Dante Güzel Sanatlar ve Müzik Kursu, Müzik, Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Eğitimleri vermekte, %100 özgün fikirler geliştirmekte ve sizlere beklentilerinizin de ötesinde hizmet vermek maksadıyla çalışmaktadır. Varlığımızın sebebi olan sizleri ticari meta olarak değil, kurumumuzun temel direklerinden varsaymaktayız. Zira devamlı gelişim ve yayılma ancak sizlerin bize göstereğiniz güven ile mümkün olacaktır.

Dante Güzel Sanatlar ve Müzik Kursu, TC. Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlıdır. Bütün işlem ve prosedürlerimiz Bakanlık tarafından izlenmektedir. Gerek tesis yapılanmamız, gerekse eğitim programımız bakımından yasal zorunluluklarımızı, gereğininde ötesinde yerine getirmiş bulunmaktayız.

Kuruluşumuzdan bu yana bize göstermiş olduğunuz ilgi ve duyduğunuz güven sayesinde her geçen gün yeni adım daha atmakta, ülkemizde kültür ve sanat faaliyetlerinde fayda sağlamakta ve bununla gurur duymaktayız.

Bize göre sanat, ülkemizin yükselmesi ve ileri gitmesi için en önemli itici güçlerden birisidir. Ve biz mesleğimin bu özelliği ile gurur duyuyor, bu motivasyonla işimize en sağlam biçimde sarılıyor ve olabildiğince çok vatandaşımızın sanatsal ve kültürel faaliyetlerle buluşmasına gayret gösteriyoruz.

Biz müzik aleti çalabilsin veya çalamasın, müzik kursu almış bireylerin dünyaya bakışları farklıdır. Kimi çevrelerce olumlu karşılanmasa da, düşünen, sorgulayan, araştıran bireylerin yetişmesi, dünyaya sanatsal felsefe ile bakabilen bireyler ile mümkündür. Herkes müzik profesyoneli olmak zorunda değildir. Müziği veya sanatın herhangi dalını özel uğraş edinmek, insanın hayatına katabileceği en önemli kıymetlerdendir. Biz bu misyona katkı sağlamaktan gurur ve onur duyuyoruz.

 

Kurumsal yapımız içinde, yüksek denetim ilkeleri uygulanmaktadır. Hizmetimizin kalitesini en üst düzeyde tutmak amacıyla sizlerin bilgilerine daima değer vermekte ve sizi dinlemekteyiz. Gerek fiziksel, gerekse elektronik ortamda tüm eleştirinizi hassasiyetle dikkate alıyor, gerekli adımları derhal atıyoruz.

%100 öğrenci memnuniyeti ilkesinde çerçevesinde hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, memnuniyetiniz karşılığında, iyi niyet çerçevesinde mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız.

Maliyet bizce, gider değil, fayda sebebidir. maliyetlere katlanmadan sonuç alınamayacağına ve yapılan harcamanın fayda olarak geri döneceğine inanmaktayız.

Güzel Sanatlar Kursu Nasıl Olmalı?

Bıkmadan ve usanmadan kendimize sorduğumuz, her şey mükemmel olsa da, irdeleyip cevap aradığımız sorudur, gitar dersi nasıl verilmeli, müzik dersi sınıflarında hangi ekipmanlar olmalı, idari bakımdan hangi adımlar atılmalı, keman dersi’ nin daha hızlı verilmesi ihtimali var mıdır, resim kursu verilirken gruplar nasıl ayarlanmalıdır, öğrenciyi drama faaliyetlerinin içinde tutmak maksadıyla neler yapılmalı, tiyatro dersi temsil üzerinden mi yoksa teorik mi verilmeli ve benzeri yüzlerce soru sormakta ve sizlerden gelen eleştirileri de dikkate çözümler aramaktayız.

