Klasik Gitar Dersi

Evrensel Müziğin çağdaş çalgılarından biri olarak kendisini bütün dünyaya kanıtlamış ve hemen herkesin beğenisini kazanmış bir enstrümandır. Her ne kadar modern müzikte yeri az olsa da, bilinen enstrümanların içinde en çok tercih edilen ve pek çok eğitim otoritesi tarafından başlangıçta ideal olarak görülmektedir. Günümüzde akademik temelleri en sağlam oluşturulmuş programlar Klasik Gitar Dersi programlarıdır.

Bir başka özellik olarak Klasik Gitar solo dinleti ve konser verilip dinlenilebilen birkaç enstrümandan biridir .(Piyano,Arp vb.) Gitarın kökeni kesin olmamakla beraber 8.yy.’da Araplar vasıtasıyla İspanya’ya,oradan da Avrupa ülkelerine yayılıp çeşitli evrelerden geçerek bugünkü halini almıştır. Klasik Gitar yapı olarak bir gitar türüne de adını vermiştir. Bu gitar da “Naylon Telli Akustik Gitar” dır. Bu gitar tür klasik neredeyse herkes tarafından Klasik Gitar Olarak bilinir. Yani Klasik gitar hem bir gitar tekniğinin , hem de bir gitar türünün adıdır. Ülkemize de 1930’lu yıllarda giren Klasik Gitar birçok gönüllü müzisyen sayesinde halka sevdirilmeye çalışılmıştır. Özellikle Flamenco Müziği ile Türk müziğinin pek çok ortak noktasının oluşu gitar müziğinin ülkemizde kısa sürede sevilmesine vesile olmuştur.

Dünya’da 1960 ve 1970′ li yıllarda, yine bir gitar müziği olan Blues kökenine dayanan Rock müziğin yayılmasıyla gitar günümüzde dahi en popüler enstrüman olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak elbette Klasik Gitar adından da anlaşılacağı gibi “Klasik” haline gelmiş ve ne yazık ki popülerliğini kaybetmiştir.

Dante Müzik Kursu olarak amacımız, öğrencilerimize Nota Eğitimine dayalı olarak Klasik Gitarı daha bilinçli çalmalarını sağlamak ve Klasik Gitar eğitimiyle beraber Temel Müzik Eğitimini de özgün bir biçimde vermektir. Klasik Gitar sadece kendi başına yetebilen solo çalgı değil aynı zamanda bir eşlik çalgısıdır. Bu sebeple Klasik Gitar Eğitiminde solo çalışmaların yanı sıra grup (orkestral) çalışmaları da yapılmaktadır. Klasik Gitar Dersi normal şartlarda grup dersi biçiminde yapılmaktadır. SInıf kontenjanlarımız 15 Kişi olmasına karşın, kurumumuzda derslere en fazla 7 öğrenci kabul edilir.

Derslar haftanın 1 günü, günde 2 ders olmak üzere toplam ayda 8 ders saati olarak işlenir. Derslerimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı “Gitar” Kurs programı müfredatı işlenmekte ve bu müfredata ek olarak mümkün olan en fazla bilgi yüklenmektedir. Müfredatımız geneli itibariyle sadece Klasik Gitar’ ı değil, genel olarak Gitar enstrümanını kapsar. Yani programımız kapsamında eğitim alan öğrenci, Gitarın icadından günümüze kadar geçen süreç içerisinde ortaya çıkmış hemen hemen her tür hakkında bilgi saibi olacaktır. Elbtte burada önemle belirtmemiz gereken husus şudur ki, bahsettiğimiz her “her tür” Elektro Gitar, Bass Gitar vb. değil, klasik gitarla icra edilen her türdür. Örnek verecek olursak, derslerimize katılan öğrenci hem JS. Bach eserleri çalabilen, hemde Sezen Aksu çalabilen bir gitarist olacaktır. Kurs Programımız toplam 72 haftayı kapsar.

Kayıt esnasında gerekli evrakları eksiksiz sunan, derslerine %20’den fazla devamsızlık yapmayan, mali yükümlülüklerini %100 yerine getiren ve Kurs bitirme sınavında başarılı olan öğrencilere bu süre sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Sertifika verilir.

