Akustik Gitar Dersi

Esasında akustik gövdeli tüm gitarların genel ismi akustik gitardır. Ancak Akustik Gitar Genel Tanımı Çelik Telli Akustik Gitara verilmiştir. Zira Naylon telli Akustik gitar Klasik Gitar ismiyle daha ünlüdür.

Yani denilebilir ki; Çoğunlukla 19 – 20 perdeli çelik telli, naylon telli akustiğe göre daha geniş gövdeli enstrümana Akustik Gitar genel ismi verilmektedir. Literatüdeki ismi ise Çelik Telli Akustik Gitar dır.

Gövde yapısı bakımından en azından şekil itibariyle Naylon telli ile çelik telli benzeşiyor gibi göründe de; aralarında teknik bakımdan ciddi farklar vardır. Örneğin en başta isimlerini veren tel farklılığı azımsanmayacak derecede ciddi fark yaratmaktadır. Bu farklılık enstrümanı müzik türünden çalış tekniğine kadar pek çok noktada ayrıştırmaktadır. Çelik telli akustik daha parlak ve tiz bir sese sahipken, naylon telli daha mat ve kalın bir tona sahiptir.Çelik telli akustik Rock, Folk, Blues, Jazz gibi türlerde tercih edilirken, naylon telli Klasik Müzik, Flamenco ve Latin müziklerinde kullanım alanı bulmaktadır.

Çelik Telli Akustik Gitar Klavye yapısı bakımından Elektro gitara çok yakın oluşu nedeniyle elektro gitar kullanıcıları tarafından daha çok tercih edilir. Ayrıca Çelik Telli Akustik gitar ile Elektro Gitarın Vuruş teknikleri de çok yakındır. Her iki enstrümanda da pena kullanılabilir.

Çelik Telli Akustik gitar 1900’lerin başında sanayi devrimi takip eden dönemde icat edilmiş, bu tarihten bu yana tüm modern tarzlarda yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Elektro Gitarın Babası, Klasik Gitarın Oğlu olarak kabul edilebilir. Zira Klasik gitardan esinlenilerek icat edilmiş daha sonra elektro gitara ilham kaynağı olmuştur.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Çelik Telli Akustik Gitar Daha Çok modern tarzlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle biz enstrümanı modern gitar alanında değerlendirmekte ve bu ortak ana dalda Eğitimlerini sürdürmekteyiz.

Derslerimiz

 

Birebir dersler şeklinde haftada 1 saat olarak hazırlanmaktadır. Programda Tüm eğitim konularımızın temelinde bulunan, genel müzik teorisi, Nota bilgisi ve genel armoni konuları kaçınılmaz olarak işlenmekte, Teknik konular bu konulara paralel olarak işlenmektedir.

Akustik gitar derslerinde kullanılan eserler %90 oranında Rock, Blues, Jazz, Alternative gibi tarzlardan oluşur. Enstrümanın doğası gereği diğer tarzlardan eserler seçilmemiştir. (Öğrencinin talep etmesi halinde müfredatta bulunmayan eserler, eğitimci tarafından değerlendirilip ders konusu yapılabilmektedir.)

Esasında Akustik Gitar Dersi başlığı altında, pek çok gitar tekniğine değinilmektedir. İsminin Akutik Gitar Dersi oluşu nedeniyle derslerin sadece bu kapsamda kalacağı düşünülmemelidir. Zira tüm derslerimiz genel olarak bağlı bulundukları çalgı ailesini kapsar. Örneğin, Elektro Gitar Dersi Başlığında mutlaka diğer gitar türlerine de değinildiği gibi, Akustik Gitar Dersi programında da diğer gitar türlerine değinilmektedir.

Burada bir hususa değinmek gerekir. Dersler Ana dalların altındaki programlar şeklindedir. Yani örneğin tüm gitar dersi alt programları (örn: Akustik Gitar Dersi, Klasik Gitar Dersi, Elektro Gitar Dersi) doğrudan Gitar Ana Dalına bağlıdır, ve kök programları aynıdır. Burada bahsedilen kök program, temel eğitimi ifade etmektedir. Kısacası herhangi bir programda alacağınız eğitim aynı ana dal altındaki diğer programlarla kısmi denklik gösterir ve aralarında geçiş kolay ve mümkündür. Sadece Bass Gitar için geçiş kontrbass alanına daha kolay yapılabilmektedir.

Sonuç olarak Akustik Gitar dersi aldığınızda genel bir gitar eğitimi almış olacağınızı ve uzmanlık alanınızın Akustik Gitar olacağını, diğer gitar türlerine de kısmi hakimiyetinizin olacağını söyleyebiliriz.

Ders kontenjanları ve fiyatları için ilgili linkleri dolaşabilir veya kurs hakkında bilgi almak için kurumdan telefonla bilgi alabilirsiniz.

Bu Sayfa İçin Anahtar Kelimeler: akustik gitar kursu, gitar dersi, özel gitar dersleri, birebir gitar eğitimi, modern gitar kursu, folk gitar dersi, jazz gitar özel ders, blues enstrüman eğitimi, özel eğitim, akustik gitar öğrenmek, doğru metod ile gitar dersi, ankara gitar kursları, müzik dersanesi, birebir dersler, teketek eğitim

Share Button