Gitar Dersi

gitar dersi

Gitar Dersi Programlarımız aşağıda alt programlarıyla gösterilmiştir. Eğitimini almak istediğiniz gitar dalı’ nın ismine tıklayarak o programa ait sayfaya erişmeniz mümkündür. Bu sayfamızda genel açıklamalar ve içerik tanıtımları yapmaktayız. Elbette bu sayfayı da gözden geçirmenizi ve karşılaştırmalı analizler yapmanızı öneririz.

Klasik Gitar

klasik gitar ders,Klasik gitar dersi, Avrupa ekolü klasik gitarın konu alındığı dersleri içerir. Ders konuları Avrupa’ nın ciddi okullarının akademik programlarını kapsamaktadır.

Klasik Gitar gruplarda veya birebir olarak verilebilir. Gitar üzerine en eski ve kapsamlı akademik metod Klasik Gitar Metodudur. Özellikle küçük yaş gruplarında bu programla başlamak tavsiye edilmektedir.

Klasik gitar, diğer gitar türlerine geçmek için bir basamak veya geçiş aracı değildir.  Daha doğrusu böyle bir zorunluluk yoktur. Klasik gitar eğitimi başlı başına geniş kapsamlı bir eğitimdir ve diğer türlerin altında veya gerisinde değildir.

Elbette Klasik gitar en iyi eğitim programıdır demek de doğru değildir. Zira iyi, güzel gibi kavramlar görecelidir. Hangi programa katılacağınıza karar verirken tamamen beğenilerinizi takip etmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

>>>Devamı İçin Tıklayınız…


Pop Gitar

pop gitar dersiGünümüz Müziğinin Naylon telli akustik Gitarla, bir başka deyişle klasik gitarla icra edilmesine yönelik programdır. Bu dersler ileri aşamada Flamenco ile birleştirilmekte. Uzmanlık Flamenco yönünde olmaktadır.

Pop Gitar dersi gruplarda veya birebir olarak verilebilir. En kısa sürede tamamlanan programdır. Ancak bu özelliğinden de anlaşılacağı gibi, akademik kapsamı diğer türlere göre düşüktür.

Elbette sadece akademik kapsamının dar oluşu onu basit bir program haline getirmez, bilakis pop gitar programında hemen hemen tüm gitar tekniklerinden ögeler bulunmaktadır. Pop gitar klasik gitar’ ın aksine tüm gitar türlerine geçiş için bir basamak olarak değerlendirilebilir.

Ancak pop gitar, doğası gereği klasik gitarla biraz ters düşmektedir. Gerek akademik kapsamı gerek repertuar içeriği gereği klasik gitara geçiş bu gitar türünden fazla tercih edilmez. Sadece klasik gitar çalmak isteyenlerin öncelikle bu programa dahil olmalarını önermiyoruz.

>>>Devamı İçin Tıklayınız


Akustik Gitar

akustik gitar dersiPopüler veya geçmiş dönemlerde icra edilmiş olan çoğunlukla Rock tipi eserlerin, Akustik gitarla icra edilmesine yönelik derslerdir.

Bu dersler çelik telli Akustik gitarla yapılır ve Çelik Telli Akustik gitar, Naylon telli Akustik Gitardan farklı teknik özelliklere sahiptir. Akustik Gitar birebir olarak verilir.

Pop gitar metoduna benzer bir program içeriğine sahip olmakla birlikte, içerisinde elektro gitar metodundan da pek çok unsur barındırır.

Elektro gitar’ a geçiş için bir basamak olarak değerlendirilse de, esasında neredeyse tüm elektro gitar çalanların bir akustik gitarı da hep olmuştur.

Ancak, akustik gitar hem büyük bir gövdeye sahiptir, hem de kalın ve sert telleri vardır. Bu nedenle adaptasyon sürecinde fiziksel zorluklar çekmeniz mümkündür. Bu özelliğini de dikkate almanızda fayda olabilir.

>>>Devamı İçin Tıklayınız…


Elektro Gitar

elektro gitar dersiElektrik Gitarın yaklaşık 100 yıllık geçmişi çok uzunmuş gibi görünmese de Modern ve Geçmiş Dönem sınıflandırması bu derslerde zaruridir. Zira Modern Elektrik Gitar Derslerinde, Günümüz Türlerine yer verilmekte, özellikle genç müzikseverlerin tatmin olması ancak bu şekilde mümkün olmaktadır.
Modern elektro gitar dersleri kurumumuzda verilmekte olan The Blues Academy derslerinin Dışında kalan programları kapsar. Bu programlarda bilinen elektro gitar dersleri özgün bir Müfredat ve sunumla ortaya konmaktadır.