Biz, kursumuzu tesis eder ve işletirken, Yüksek Dünya Standartlarını baz alıyor, ancak onların sınırlarına hapsolmuyoruz. Modern ve gelişmiş ülkelerde uygulanan modellerden daha aşağıda olmayan standartlarımızı, kendi vizyonumuza uygun biçimde revize edip, rekabet koşullarını dikkate almadan en iyi müzik eğitimi  gerekli  sınırları zorluyoruz.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik eğitimi hizmetlerimizin verildiği alanlar teori ve pratik derslikleri olmak üzere 2 gruptur.
Teori dersliklerimizde müzik teorisi dersi, Şan, Solfej dersi, Müzik Okulları’na hazırlık dersi (Konservatuar, Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi Yetenek Sınavları) ve armoni dersleri işlenmektedir. İnteraktif biçimde verilen derslerimizde katılımcı eğitim esas alınmakta ve görsel öğretim araçları kullanılmaktadır. Elbette bu dersliklerde Piyano vb. temel enstrümanlar bulunmaktadır.

Pratik dersliklerimizde ise uygulamalı dersler verilir. Burada keman dersi , kontrbass dersi, yan flüt dersi, Saxofon dersi, Trombon dersi, Trompet dersi, Piyano dersi, Klavye – Org dersleri, elektro gitar dersi, bas gitar dersi, klasik gitar dersi ,akustik gitar ve pop gitar dersleri, uygulamalı şekilde verilir.

Görsel Sanatlar Eğitimleri, örneğin resim kursu, el sanatları gibi eğitimleri pratik salonlarda verilmektedir. Fotoğrafçılık, foto-film eğitimleri ise, saha ile birlikte, karanlık oda ve uygulama dersliklerinde verilmektedir.

Sahne sanatları eğitimlerimiz ise, Tiyatro haricinde merkez uygulama salonlarımızda verilirken, tiyatro eğitimleri temsil provaları, anlaşmalı tiyatro salonlarında verilmektedir. Temsil provaları haricindeki çalışmalar yine merkez dersliklerimizde sürdürülmektedir.

Uygulama sınıflarımızda kullanılan ekipmanlar düzenli olarak yenilenmekte, gerekli ders araç ve gereçleri ve müzikal enstrümanların bakımları uzman ekiplerce yürütülmektedir. Derslerimize enstrüman getirmeniz gerekmez. Sınıflarımızda gerekli ekipmanlar mevcuttur; ancak dilerseniz kendi enstrümanınızı da elbette getirebilirsiniz.

Kurumumuzda açık, tüm derslerin kürsü başkanı vardır ve bu dersler kürsü başkanları tarafından organize ve idare edilir. Kürsü başkanları mevzu bahis dersin akademik ünvanına sahip müzik akademisyenlerinden seçilmektedir.

Kurumumuzda uygulanan müfredatlar uluslararası standartlarda olup, sunumları mutlak suretle yüksek öğrenim görmüş, bir kısmı ise akademisyen seviyesindeki eğitimciler tarafından yapılmaktadır. Öğretmenlerimiz belli yaş aralıklarındadır ve performans ölçümüne tabi tutulup, meslekte yeterlilikleri düzenli aralıklarla sınanmaktadır.

Derslerimiz dijital olarak süreli işlenmekte, giriş ve çıkışlarımız anonslarla, otomatik olarak duyurulmaktadır. Hiç bir kurs programımızda zaman kaybına izin verilmemekte, eğitmenlerimiz zamanı en hassas biçimde kullanmaktadır.

Sonuçlarımızı Somutlaştırıyoruz

Dante Güzel Sanatlar ve Müzik Kursu’nde ne dersi alırsanız alın, sonuçları gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, gitar dersi alan öğrenci stüdyo kayıtlarında yer alıp, demo eseri seslendirebilirken, Şan dersi alan öğrenci konserlerimizde sahne alarak gelişimini gözlemleyebilir.

Kurumumuz Eğitim enstitüsü gibi çalışmaktadır. Aldığınız eğitimin uygulamasını da yapmanızı sağlıyoruz. Eğer biz üniversite hazırlık kursu olsaydık, sonuçlarımızın ölçümü sınav başarısı ile ölçülebilirdi. Ancak sanat eğitimlerinde ölçüm görecelidir. O halde bunu sınamanın tek yolu, sahne almak, eser üretmek ve gösterilere katılmaktır.

