Bass Gitar Dersi

Bass Gitar Nedir?

Bilindiği gibi Bass Gitar bir altyapı enstrümanıdır. Ve daha çok eşlik enstrümanlarıyla birlikte kullanılmaktadır. Profesyonel müzisyenler Bass Gitar için Ritim Armoni enstrümanı demektedir, ki bu özellik onun hem ritim, hem de armoni altyapıları için kullanılabileceğini gösterir.

Bass Gitarın tek başına (solo) kullanılmayış nedenlerinin başında cok kalın (bas) bir sesinin oluşu gelir. Zira cok kalın seslerden düşük frekansları nedeniyle anlamlı melodiler çıkarılamamaktadır. Solo enstrümanların doğası gereği tek başlarına melodik olmaları gerektiğinden, Bass gitara solo bir enstrüman diyemeyiz. Ancak elbette bass gitar için de yazılmış ve yazılabilecek solo’ lar da vardır.

Bass gitar tür ayrımı yapılmaksızın tüm orkestralarda kullanılmaktadır. Bu nedenle bass gitar için modern müzik çalışmaları içinde en önemli enstrüman demek yanlış olmaz. Bunun yanında diğer müzik türleri için de de ciddi yer kaplamaya başlamış, hatta günümüzde Türkü çalan orkestralarda vazgeçilmez hale gelmiştir.

Teknolojisi bakımındann modern olsa da, atası olan kontrbass’ a metod olarak çok benzer. Bass gitar’ ın bir kaç varyasyonu ve ekipmanı vardır.

Aşağıda Bass Ailesinin Bazı üyeleri görülmektedir.

Kontrbass

Bass ailesinin en eski üyesi; atasıdır. Kontrbass esasında yaylı ailesinin bir üyesi iken modern müzikte gitar gibi kullanılmış ve pizzicatto tabir edilen parmakla çalım metodu ile kullanılmıştır. Doğası gereği modern müzik içerisindeki yeri Jazz ve Blues ile sınırlı kalırken, Klasik Orkestraların vazgeçilmez ögesidir.

Kontrbass yapısı gereği modern müzikte kullanılamamıştır. Zira hem tonunun modern modern tarza uygun olmayışı hem kolay taşınamaması hemde büyük kitlelere sesini duyurmanın herhangi bir elektronik ekleme yapılmaksızın sadece mikrofon ile mümkün olmaması onu günümüz müziğinin dışına itmiştir. Ancak tüm bass gitaristlerin bir gün ulaşmak istedikleri en son nokta her zaman kontrbass olmaktadır.

Elektrik Bass Gitar (Pasif)

Fender Jazz Bass 60th Year Anniversary

1950′ li yıllarda Leo Fender tarafından kontrbass ın dezavantajlarını ortadan kaldırmak için gitar ve kontrbass ın tam ortasında buluşturulmuşur. Kontrbass’ dan tellerini ve metodunu gitardan da perdelerini ve yeni görünümünü alan elektrik bas gitar günümüz orkestralarının vazgeçilmez parçasıdır. İçinde bass gitar olmayan bir modern orkestra düşünülemez.

4 Tel ve genellikle 19 perde den inşa edilen akustik özelliği bulunmayan ve sadece amfi ile kullanılabilen elektrik bass, Jazz Bass modeliyle efsaneleşmiştir. Jazz Bass basit mikrofon sistemiyle seslendirilmiş elektronikten en uzak elektrik bass modelidir. Bu özelliğiyle pek cok müzisyenin hususi tercihi olagelmiştir.

Bass gitar dersi verilirken aktif veya pasif oluşunun çok önemi olmamakla beraber geleneksel yaklaşıma göre pasif bir bass tercih etmek daha doğrudur.