Grup halinde alınan gitar dersleri her ne kadar verimsiz gibi görünse de, aslında Gitar enstrümanı için doğru bir seçim olarak kabul edilebilir. Zira gruplarda mevcut dinamik düzen, öğrenciyi ister istemez bir çalışma disiplinine sokacak ve diğer arkadaşlarına ayak uydurmak için mevcut algısını ilerletmek durumunda kalacaktır. Bunun yanında, gruplardaki sosyal etkileşim de çok önemlidir. Grup derslerine katılanlar yeni arkadaşlar edinip sosyalleşirler. Ayrıca gitara yeni başlamış bir bireyin birebir eğitim alması kendisi açısından yorucu bir süreç olabilir. Zira birbir eğitimde öğretmen – öğrenci etkileşimi en üst safhadadır ve öğretmenin gözü devamlı öğrencinin üzerindedir. Bu durum her ne kadar olumlu bir şey gibi görünse de, aslında durum hiç de öyle değildir. Öğrnci öğrendiği konuyu hocanın %100 konsantrasyonu altında tekrar etmeyi pek de tercih etmeyecektir.

Gruplarda öğretmen bir başka öğrenciyle ilgilenirken ilgili konu üzerinde çok daha kolaydır. Her kesin taktiridir ki, yeni öğrenilen bir konuyu birisi tüm dikkatiyle szi izlerken tekrar etmek biraz zordur. İşte bu nedenlerden ötürü birebir dersler, daha önce gitar çalmış veya herhangi bri şekilde belli düzeyde eğitim almış ancak tamamlayamamış veya mevcut seviyesini yükseltmek isteyen kişiler için uygundur. Zira zaen gruplarda belli bir seviyeden başlamak gibi bir ihtimal bulunmamakta, tüm öğrencilerin hiç bir şey bilmediği varsayılmaktadır. Dolayısıyla bu gruplara herhangi bir seviyede bilgi sahibi kişilerin girmsi zaten uygun değildir.

Diğer taraftan yukarıda belirttiğimiz gibi hiç bir şey bilmeyen öğrencinin de birebir derslerde, aşırı yüklenme ve sıkılma gibi riskleri oldukça fazladır. Her şeye rağmen biz öğrencilerimize ders prosedürü seçimi konusunda baskı yapmamaktayız. Dileyen öğrenci yukarıdaki açıklamalardan haraketle istrediği prosedürü seçmekte özgür bırakılmaktadır. Bahsettiğimiz 72 haftalık programı bitirmek zorunlu değildir. Ancak süreyi tamamlamayan kursiyerler sınava giremez ve sertifika alamazlar. Birebir (özel) derslerden sertifika almak söz konusu değildir.

 

Klasik Gitar Kursu Eğitim Programı Ders Konuları

 • Müziğe Giriş dersi
 • Temel Müzik ve Nota Eğitimi
 • Gitarın Tanımı
 • Gitarın Nota ile Çalınmasına İlişkin Kavramlar
 • Gitarda Nota Çalınması
 • Gitar ile Parmak Egzersizleri
 • Arpej Egzersizleri
 • Gam (Dizi ) Egzersizleri
 • Kadans(Durgu) Egzersizleri
 • Akor Egzersizleri
 • Etüd Çalışmaları
 • Küçük Formda Eser Çalışması(Menuet,Andante,Prelude,Etude,Valse )
 • Büyük Formda Eser Çalışması (Süit,Sonatine,Sonat,Concertino )
 • Güncel Şarkı Çalışması
 • İki Gitar Ensemble Çalışması
 • Polifoni
 • Solo Enstrümana Eşlik Çalışması (Koorpetisyon )
 • Grup Çalışmaları
 • Solo Gitar çalışmaları ve emprovizasyon
 • Modern Dönem Gitar Çalışmaları
 • Jazz – Blues Formları
 • Flamenko Formları
 • Solo ve Grup Dinletileri Hazırlık Çalışmaları

 