Biz bu eksikliği gidermek amacıyla yılda 2 kez konserler düzenliyor, olabildiğince çok sayıda öğrencimizin sahneye çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Temsiller sahneliyor, tüm aşamalarda yeni görsel eserler ortaya koyuyoruz. Böylece ben ne öğreniyorum ve ne öğrendim sorularına cevap bulmak zor olmuyor.

Eleştirileriniz Altın Değerinde

Sizden gelen soru, sorun ve şikayetleri ciddiyetle ele alıyor. Bu geri bildirimlerin bizi geliştirdiğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin soru ve sorunlarına kalıcı çözümler bulurken bu arada kendi kurumsal hafızamızı da güçlendirmiş oluyoruz.

Öğrencilerimize özel, web tabanlı şikayet sistemi kurmuş ve en basit sorunun dahi, yöneticilerimize ulaşmasını sağlamış bulunmaktayız.

Sorununuz ne olursa olsun, karşılamaya hazırız.

Dante Güzel Sanatlar ve Müzik Kursu, tüm Türkiye’ ye kültür öğretmek vizyonuyla çalışır, pek çok sorunla boğuşan ülkemizde en ufak gelişime sebep olmak bizi kazanacağımız ticari gelirden daha mutlu edecektir. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz işimiz, bize göre memleket meselesidir. İşimizi severek yapabilmemiz noktasında bize destek olan en kuvvetli itici güç de budur. Vatandaşlarımızın sahip olacağı tek kültür zerresinde dahi katkımız olmasından gurur duyarız.

Müfredatımız TC. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş, beynelmilel programlar ve kurumumuzun özel olarak geliştirdiği özel programlardan oluşmaktadır. Elbette müfredatın sunumu da içeriği kadar önem taşıdığından, sunumumuzda da özel teknikler kullanmaktayız.İşletmecilik anlayışımız toplam kalite felsefesine dayalıdır. Katıldığınız program ne olursa olsun alacağınız müzik eğitimi titizlikle takip edilmekte, en ufak aksiliğin dahi eğitim sürecine zarar vermesine izin vermemekteyiz.

Gerek personel yönetimi, gerek organizasyonumuz %100 elektronik ortamda gerçekleşmekte ve üst birimler tarafından kontrol edilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, Kurumumuz “Kurum” olduğunun bilincindedir ve bu çerçevede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilmektedir.

3 Şeyi çok iyi biliyoruz.

  • Siz, bizim varoluş nedenimizsiniz.
  • Müzik sizin hobiniz olsa da bizim işimiz
  • Türkiye’ de yaşıyoruz.

Yani, kim olursanız olun ve ne isterseniz isteyin, biz sizin için burada hazırız. Sizler bize itimat ettiğiniz sürece mesleğimizi yapabilir ve ticari kazanç elde edebiliriz. Ve size göre hobi de olsa müzik bizim mesleğimiz ve onu en iyi şekilde sunarken, Türkiye’ de yaşadığımızın bilincindeyiz ve buna uygun fiyat politikası öngörüyoruz.

Ayrıca bunu memleket meselesi olarak da görmekteyiz. Çağdaş Türkiye’ nin aydınlık yüzlerinin yetişmesinde bir nebze de olsa faydamız olursa, ne mutlu bize.

Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize modern Dünyanın kapılarını aralamak esas vazifemizdir.

Bizimle güvendesiniz, Çünkü bizim güvencemiz “SİZ”siniz. Öğrencilerimizin eğitimden gerekli verimi alması bizce her şeyden değerlidir. Memnuniyetiniz, memnuniyetimizdir.

İhtiyacınıza özel çözümler, kişiye özel müzik eğitimi müfredatları

Kurumumuzda tüm yaş gruplarında, her düzeyde bireye özel; ihtiyaçları ve beğenileri ölçeğinde müzik eğitimi verilmektedir. Örneğin, daha önce başka kurumda çello kursu almış ve belli düzeye gelmişsiniz ve ilerletmek istemektesiniz. Eğitmenlerimiz size özel programlar hazırlayıp, seviyenize uygun biçimde zaman kaybına yol açmayacak biçimde müfredat hazırlayabilirler. Derslerimiz çoğunlukla birebir ders biçiminde işlendiğinden programın uygulanması da, gayet kolay olacaktır. Ayrıcabu sayede daha önce eğitimini almış olduğunuz konuları tekrar etmek zorunda da kalmazsınız.

