Çocuklar için Gitar Dersi

Çocuklar için Gitar Dersi derken farklı bir gitar programından mı bahsediyoruz? Evet. Kesinlikle 10 yaş altındaki çocuklarımız için verilecek müzik eğitimi klasik programlardan farklıdır. Tabii ki çocuklarımız bizlerle aynı repertuarı kullanmayacak ve bizim sahip olduğumuz algılama yetisine sahip olmayacaktır.

Çocukların motivasyonu yetişkinlere göre çok farklıdır. Çocuklar hemen hemen her aktiviteyi oyun olarak görür, bu özelliği göremezse o aktiviteden sıkılır ve kaçar. Klasik eğitim ilkeleri bu konu hakkında “tam disiplin, doğru çözmdür” sloganını benimsemiş olsa da, modern zamanlarda yaşayan çocuklar hiç de bu kadar kolay elde edilemezler.

Yapılan araştırmalar, son 50 yılda insan zekasının %20 oranında geliştiğini, yetişmekte olan çocuklarımızın bizlerden daha zeki olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak artık onları kandırmamız veya baskı ile susturmamız mümkün değildir. Son 20 – 30 yıldır batılı ülkelerde yöntem hızla değişmiş ve çocuklara yönelik eğitim programları bu duruma uygun olarak düzenlenmiştir.

Şehir yaşantısı içindeki çocuklar binlerce uyarıcı ile her gün karşılaşmakta, her gün hafızalarına akıl almaz sayıda veri işlenmektedir. İster istemez çocuklar daha fazla düşünmekte, daha çok muhakeme yapmakta ve daha çok sorgulamaktadır. Günümüz çocuklarının “Neden”, sorusunu sormasına engel olamazsınız. Hele ki, “sus ve emirlere uy” talimatına koşulsuz şartsız itaat etmesini hiç bekleyemezsiniz.

Onları kapsamalı, ne düşündüklerini anlamalı ve onlara açıklamalarda bulunmalısınız. Düşünün ki, bu çocuklar bilgi teknolojilerine daha 8 yaşında bile ebeveynlerinden çok daha hakimdirler. Yani onlar bilgi konusunda bizden çok daha ilerideler. Onların bizi her konuda haklı bulmalarını istiyorsak, soru ve sorunlarına mantıklı cevaplar vermek durumundayız.

Ne olursa olsun, cevap veremediğimiz sorular ortaya koymamalıyız. Onları sıkmamalı ve adaptasyonlarını maksimum seviyede tutmalıyız.

O halde ne yapmalıyız?

  1. Cevapsız soruların olmayacağı bir eğitim programı kullanılmalı.
  2. Eğitim programı kesinlikle gereksiz disiplin, sus ve yap politikası içermemeli.
  3. Gerek müfredat, gerekse repertuar yaş grubuna uygun seçilmeli.
  4. Aşırı beklenti içinde olunmamalı, stres yaratılmamalı.
  5. Öğrencinin motivasyonu için gerekli metodlar kişiye özel olarak tespit edilmeli ve uygulanmalı.
  6. Motivasyon kaybına izin verilmemeli ve gerekiyorsa eğitim programı, oyun programına dönüştürülebilmelidir.

İşte biz çocuklar için gitar dersi programımızda tüm bu ilkelere uyuyor ve müziğin korkutucu bir eylem olarak çocukların kafasında yer etmesine izin vermiyoruz. Doğru metodlar kullanıldığında en ilgisiz çocuğun dahi enstrüman çalmak konusunda belli düzeye kadar başarı sağlayabildiğini defalarca test ettik ve görük.

Bu arada değinilmesi gereken çok önemli bir konu ise eğitmenlerdir. Çocuklar için gitar dersi verecek eğitmenler mutlaka pedogojik formasyona sahip olmalıdır. Aksi halde yukarıdaki ilkeleri benimsemiş olsalar dahi, eğitimleri çocukları eğitmeye yönelik olmadığı için, çok kapsamlı ve maddeler halinde sayılamayacak kadar fazla detayı bulunan çocuklara eğitim vermek konusunda başarısız olacaklardır. Zira Pedogoji eğitimi almamış müzik insanları, çocuk psikolojisini bilmez ve davranış geliştirme noktasında yetersiz kalır.

Kimi ebeveynler, yanlış bir algı ile, örneğin konservatuar hocalarından alacakları eğitmin 8 yaşındaki çocukları için çok verimli olacağını, çocuğunun en doğru eğitimi alacağını düşünür. Oysa ki, böyle olmayabilir. Müzik teorisyeni ve mesleğin en üst seviyesinde bulunan bir kimsenin, çocukların gereksinimlerini anlamasını ve ona yönelik program geliştirmesini beklemek doğru olmaz. Kaldı ki buna gerek de yoktur. Çocuğunuz diyelim virtüöz düzeyinde bir müzisyenden de eğitim alsa, orta düzey bir müzisyenden de eğitim alsa, 15 yaşına kadar öğrenecekleri hemen hemen aynıdır. 8 yaşında bir çocuğun virtüözite seviyesindeki eserlere hakim olması beklenemez. Dolayısı ile, “çocuğuma en iyi eğitimi aldırıyorum” mantığı ile böyle bir yola başvurmak gereksiz ve çoğu zaman olumsuz sonuçlara gebedir.

Bizim derslerimiz mutlaka pedogojik formasyona sahip, deneyimli eğitim uzmanları tarafından verilmektedir. Pek çok yerde Çocuklar için Gitar Dersi konusu hafife alınırken, biz bu konuya özel olarak eğilmekte ve geleceğin gelişmiş bireylerinin ancak sanat eğitimi almış kişiler arasından çıkabileceği bilinciyle bu konu özellikte sosyal bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu çocukları kaybetmemek bizim ilk önceliğimiz. Onların motivasyonunu korumak ve gelecekte yukarıda bahsettiğimi kişilerden kapsamlı bir eğitim alabilmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Çocuklar için gitar grupları ve özel derslerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilir veya eposta gönderebilirsiniz.

Share Button