Elektrik Bass Gitar (Aktif)

Yamaha TRB 1005

70′ lerin sonundan itibaren müzikteki değişim kendini daha düşük frekanslı, daha elektronik bir ton arayışı şeklinde göstermiş, bu değişim elektrik bass ta “aktif” oluşumunu doğurmuştur. Aktif bass lar günümüzde oldukça fazla tercih edilmekte özellikle RnB, Fusion, metal, vb prosesorlerin daha cok kullanıldığı müzik türlerinde özellikle tercih edilmektedir. Aktif basslar daha çok tonu oluşturabilme özelliğiyle ve gittikçe gelişen teknolojisiyle her geçen gün daha çok kişiyi etkisi altına almaktadır.

Pasif bass gitar hala Rock, Blues, Jazz, Metal vb. akustik ağırlıklı müzik türlerinden yoğun olarak kullanılmaktadır.

Aktif bass günümüzde yoğunlukla kullanılmakta olup, bass gitar dersi alanların büyük kısmı gerek kozmetik duruşu gerekse ses özellikleri bakımından aktif bass gitar tercih etmektedir.

Akustik Bass Gitar

Fender Standart

Akustik bass akustik orkestralar tarafından tercih edilen Bass modelidir. Kontrbass ile tek ilgilisi elektrik bassla ilgili kadardır. Akustik oluşu onu kontrbass a yaklaştırmaz sadece amfiye bağlanmayan Bass “Gitar” dır. Çok fazla tercih edilmez, pek çok usta tarafından fantastik olarak nitelenir.

Bass gitar dersi başlığı altında özel olarak incelediğimiz bir enstrüman olmasa da, değinilmesi gereken bir enstrüman olduğuna inandığımız akustik bass gitar, bass’ ın gitarlaşırken geçirdiği evrimi en iyi şekilde ortaya koymaktadır.

Bass Gitar Amfisi

Hartke VX3500

Elektrik bass gitar isminden de anlaşılacağı elektrik ile seslendirilir. Dolayısıyla mutlaka amfiye ihtiyaç duyar. Bass gitarın düşük frekansı ve yüksek şiddetini karşılayacak amfiler de özel olarak tasarlanıp firmalar tarafında bizlere sunulmaktadır.

Yanda Hartke marka en cok tercih edilen model bass amfisi görülmektedir.

Bass Gitar Bir mono kablo aracılığıyla amfiye bağlanır, Bu sayede akustik bir yapıya sahip olmayan Bass Gitar manyetiklere mikrofon görevi verilerek seslendirilir.

Bass gitar amfileri gitar amfilerine göre daha yüksek teknolojili olarak üretilirler. Öyleki Bass frekansları yakalamak, o frekanslarda bozulmamayı sağlamak, ve ton yakalayabilmek için çok iyi preamfiler ve equalizer gereklidir.

 Bass Gitar Dersi

Bass gitar, Kontrbass ve gitar enstrümanlarının arasında bir enstrümandır. Ata enstrüman olarak kontrbass gösterilirken, bugünkü modern “Electric Bass Guitar”, gitar temelleri taşımaktadır. İcadı cok da eski değildir. 50′ li yıllarda ilk Örneği “Fender” tarafından yapılmıştır. Amaç, Rock’n’Roll, Blues ve Jazz orkestralarında taşınabilir ve amfiye bağlanabilir bir kontrbass yapmaktır. Zira elektro gitar da Aynı mantıkla Amfiye bağlanabilmek için, akustik gitar modifiye edilerek bulunmuştur.

Biz Bass gitar dersi başlığı altında, İleri Düzey ritim ve Armoni dersleri olarak görmekteyiz, ve müfredatımızı, Yoğun ritim egzersizleri (uygulama) ve armoni eğitimiyle oluşturmuş bulunmaktayız. Derslerimiz mutlaka nota eğitimini kapsamakta, ancak bu eğitim kişinin eğitimden beklentilerine göre değiştirilebilmektedir. Yani amatör bir müzisyene hiçbir işine yaramayacak gereksiz teorik bilgi yüklenmemekte ve zaman boşa harcanmamaktadır. Bunun yerine ihtiyaçlar saptanıp yeterince ve gereğince teori ve olabildiğince fazla teknik bilgi ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Ancak unutulmamalıdır k,i Bass gitar modern orkestraların bel kemiğidir. Adeta maestro sayılabilir. Orkestranın ritim ve armoni dengesi bass gitara bağlıdır ve düzey ne olursa olsun bir bass gitaristin çok iyi armoni bilmesi gerekir. Aksi halde ezberci ve niteliksiz bir bass gitarist olmak kaçınılmazdır. Bu nedenle öğrencilerimize armoni ve teori derslerini olabildiğince ciddiye almalarını önermekteyiz.