Kurumumuzda başlıca aşağıdaki kurs programları uygulanmaktadır. Diğer eğitim programlarımızı ana menüden “Eğitimlerimiz” linkinin altındaki sekmelerden ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal Yönetim

Kurumumuzda idari sistem, kurumsal yapıya sahiptir. Tüm iş ve işlemlerimiz beyan edilmiş prosedürlerimize %100 uygun biçimde istisna olmaksızın kurallara uygun biçimde sürdürülmektedir. Hep söylediğimiz ve işletmecilik felsefemiz odur ki, Sanat sizin hobiniz olabilir, ancak bizim işimiz ve biz işimize saygı duyuyoruz.

Ülkemizde ne yazık ki alışılagelmiş olan, sanat unsurunu ikinci plana atan zihniyete şiddetle karşı duruyor ve kurumsal çizgimizden asla taviz vermeyerek, en az bir üniversite kursu kadar önemli olduğumuza vurgu yapmak istiyoruz.

Kurumumuzda sadece bizim değil, öğrencilerin de bu bilinçle sorumluluklarına sahip olmalarını istiyoruz. Zira sanat, eğlenceden ve vakit öldürmekte çok daha öte ve derin anlamları ihtiva etmektedir.

Geri kalmış zihniyetin, bağnaz düşünce sistemine göre, “dıngırtı” olarak tanımlanan müzik veya “temaşa” diye hafife alınan sahne sanatları, gelişmiş medeniyetlerin varoluş temellerini oluşturan ana direklerdendir. Düşünen, sorgulayan, gelişimci ve aydınlık bireyler, ancak sanat felsefesinin desteği ile vücut bulabilir ve ancak bu bireyler geleceğe; aydınlık yarınlara taşıyabilir bizleri.

İşte bunun için, sistemimiz sarsılmaz ayaklar üzerine kurulmuş ve tavizsiz biçimde en iyi eğitimi vermek ülküsüyle çalışmaktadır. Kurumsal yapıyı da bu sebepten ötürü önemsiyor ve gururla sizlere sunuyoruz.

Görsel Sanatlar Kursu

Resim Kursu

Kurumumuzda, bütün yaş gruplarına ve seviyede resim kursu verilmektedir. Desen – Temel Çizim, Mesleki çizim, Yağlı Boya, Karakalem, Sulu Boya ve diğer özel teknikleri de kapsayan oldukça geniş skalada eğitim vermekteyiz. Resim Kursu programımız, gruplarda veya özel ders biçiminde alınabilmektedir. Ancak Resim yapma süreci diğer hobi türlerine göre uzun sürdüğünden biz genel olarak resim kursu alan öğrencilerimizin gruplara dahil olmasını önermekteyiz. Öyle ki, resim kursu gruplarımız süre olarak birebir resim dersi süresinden daha uzundur ve öğrenci eğitimci ile daha çok vakit geçirebilmektedir. Ayrıca resim kursu gruplarında öğrencilerinin birbirleri ile tam ilişkisi söz konusu değildir, eğitimci öğrencilerle ayrı ayrı ilgilendiğinden özel dersten pek de farkı yoktur.

Elbette Yine de birebir eğitim almak isteyen öğrenciler için özel resim kursu da vermekteyiz.

Okullara Hazırlık

Yetenek sınavı yaparak öğrenci kabul eden, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Mimarlık Fakülteleri’ ne hazırlık kurslarımız, gruplarda veya özel ders biçiminde öğretim yılı boyunca sürmektedir. Derslerimizde İç mimarlık, Güzel sanatlar fakülteleri, peyzaj, grafik, resim, heykel, vb. bölümlere hazırlanan öğrenciler, haftanın tüm günlerinde eğitim almakta ve sınavda başarı ihtimali en tepe noktada tutulmaktadır.

