Armoni Dersi

Armoni dersi deyince, müzik ile ilişkisi olmayanların aklında hemen hemen hiçbir şey canlanmazken, müzikle az da olsa ilgisi olanların başını önüne eğdiği an gelmektedir. Zira aslında çok da karmaşık, öğrenilmesi imkansız olmayan, ama pek çok müzik icracısı tarafından hep arka plana itilen armoni bilgisi, bir gün gelip, herkesin kapısını çalmaktadır. Armoni dersi almamış kişiler enstrümana mekanik hakimiyetleri çok üst düzeyde de olsa, sınırlı düzeyde çalabilmektedir, çünkü ellerinde bir yol haritası bulunmamaktadır.

Armoni Nedir?

Armoni kelime anlamında da anlaşılabileceği gibi, “uyum” anlamına gelmektedir. Müzik literatüründe ise armoni; yine sözlük anlamına eşdeğer biçimde ses uyumu, uyumlu ses kuralları şeklinde karşılık bulur. Nasıl ki her bilimin veyahut sanat dalının genel-geçer bilimsel kuralları var ise, müzik’ de de mutlak kurallar vardır. Yani müzik yapmak sadece nota okuyup, onu enstrüman üzerinde icra etmekten ibaret değildir. İcra işin sadece enstrüman kullanma kısmıdır, Oysa müzik en az Mühendislik bilimleri kadar ciddi metamatik ve fizik kuralları olan ciddi bir bilimdir. Günümüzde pek çok Eğitim Kurumunda Armoni konusu ciddiyetle incelenirken, ne yazık ki ülkemizde hala bu konuda ciddi eksiklikler görülmektedir. Öyle ki, Ülkemizde müzik yapmakta olan pek çok profesyonel müzisyen dahi, müzikal kavramlar ve kurallardan habersizdir. Burada bahsettiğimiz kural ve kavramlar, nota okumak, solfej ve/veya dikte yapmaktan öte, deşifre, aranje ve kompozisyon bilgisidir. Elbette bahsettiğimiz konular dile kolay görünse de ciddi bir çaba ve süreç gerektirmektedir. Öyle ki klasik temel armoni (teori) bilgisi dahi sadece bir kitaba konu olurken, komposizyon kademesi oldukça üst düzey bir eğitimdir.

Armoni icat edilmemiş, keşfedilmiş kurallar ve kavramlar bütünüdür. Yani, kurallar esasında müziğin doğasında vardır ve bilimsel çalışmalar neticesinde bilimsel metodlara kavuşmuştur. Buradan haraketle, Armonik ses topluluklarını doğru kabule diyor isek, denilebilir ki; “Eğer bir melodi kulağa hoş geliyorsa Armoniktir ve eğer kağıt üzerinde matematiksel olarak doğruysa (armonik ise) zaten kulağa hoş gelecektir.”

Kimi Kaynaklar Beethooven’ ın sağırken beste yapabilmiş olmasını mistik nedenlere bağlasa da, iyi bir aranje ve komposizyon bilgisi ile, aletsel seslere ihtiyacınız olmadan beste yapabileceğiniz aşikardır.

Bach, Notaların uyumu konusunda, “Tanrının Sesi” yorumunu yapmıştır ki, müzikteki mükemmel matematiksel uyumu, bu söz çok net özetlemektedir.

Sonuç olarak Armoni bilmek Müzik işini ciddiyetle yapmak isteyen herkesin yükümlülüğüdür. Elbette armoni bilgisinde seviyeler vardır ve amatör bir müzisyenin aranjörlük eğitimi alması gerekmez. Ancak en azından, tonlar, (gam, ton ve dizi) akorlar, akor çevrimleri vb. konular her müzisyenin mutlaka bilmesi gereken temel konulardır.

