Pop Gitar Dersi

Güncel veya klasikleşmiş popüler eserlerin, çoğunlukla ritim gitar ile icrasına yönelik gitar dersi müfredatına pop gitar dersi ismini vermekteyiz.

Her ne kadar klasikleşmiş popüler tabiri, dil bilgisi kuralları gereği yanlış olsa da, bu tip eserlere koyabileceğimiz başka bir isim yoktur. Öyle ki, Mazhar Fuat Özkan grubuna ait, “Bu Sabah Yağmur Var İstanbulda” eseri güncel olmamakla birlikte, pop eser kategorisinde değerlendirilmektedir. Yani bu eser Klasikleşmiş popüler bir eserdir. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir; Örneğin; Led Zeppelin – Stairway To Heaven, Gloria Gayner – I Will Survive vb.
Burada kavram kargaşasına yol açan esas konu, Pop kelimesinin kökeninin Popüler yani güncel anlamına gelmesidir. Pop kelimesi güncel anlamına gelmekle birlikte 90′ lı yıllardan sonra bir müzik türünün ismi haline gelmiş, İçeriğinde, rock, metal, blues vb. müzik türleri bulunmayan çoğunlukla disco veya daha hafif tonlu eserler POP olarak tanımlanmaya başlanmıştır.
Bizim Pop Gitar’ dan kastımız, yukarıda bahsettiğimiz Klasikleşmiş veya güncel eserlerin bütünüdür. Yani programlarımızda herhangi bir müzik türü işlenebilmekte, gitarı her müzik türü içerisinde kullanabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

Toplumdaki yaygın inanışın aksine hiç de yüzeysel olmayan metodumuz, Türk Hafif müziğinden, Amrikan folk’ a kadar pek çok müzik türünü ele alıp, teknik ve teorik bakımdan ihtiyaç olan tüm bilgiyi vermeye yöneliktir. Ancak elbette Modern gitarın Nota konusuna yaklaşımı Klasik gitar kadar tutucu değildir. Modern gitar notaya bakarak müzik yapmak yerine notaya ihtiyaç duymaksızın müzik yapma temeline dayanır. Programın neticesinde ortaya çıkmasını beklediğimiz gitarist duyduğu herhangi bir eseri çıkarabilecek, solo veyahut ritim ayırt etmeksizin her bölümü icra edebilecektir.

Programın dahilinde,

  • Akustik Gitar (Çelik Telli)
  • Pop Gitar (Naylon Telli Akustik Gitar)

Olarak iki ana dal işlenmektedir.

Her iki dalda da temel eğitim hemen hemen aynı olmakla birlikte Akustik Gitar tekniği bakımından farklılıklar gösterecek, pena teknikleri vb teknikler üzerine de çalışmalar yapılacaktır.

Başlıkta da belirttiğimiz gibi; Toplumdaki yaygın inanışın aksine pop gitar dersi diğer türlerden daha yüzeysel değildir. Aksine çok geniş bir alanı kapsaması nedeniyle çok fazla teknik konuyu içermekte ve ciddi bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Modern gitar da notaya bakarak çalmak daha az kullanılan bir teknik olduğundan, Armoni bilmek ve duyarak çalmak esas olagelmektedir. Bu kapsamda Modern gitaristler ciddi denilebilecek derecede armoni bilmeli ve tekniklerini bunları icra edebilecek düzeye getirmelidir.

Kurumumuz bugüne kadar süregelen parça ezberleme metoduna dayalı metodu kesinlikle reddetmektedir. Bunun yerine bilinçli icra için maksimum bilgi ve tecrübe metodunu kullanmaktadır. Naylon telli Akustik gitar metodumuzda “Flamenko”, Çelik Telli Akustik Gitar metodumuzda Country, Blues ve Jazz temellerini esas almaktayız. Ve eğitimlerimizleirn toplum dilindeki gelen adına Pop Gitar dersi demekteyiz.

Pop Gitar Kelime anlamı bakımından değerlendirilmesi gereken bir konudur. Zira Pop Gitar Klasik Gitarla birbirine karıştırılmaktadır. Klasik Gitar Avrupa Klasik Müziğinin Naylon Telli Akustik Gitarla İcra edilmesi, Pop Gitar İse Modern Çağ eserlerinin yine naylon telli akustik gitarla icra edilmesidir. Biz Çelik telli akustik gitar derslerimizi de Aynı Kapsamda ele almakta, bu derse Modern Gitar veya Standart Gitar eğitimi ismini vermekteyiz.

Ne Düzeye Geliniyor?

Programa layığıyla katılıp, yeterince çalışma yapan öğrencilerimiz, değindiğimiz gibi, duydukları eserleri metoda yahut notaya ihtiyaç duymaksızın çıkarabilecek, soloları dahil tüm bölümlerini icra edebilecek, Flamenco dan Rock müziğe, Türk Pop Müziğinden, Türkülere kadar pek çok tarzda icarcı olabilecektir. Konumuz gitarla akor basıp şarkı söylemekten ziyade gitar konusunda herşeyi bilmek olacaktır.

Nasıl İşliyor? Ne Kadar Sürüyor?

 

Temelde Gitarın özelliklerinin kavranması Ritim solo akor gibi temel kavramların özümsenip, basit eserlerin icrası yapılmaktadır. Bu süreç ortalama 3 – 5 ay sürmektedir. Bu süre sonrasında popüler eserlerin %80′ inin çalınabilmesi beklenmektedir. Bunun sonrasında Solo, Gamlar, Kadanslar, Armoni derlseri ve ileri taknikler konusuna girilecek. 8 – 10 aydan sonra Flamenco veya Jazz – Blues tercihi yapılacaktır. Alan seçimi sonrasında bu alana yönelik teknik ve teorik çalışmalar sürecektir. Alan seçiminden sonra yapılan dersler özel der şeklinde yapılacağından bu sürece biçmek oldukça zor olmakla birlikte yaklaşık 12 – 18 ay sürmektedir.

Bu Sayfa İçin Anahtar Kelimeler: popüler, gitar, guitar, dersi, kursu, dersleri, kursları, eğitimi, ankara, dersanesi, türkçe, hafif, çelik, telli, enstrüman, ders, özel, birebir, solo, elektrik, kurs, ders, kurslar, kurs, ders, eğitim, pop gitar dersi kursu dersleri kursları eğitimi ders kurs eğitim ankara birebir ders özel ders Gitar kursu, gitar dersi, eğitimi, kurslar dersler eğitimler kurs ders ankara özel birebir. Eğitim.

Share Button