Resim kursu hobi gruplardan farklı gruplar olan resim eğitimi verilen okullara hazırlık grupları, oldukça ciddi eğitim sürdürülen gruplardır. Bu gruplara kabul edilen öğrenciler, titizlikle takip edilmekte ve kazanma ihtimallerinde en ufak olumsuzluk sezilmesi durumunda duruma derhal müdahale edilmektedir. Bu gruplarda yer alan öğrenciler gerekirse ek eğitimlere alınmakta, geride kalmamaları mutlak suretle sağlanmaktadır.

Okullara hazırlanan öğrencilerde, yetenek seviyesinde en ufak olumsuzluk sezilmesi durumunda ise, fazla vakit harcanmadan öğrenci uyarılmakta ve farklı alanlara yönlendirilmektedir.

Okullara hazırlık derslerimize öğrenci kabulü sınavsız yapılmaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere hazırlık sürecinin başında, tüm öğrenciler öğrenciler için tavsiye bildirimleri yapılır ve hazırlık programına devam edip etmemeleri hususunda bilgi verilir.

Sahne Sanatları Kursları

Yaratıcı Drama

Özellikle bebeklikten, bireyliğe adım atacak çocuklarımızın, dünyadaki rollerine daha doğru adapte olmalarını sağlayacak evrensel eğitim ekollerince mutlak suretle benimsenmiş temel birey eğitimi olan drama eğitimi, bireylerin modern dünyada doğru bir rol üstlenmesine yardımcı olmaktadır. Drama eğitimi konusunda yanlış bilinen husus, tiyatro ile karıştırılmasıdır. Köken olarak sahne sanatları arasında yer alsa da, uygulamada tam olarak gösteri sanatı olarak kabul edilmez. Öğrenci bu eğitimler sayesinde hayattaki rolünü anlamlandırma yetilerini güçlendirmekte ve sosyal iletişimde uzmanlık kazanmaktadır.

Yaratıcı drama eğitimi mutlaka gruplarda verilmektedir. Gruplar yakın yaş gruplarında oluşmakta ve öğrencinin sosyal çevresi ile birlikte çalışma etkinliğine adaptasyonu sağlanmaktadır. Elbette sınıf içinde küçük temsiller hazırlanmakta ve neredeyse her ders bir oyun sahneye konulmaktadır. Ancak tekrar belirtelim bu oyunlar sahne amaçlı değil, bireyin rolünü benimseme kabiliyetini kazanmasını sağlama maksadıyla gerçekleştirilmektedir.

Müzik Kursu

Dante Güzel Sanatlar ve Müzik Kursu, müzik eğitimi uzmanıdır. Kuruluşumuz sadece “Müzik Öğretmek” misyonunu taşımaktadır. Kötü bir ticari işletme zihniyeti ile, uzmanı olmadığımız eğitim programlarını sizlere sunmamakta, akademik zihniyete uygun biçimde kazancımızın büyük kısmını yapmakta olduğumuz işin gelişmesine ve mükemmelleşmesine adamaktayız. Ve uzmanı olmadığımız işleri kötü yaparak yüksek ticari kazanç ve sürüm elde etmektense, uzmanı olduğumuz işi iyi yaparak daha az sürüm ve daha az ticari kazanca karşılık, akademik prestij ve toplumsal fayda yaratmayı kendimize ilk amaç olarak belirlemiş bulunmaktayız.

2005 yılında yayımladığımzı The Blues Academy müfredatımız, Dünya’nın en kapsamlı Blues metodu kabul edilen bu program kapsamında bir Blues orkestrasında olması gereken tüm enstrümanların dersleri Afro-Amerikan müzik metoduna uygundur. Programımız defalarca mezun vermiş ve olumlu sonuçları gururla işlenmiştir.

Kurumumuzda sizlere efektif hizmet üretmemizi sağlayacak Müzik Eğitimi Araştırmaları birimi kurulmuştur. Bu birim bağımsız müzik araştırmaları yapmakta, çeşitli yayınlar ve tezler hazırlamaktadır. Ar-ge birimimiz sayesinde, müfredatımızı ve eğitim tekniklerimizi her geçen gün genişletmekte ve güçlendirmekteyiz.