Elektro Gitar Dersi birebir olarak verilir. Derslerimiz tam donanımlı sınıflarda, kendi ekipmanlarımızla verilmektedir. Derslere enstrüman dahil hiç bir ekipman getirme gereksinimi bulunmamaktadır.

Elektro gitar derslerimizde herhangi bir türe yönelmek söz konusu değildir. Kapsam hemen hemen tüm müzik türlerini içermektedir. Elektro gitar dersleri kapsamında, elektro gitar ile ilgili müzik teknolojilerinin tamamına değinilmekte, ekipman kullanımından, stüdyo çalışmalarına kadar her türlü çalışma yapılmaktadır.

Elektro gitar dersi spesifik bir eğitim programıdır. Bu programdan diğer programlara geçiş pek görülmeyen bir durumdur. Zira çalıcısı bu enstrümana özel müziği dinler ve onu icra etmek ister.  Siz de elektro gitar müziği ile ilgileniyorsanız bu programı gönül rahatlığı ile tercik edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendiliğinden gelişen bir süreçtir ki, elektro gitara yeterince hakim olanlar pek çok diğer telli çalgıya kolaylıkla adapte olabilmektedir.

>>>Devamı İçin Tıklayınız…


Bass Gitar

bas gitar dersiBilinen Bass Gitarın genel olarak icrasına yönelik derslerdir. Global metodlarla işlenir. Bass Gitar Dersi birebir olarak verilir. Metod içeriğinde Armoni bilgisi, temel nota deşifre ve solfej bilgisi işlenmekte, herhangi bir tür ve tarz ayrımı yapılmamaktadır.

Derslerimizde hemen hemen tüm müzik türlerinin örneklerine değinilir. Özellikle Jazz, Funk, Soul ve RnB türleri üzerinde daha fazla durulur.

Bass gitar programımızdan mezun olan bir kişi herhangi bir orkestrada, herhangi bir müzik türüne eşlik edebilecek seviyeye gelmektedir.

Çok önemli bir uyarıyı burada yapmamız önem arz etmektedir. Bass gitar kesinlikle bir geçiş enstrümanı değildir. Ayrıca bass gitara başlamak için diğer enstrümanları çalmış olmak, örneğin önce klasik gitarla temel atıp, sonra bass gitar a geçmek gibi bir durum söz konusu değildir. Bass gitar kendi başına bir enstrümandır, eğer illa bir atadan bahsedeceksek bu enstrüman kontrbass’ dır.

Derslere başlamaya karar verirken dikkate almanız gereken bir kaç husus:

  • Bass gitar diğerlerinden daha kolay veya zor değildir.
  • Bass gitar klasik gitarın devamı değildir.
  • Bass gitar tek başına kullanıldığında sınırlı düzeyde cevap verir.

Sonuç olarak eğer bu enstrümanı çalmak istiyorsanız hemen, bu enstrüman’dan başlayabilirsiniz.

>>>Devamı İçin Tıklayınız…


Gitar Dersi hakkında genel bilgilendirme ve sık sorulan soruların cevapları

Gitar dersi süresi ne kadardır?

Her eğitim programında (Elektro, Bass, Akustik, Klasik, Pop) farklılık göstermekle birlikte gitar dersi müfredatları ortalama 2 yıldır. Ancak bu bahsedilen süre, eğitimin tamamlandığı süredir. Gitar eğitimi sürmekteyken örneğin ilk 3 ay içerisinde somut sonuçlar görülmektedir.

Hangi Gitar Türü Daha Kolaydır?

Bu kesinlikle yanlış bir yaklaşımdır. Bir türün diğerine göre zor veya kolay olmasından söz etmek büyük bir hatadır. Ancak müfredatlara göre bir ayrım yapmak mümkündür. Örneğin, pop gitar müfredatı gitar tekniklerinin bir kısımını kapsamakta ve gitar eğitimi sürecinin ilk 3 ayında somut sonuçları ortaya çıkmaktadır. Oysa bass gitar enstrümanında sonuç almak çok daha uzun bir süreci kapsar.

Gitar Dersi almak için çok mu geciktim?

