Çocuklar için Piyano Dersi

Piyano, akademik müfredatı en kapsamlı ve en kapsayıcı olarak tanımlanmaktadır. Bu özelliği ile, pek çok eğitim kurumunda temel enstrüman olarak kullanılır. Ancak, Çocuklar için Piyano Dersi verilirken, klasik metodların kullanılması oldukça yanlıştır. Öyle ki, klasik metod tartışılmaz kuralları olan ve öğrenciyi kendine uydurmak isteyen bir eğitim programıdır. Oysa çocuklar, otoriter sisteme ayak uyduramayabilir ve mevcut potansiyelleri bu geri tepme sebebi ile zayi olabilir.

İşte bu yüzden biz kurumumuzda 10 yaş altındaki bireylere özel programlar işlemekteyiz. 3 yaştan itibaren öğrenci kabul ettiğimiz programlarımız, dünya’nın saygın metodları kullanılarak işlenmektedir.

Gerek nota eğitimi, gerek mekanik ve gerekse repertuar eğitimi 10 yaş altındaki çocuklara çok özenli sunulmalıdır. 5 yaşında bir çocuğun ay ışı senfonisi’ nden keyif almaması onun kabahati değildir. Çocuklar çoğunlukla komplike melodileri akıllarında tutamazlar ve akıllarında tutamadıkları melodilerden keyif almazlar.

İnsanoğlu müzik algısını melodik hafızasına kaydeder. Melodik hafıza bir çeşit kas gibidir ve zaman içerisinde kullanıldıkça genişler. Çocuklarımızın komplike melodileri akıllarında tutamamalarının da temel nedeni esasında budur. 60 aylık çocuklarda ölçülen melodik hafıza süre olarak ortalama 5 saniye iken, 15 yaşına gelindiğinde bu süre 20 saniyeye kadar uzar. Elbette bu müzik ile ilişkisi olmayan bireyler için geçerlidir. Müzik eğitimi alan çocuklarda bu rakam 10 – 15 kata kadar artabilmektedir. Burada saniye olarak belirtilen rakamlar açıklayıcı olması bakımından verilmiştir. Zira “Allegro metorom ile 3/4 ölçüde 2 ölçü majör” anlatımı pek de açıklayıcı olmayabilir.

Melodik hafıza süre olarak genleşirken, algoritma olarak da genleşmektedir. Öyle ki, Müzikle uğraşmayanlar çok karmaşık melodileri akıllarında tutamadıkları için hafızalarına kaydedemezken, müzikle uğraşanlar bu konuda zorluk çekmezler. Örneğin, Jazz, müzisyenler için vazgeçilmez bir türken, müzikle ilgilisi olmayanlar için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bunun sebebi melodik hafıza’ nın kaydedilebilir veriye ulaşamaması dır. Çünkü jazz oldukça komplike ögeler barındırır ve akılda tutulması çok güçtür.

Müzik prodüktörleri, bu sebeple Jazz müzik yapımı yerine, pop müziği tercih ederler, zira toplumun genelini etkisi altına alabilecek müzik türü, mümkünse herkesin anlayıp, akılda tutabileceği türden olmalıdır.

Çocuklarımızın, klasik ve kapsamlı metodlarda yer alan repertuarları çalmak istemesini beklememiz hatadır. Zira öğrenci eserden keyif almayacak ve devam etmek istemeyecektir. Oysa kendine uygun eserleri büyük zevkle çalabilir ve enstrümana konsantrasyonu tam olur.

Burada önemle değinilmesi gereken bir diğer husus, eğitimin sunumudur. Çocuklar için Piyano Dersi veren öğretmen kesinlikle pedogojik formasyona sahip olmalıdır. Kurumumuzda bu yaş grubuna eğitim veren öğretmenler pedogojik formasyona sahip olmalarının yanında, yeterlilikleri defalarca test edilmiş ve deneyimleri yeterli ölçüdedir.

Kurumumuzda çocuklara verilen eğitimlere kesinlikle Eğitim Fakültesi mezunları girmektedir.

Share Button