunu elbette açacaktır. Örneğin bilkent okulları naturel yetenek ve bilgi ve deneyimle birleşimine destek vermekle beraber, bu kimseleri %100 e kadar bursla ödüllendirmektedir.

Sonuç olarak şunu söylemek istiyoruz. Eğer çalışır, gerekli çabayı gösterirseniz, alacağınız eğitim, doğal yeteneklerinizle mükemmel bir uyuma dönüşüp size kazancın yolunu açacaktır.

Bize güvenin, Kazanacaksınız…

NOT: Müzik okullarına hazırlık sınıflarına Ocak Ayından itibaren sadece yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir, yeterli bilgiye sahip olmayan öğrenciler mülakattan geçerli not alsalar dahi derslere kabul edilmezler. Bunun için lütfen en geç Ekim ayında derslere başlayınız.

Yukarıda değindiğimiz konuya lütfen anlayış gösteriniz zira amacımız size en iyi sonucu kazandırmaktır. Uyguladığımız sistem ile, 2008 yılı sınavlarında tüm yıl kayıtlı kalabilmiş öğrencilerimizin %93.3′ ü sınavları kazanmıştır. Ve biz bu oranı korumakta kararlıyız.

Share Button