Yaşınız kaç olursa olsun gitar eğitimi almanız mümkündür. Özellikle hobi eğitimi klasmanında gitar dersi almanın kesinlikle bir yaşı yoktur. Olguyu nörolojik açıdan değerlendirdiğimizde, 45 yaşında bir öğrencinin 14 yaşında bir öğrenciye göre reflekslerinin ve algılarının daha zayıf olacağı doğrudur. Ancak bu öğrencinin varmak istediği noktaya göre göreceli kabul edilebilir. Başka bir deyişle, eğer virütöz olma niyetini yoksa 70 yaşında bile gitara başlamanız mümkündür.  Gitar dersi, bir fiziksel aktivite değildir. Bedensel yeterlilik var olduğu sürece yaşınız kaç olursa olsun eğitim alabilir, hayatınıza renk katabilirsiniz.

Gitar çalışmaya vaktim yok, o halde hiç başlamasam mı?

Bu kesinlikle geçersiz bir argüman. Dünya’ nın en yoğun insanı dahi, günde 15-20 dakikasını hiç bir şey yapmadan geçirebilmektedir. Örneğin, televizyon başında geçirilen süreler, internet gezintileri ve video oyunları’na harcanan zamanlar gibi pek çok kayıp zamanımız mevcuttur. Bizim programlarımız haftada ortalama 4 saat gitar çalışmayı öngörmektedir, ki bu günlük ortalama yarım saate denk gelmektedir. Madem istiyorsunuz bu zamanı yaratmak sizin elinizde.

Gitar Dersi

Gitar dersi, herkesin aslında kendi kendine ve  / veya çeşitli kaynaklar kullanarak başarabileceği gitar çalma işini, çok hızlı bir şekilde edinme sürecidir. Örneğin internet kaynakları, eğitim diskleri ve kitaplar esasında büyük ölçüde gitar öğrenmeniz için size yardımcı olacaktır.

Ancak ne yazık ki, üzerinde hiç bir bilgiye sahip olmadığınız bir konuyu, her detayı en ince ayrıntısına kadar ifade etmeyen; etmesi de mümkün olmayan bu kaynaklardan, tek başınıza almanız zaman maliyetini hatırı sayılır ölçüde artırmaktadır. Kaynaklara soru sorma şansınız olmadığı gibi, bu kaynaklar hatalarınızı düzeltemez, çok daha önemlisi kaynakların doğru olduğu da tartışılabilir. Öyle ki, bugün Dünya’ nın herhangi bir yerinde gitar çaldığını iddia eden herhangi birisi gitar eğitim kitabı yayınlayabilir. Ve bu kişinin bu yetisinin ölçülmesi zorunluluğu yoktur. Hele ki internet kaynaklarında hiç bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. Yani kaynakları analiz edebilecek deneyime sahip değilseniz aslında büyük bir tehlike altındasınız.

Öğrenilmiş bilgiyi değiştirmek, hiç bilinmeyen veriyi yüklemekten çok çok daha zordur. Yukarıda bahsettiğimiz olumsuzluklardan birisine denk geldiyseniz ve eğer yanlış bir bilgi edindiyseniz bunu düzeltmek oldukçe çok zaman alacaktır. Bunun yanında mekanik beceriler çoğu zaman geri döndürülememektedir ve bu öğrendiğiniz yanlışla bir ömür beraber olmanız anlamına gelir.

Gitar dersini bir kurstan almanın en önemli faydalarından biri ise, disiplindir. Kişi eğer rutin bir eğitime devam ediyorsa kendini zorunlu hisseder, belli bir sistematik içerisinde çalışır. Oysa kendi kendine öğrenme sürecinde hiç bir itici güç yoktur ve öğrenci zaman zaman aylarca gitarı eline almayabilir.

Gitar eğitimi eğer bir kurumdan alınıyorsa;

  1. Eğitimin doğruluğundan endişe etmenize gerek yoktur.
  2. Kaynaklar sizin yerinize analiz edilip, doğru kaynak kitaplar sizin için tespit edilir.
  3. Size en doğru eğitim programına yönlendirilirsiniz.
  4. Hatalarınız anında düzeltilir, hatalı edinim ihtimali yoktur.
  5. Anlamayacağınız hiç bir nokta kalmayana kadar derine inilip, tüm sorularınıza cevap verilebilir.
  6. Disiplinli biçimde çalışmanız otomatik olarak sağlanır.
  7. Kendi kendine 3 yılda öğreneceğiniz bilgi ve beceri 5 ayda verilebilir.

Sonuç olarak değindiğimiz gibi, elimizde sihirli bir yetenek yok. Öğrettiğimiz hemen hemen herşeyi kendi kendinize yapmanız da mümkündür. Ama tam olarak bizim getireceğimiz noktaya varamayacağınız gibi, muhtemel hatalar edinmeniz ve sürecin 10 kata kadar daha uzun olması da mümkündür.

Share Button