Gitar Dersi

Elektro Gitar kursu, Akustik Gitar kursu, Bass Gitar kursu, Pop Gitar kursu ve Klasik Gitar kursu branşlarında eğitim verilir. Gitar Dersi programlarımızda, çok sayıda farklı metod kullanılmakta, klasik gitar kursu sisteminin hayli dışında bir program işlenmektedir. Gitar Dersi alacak öğrencinin ihtiyaçlarına uygun kurs programı geliştirilip, öğrenci odaklı kurs programı işlenmektedir.

Keman Dersi

Derslerimiz gruplarda veya birebir verilebilmektedir. Keman derslerimizde evrensel metodlara dayalı eğitimler verilmektedir. Sunumumuz itibariyle efekti yüksek eğitimler vermeye gayret etmekteyiz. Gerek gruplarımızda, gerekse birebir derslerimizde eğitimin etkinliğinin en üst seviyede olmasını sağlamaktayız.

Keman gruplarımız, yaş gruplarına uygun biçimde sıfır seviyesinden başlamaktadır. Derslerimize katılmak için hiç bir ön koşul yoktur. Hiç bir temel eğitime sahip olmanız gerekmez ve dilediğiniz zaman başlayabilirsiniz.

Piyano Dersi

Klasik batı müziği metodları kullanılarak, 5 yaştan itibaren herkese ve her düzeyde piyano dersi verilmektedir. Çocuklar yönelik; özellikle ilköğretim öncesi yaş grubuna sunduğumuz özel programlar bulunmakta ve her öğrenci için kişiye özel yöntemler benimsenmektedir.

Piyano başlangıç enstrümanı olarak kabul edilen temel enstrümandır. İlgi duyan herkesin bu enstrümana yönelmesinde hiç bir sakınca yoktur. Temel bilgi gereksinimi yoktur, 5 yaştan itibaren üst yaş sınırı olmaksızın herkes eğitimlere kabul edilmektedir.

Klasik enstrümanların derslerini alan öğrencilerimiz için ayrıca solfej gruplarında periyodik eğitimler verilmektedir.

Yan Flüt Dersi

Yan Flüt Dersi programımız uluslararası geçerliliğe sahip, evrensel metodlarla hazırlanmış yan flüt kursu metodu üzerinden, alanlarında uzman öğretmenler tarafından, birebir ders biçiminde verilmektedir. Yan flüt dersi almak isteyenler diledikleri takdirde kurumumuzdan mülakat talep edebilir, bu sayede alacakları eğitimin nitelik ve niceliklerini öğrenebilecek, yan flüt eğitmenleri ile tanışabilecek ve yan flüt dersi alıp almamak konusunda daha net fikir sahibi olabileceklerdir.

Ancak ne yazık ki, yan flüt dersi mülakatlarında enstrümanlarımızı kullanabilmeniz söz konusu olamamaktadır. Hijyen bakımından yan flüt’ ün değişimli kullanılması mümkün olamamaktadır. Eğitim hakkında size bilgi verilirken, eğer yan flüt sahibi değilseniz enstrümanı kullanabilme imkanınız olmayacaktır.

Müzik Okullarına Hazırlık Dersi

Konservatuarlar, Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Askeri Bando okulları sınvalarına girecek öğrencilere yönelik; her alanda özel olarak hazırlanmış eğitim programlarımızdır. Müzik okullarına hazırlık programları en yoğun ve ağır programları işlediğimiz kurs programlarımızdır. Zira burada ihtiyaç özel uğraş değil, hayatınıza vereceğiniz yöndür ve en az sizin kadar buna önem vermekteyiz.

Yukarıda ana başlıklarını verdiğimiz en çok öğrenci kabul eden programlarımızın dışında, eğitimi, Armoni Dersi, Müzik prodüksiyonu kursu, Grafik tasarım Kursu, Film Prodüksiyonu eğitimi, Müzik Teknolojileri kursu, Kontrbass dersi, çello Dersi, Mimari resim kursu, Özel resim dersleri, Org kursu, Akordeon Dersi, Perküsyon Dersi, Dj eğitimi, elektronik müzik kursu, el sanatları, gibi toplam 25 eğitim programı bulunmaktadır.

Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız…

Share Button