Dante Müzik Kursu nde verilmekte olan neredeyse tüm enstrüman derslerinde armoni eğitimine yer verilmektedir. Ancak takdir edersiniz ki, bu dersleri tam anlamıyla armoniye ayırmak teknik olarak imkansızdır. Öğrencilerimize tavsiyemiz Belli bir düzeyden sonra enstrüman derslerine paralel olarak, en azından ihtiyaçları olan yukarıda değindiğimiz temel bilgileri edinecek kadar ek armoni derlseri almalarıdır.

Burada özellikler değinilmesi gereken bir konuyu açıklığa kavuşturmak isteriz.

Armoni bilgisi sahibi olmak, halk arasında “kulaktan çıkarma” tabir edilen karadüzen deşifreyi de mükemmelleştirecek, tam ve doğru deşifre yapabileceğiniz için, duyduğunuz herhangi bir eserin notalarını kendiniz çıkarabilmenizi ve hatta eserleri düzenlemenizi sağlayacaktır.

Derslerimiz

Kurumumuzda her düzeyde müzik insanına Armoni eğitimi verilebilmektedir. Gerek Klasik Armoni, gerekse Blues Academy Programı dahilinde Jazz Armoni eğitimlerimiz, enstrüman derslerimizin dışında sunulmaktadır. Bu programlara dileyen herkes kontenjan dahilinde katılabilmektedir.

Kurumumuzda Türk Sanat Müziği nazariyatı veya diğer bölgesel müziklerin teorik bilgileri üzerine bir kurs, ders veya başka türlü bir eğitim programı bulunamamaktadır. Zira Türk Sanat Müziği ve benzeri müziklerde kullanılan nota düzeni batı sisteminden oldukça farklıdır. Özünde benzer esaslara dayansalar dahi, ciddi farklılıklar arzettiklerinden bu sanat dallarında armoni dersleri vermemekteyiz. Kısacası Kurumumuzda Sadece Batı Müziği Sistemi Üzerinden (müzik teorisi) armoni eğitimi verilmektedir.

Derslerimizde The Julliard School, Berklee College Of Music, Columbia University, Boston Universty, Texas Tech University ve Suny College gibi okullarının metodları ve pek çok beynelmililel kaynak kullanılmakta, derslerimize tüm bu metodlar konusunda uzman akademisyen eğitimciler girmektedir.

Kurumumuzda armoni dersi başlığı altında farklı eğitim programları açılmakta, örneğin genel müzik teorisi dersleri için gruplar açılabildiği gibi, dersler, ileri armoni dersleri, jazz – blues armoni dersi, Klasik temel armoni dersi gibi çeşitli klasmanlara ayrılabilmektedir.

Çok detaylı ders konularını kapsadığı için bütüm batı armonisini tek program altında sunmak oldukça güçtür. Ancak kurumumuzun eğitim programları arasında Batı Armonisi dersleri ismi altında armoni dersi programı geliştirilmiştir. Bu dersler gruplarda verilmekte ve belli başlı tarihlerde öğretime başlamaktadır.

Armoni bilgisi ihtiyacı her birey için farklı düzeylerdedir. dolayısı ile birebir (özel) dersler de, özel ihtiyaçları olan kişiler için son derece verimli olabilecektir. Örneğin konuyu bilen bir kimsenin müziği temel kavramları ders konusunu tekrar işlemesi sıkıcı bir süreç olabilir. Müzik teorisi konusunda ihtiyacınız olan bilgiyi engin bir derya olan genel müzikal kavramlar içerisinde sizin isteğinizle doğru orantılı olarak sınıflandırabilir buna uygun dersler alabilirisniz.

NOT: Armoni kursu, belli düzeyde müzikal bilgisi olanlara tavsiye edilir, bu kursları müziğe yeni başlamış kimseler belli düzeyde enstrüman veya şan bilgisi aldıktan sonra almalıdır. Zira Armoni dersi almak hiçbir müzikal uğraşa sahip olmayan kişilere tamamen soyut gelecektir.

Share Button