Klasik Gitar Dersi nde Yararlanılan Metodlar

 • Rodriguez – Arenas Methode Vol.1-2
 • Nicolas Alfonso – Guitar Methode
 • Matteo Carcassi – Guitar Methode
 • John Mills – Guitar Methode
 • J.-M.Mourat – Classic Guitar Collection Vol.A-B
 • Christopher Parkening Guitar Method – Volume 1: Guitar Technique
 • A Treasury of Classical Guitar Repertoire – Hal Leonard Publishing
 • Lawrence Ferrara – The Student Repertoire Series Volume 1 -2
 • Ahmet Kanneci – Klasik Gitar Metodu
 • Ziya Aydıntan – Klasik Gitar Metodu
 • Bekir Küçükay – Klasik Gitar Metodu
 • Yusuf D.Büyüköğüt – Klasik Gitar Metodu
 • Bülent Bıçakçı – Klasik Gitar İçin Düzenlenmiş Ezgiler

Öğrenmeye Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler

 1. Bir kişinin müzik öğrenmesine yardımcı olabilecek en pratik müzik aleti gitardır. Klasik Gitar tüm gitar çeşitlerinin atasıdır. Kökenleri Ortadoğu ve Asya olduğu varsayılan gitar, orta çağ ‘ da dönemin Avrupalı çingeneleri tarafından piyanodan esinlenerek geliştirilmiştir.
 2. Klasik Gitar, konusunda uzmanlaşmış bir kişinin diğer gitar türlerinde de performans göstermesi mümkündür. Zira klasik gitar eğitimi, “gitar” olgusunu en temel ve bununla birlikte en akademik biçimde ele alır.
 3. Klasik Gitar dersi nin müfredatı, kökeni gereği ciddi nota ve solfej bilgisiyle harmanlanarak işlenir. Modern gitar metodlarında kullanılan “tablature” sistemi klasik gitar müfredatında bulunmamaktadır. Ancak solfej metoduna göre son derece kolay olması nedeniyle çok hızlı bir şekilde öğrenilebilir. Yani konularımızın arasında yer almasada, öğrenci tarafından zaten hızla algılanacaktır.
 4. Gitar öğrenme süreci asla, 1 veya 2 ay olarak düşünülmemelidir. Ve hatta hiçbir enstrümanı öğrenme süreci bu kadar kısa olamaz. Herhangi bir enstrümanda enstrüman ve müzik ilişkisini idrak etmek dahi en az 1 ay sürmektedir.
 5. Modern çağda Klasik gitar eğitiminin orta çağ melodileriyle sınırlı kalmaması gereğinden hareketle, Klasik Gitar derslerimizde Klasik eserlerin yanı sıra Modern eserlere de yer verilecektir.
 6. Mekanik öğrenme (motor öğrenme) gerektiren bir aktivite olan enstrüman çalmak, belli bir noktaya kadar sıkıcı olabilmektedir. Ancak Unutulmamalıdır ki, en sıkıcı egzersizler en yararlı olanlardır. Zira mekanik beceriyi edinmek bir süre melodik olmayan parmak egzersizlerini yapmakla ve / veya sıkıcı sayılabilecek eserleri irdelemekle mümkün olabilecektir.
 7. Her bireyin kişisel gelişimi ve ruh sağlığı ve özellikle çocukların sağlıklı gelişimi için müzik önemli bir unsurdur. Zira pek çok bilim topluluğu tarafından üzerinde hemfikir olunan bir yargı vardır; o da, “müziğin norolojik ve psikolojik dengeyi sağlamaktaki etkisi azımsanmayacak kadar fazladır”. Ve yine bilimsel bir yargıdır ki mekanik bir eylem olan enstrüman çalmak; matematiksel hafızanın gelişiminde çok ciddi rol oynamaktadır.

Bu Sayfa İçin Anahtar Kelimeler: klasik gitar dersi, klasik gitar kursu, klasik gitar eğitimi, klasik gitar özel ders, klasik gitar birebir kurs, klasik gitar bireysel eğitim, klasik gitar kursları, klasik gitar dersleri, ankarda klasik gitar dersi, ankara klasik gitar kursu, gitar dersi ankara gitar dersi ankara, ankara gitar dersi, elektro gitar dersi, keman dersi ankara, piyano dersi, şan dersi, bateri dersi, çello dersi, klasik gitar dersi, bass gitar dersi

Share Button