Temel Bilimler

Bu branşımızda, Şan dersi, Armoni dersi, Orff Eğitimi, Müzik Teknolojileri ve Müzik Prodüksiyon dersi programlarımız yer almaktadır. Branşa Temel denmesinin sebebi basit eğitimleri kapsıyor olması değil, esaslı ve baz eğitimleri kapsıyor olmasıdır. Örneğin, Şan eğitimi en az gitar eğitimi kadar kapsamlı bir eğitimdir ancak müzik branşlarının tümünün temel taşlarından olduğu için Temel Bilim sayılmaktadır.

Aynı Şekilde, Solfej, Dikte, Armoni gibi konular da temel bilimler içerisinde yer almaktadır. Biz Solfej ve Dikte eğitimlerini tüm enstrüman derslerimizde veriyor olmamızın yanında, hususi bir ders olarak vermenin de uygun olacağını gördük ve Armoni dersi başlığı altında bu dersleri de işlemekteyiz.

21. Yüzyılda artık kaçınılmaz olarak hayatımızın bir parçası olan teknoloji ise, bir başka temel bilim konumuzdur. Müzik teknolojileri ve Müzik Prodüksiyon derslerini temel bilimler ana dalı altında işlemekteyiz.

Aşağıdaki butonlara tıklayarak ilgilendiğiniz eğitim programının sayfasına gidebilirsiniz.

Şan dersi bir başka deyişle şan eğitimi, sesin ve nefesin etkin kullanımı kapsamaktadır. Derslerimize katılan öğrenciler, seslerini en son sınırlarına kadar kullanabilmekte ve bunu yaparken sesini yormamayı öğrenmektedir.Şan Dersi
Armoni, kelime anlamından da anlaşılacağı gibi uyum yani müziğin uyum kurallarını kapsamaktadır. Müziğin matematiği de denilen bu bilim sayesinde müziği formal olarak anlayabilir, düzenleyebilir hatta notalarına sahip olmadığınız eserleri bu yöntemle kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Kimi derslerimizde temel armoni eğitimi, enstrüman eğitimi ile birlikte verilmekte olsa da kapsamlı bir form ve armoni bilgisi için armoni derslerini tercih edebilirsiniz.Armoni Dersi
Son yıllarda özellikle okul öncesi eğitim döneminde hemen hemen her kreş ve anaokulunda uygulanmakta olan temel müzik eğitimi tekniğidir. Somut bir enstrümana değil genel ve temel bir müzik eğitimine yönlendirmektedir. Çoğunlukla perküsyonlar ve perküsif melodik enstrümanlarla verilen eğitimlerde müzik kavramı öğrenciye aşılanır.Orff Eğitimi
Share Button