Bass gitar dersi programında tür ve tarz ayrımı yapmamaktayız. Tüm tür ve tarzlarda müzik icra etmeye müsayit müzisyenler yetiştirmeyi misyonumuz olarak belilemiş olduğumuzdan parça ezberlemek için derslerimize katılmak isteyenlere şimdiden bu işten vazgeçmelerini öneririz. Elbette derslerimizde örnek eserler işlenecek ve elbette öğrencinin özel olarak çalmak istediği eserlere yönelinecektir. Ancak kesinlikle sadece Metal öğrenmek veya sadece Rock öğrenmek mümkün değildir. Bu şekilde sadece ezberlemek mümkündür ki bizim işimiz ezberletmek değil; öğretmektir.

Tüm müfredatımızda, yaklaşık 3000 adet teknik egzersiz, 300 adet örnek parça Bulunmakta. Ve tüm teknikler en ince ayrıntısına kadar işlenmektedir.

Derslerimizde Berklee Guitar Metod 1,2,3 Advanced Tecniques of Bass Guitar, The Music Theory (Columbia), vb pek çok kaynak kullanılmaktadır.

Bass gitar dersi metodumuz sadece 1 öğrenciye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Yani Bass gitar kursu sadece birebir (özel ders) olarak verilmektedir. Bu sayede yukarıda belirttiğimiz müfredat öğrenciye göre değiştirilebilmektedir. Örneğin yoğun çalışamayan bir öğrenci için yavaşlatılıp, tam tersi biçimde hızlandırılabilmekte, müfredata ekleme, çıkarma yapılabilmekte, hatta tamamen kişiye özel bir program geliştirilebilmektedir. Elbette eğitimin genel karakterinin bozulmasına izin verilmemektedir.

NOT: Slap çalmak bilinen bass gitar tekniklerinden sadece birisidir. Slap bas çalma kursu diye bir ders tipi bulunmamaktadır. Bas gitar dersi genel olarak bütünsel bir metod üzerinden yürütülür, bass yürüyüşleri ve slap şeklinde ayrı ayrı kurs programları olarak bölünmez. Bunu özel dersler kapsamında birebir çalışmak isteyen öğrencilerimiz için de tek söyleyebileceğimiz slap bass çalmak kısa vadede zor olmakla birlikte çok da ulaşılmaz bir teknik değildir. Ancak bass gitar eğitim sistemi içinde bir yeri ve zamanı vardır. Yeri zamanı geldiğinde bu teknik mutlaka işlenecektir. Bass gitar kursu nu slap kursu olarak görmeyiniz, ancak bu açıklamamızdan haraketle slap öğrenmeyeceğinizi de düşünmeyiniz. Dante Müzik Kursu Bass gitar kursu programı dahilinde her tekniğin en ince detayına kadar işleneceğinden emin olabilirsiniz.

Bu Sayfa İçin Anahtar Kelimeler: bass gitar kursu, bas gitar dersi, özel bas gitar dersleri, birebir bass gitar eğitimi, modern bass gitar kursu, blues bas gitar dersi, jazz bas gitar özel ders, blues enstrüman eğitimi, özel eğitim, bas gitar öğrenmek, doğru metod ile gitar dersi, ankara gitar kursları, müzik dersanesi, birebir dersler, teketek eğitim, slap çalmak, perdesiz bass, bass gitar dersi

Share Button